Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility març 2021 - Anthesis Catalunya

PLASTICØPYR: estratègies per a la reducció de la contaminació per plàstics als ecosistemes de muntanya

31 març, 2021 | Notícies,

El projecte PLASTICØPYR vol prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya amb la finalitat de fer compatible el turisme amb la conservació d’aquests ecosistemes. PLASTICØPYR respon al repte de fer compatible el turisme amb la conservació i millora dels ecosistemes fluvials de muntanya.

El objectiu general del projecte és prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el seu transport cap a la mar. Els resultats esperats en espais naturals situats als Pirineus de Catalunya, Andorra i França són:

  1. El desenvolupament d’eines que permetin avaluar i divulgar l’impacte ambiental dels plàstics sobre els ecosistemes fluvials;
  2. La reducció de la producció de residus i la millora de la seva gestió;
  3. La participació de la ciutadania en la recerca de la contaminació per plàstics i en la co-creació de models d’aprofitament i substitució acte-sostenibles.

Els principals beneficiaris són els ecosistemes de muntanya i els seus habitants en disminuir la contaminació per plàstics i disposar d’una estratègia per a la reducció del plàstic d’un sol ús i gestió correcta dels residus, enfocada i compatible amb el desenvolupament econòmic local. El present projecte oferirà protocols comuns en els tres països, la qual cosa representa una reducció del cost en el desenvolupament de les estratègies de gestió. Això comporta una major interacció entre les parts que comparteixen objectius i, per tant, maximitzen les sinergies positives entre els diferents responsables de la gestió. També significa la millora de la qualitat ecològica dels rius amb una disminució dels costos de neteja i depuració locals i aigües avall; una millora paisatgística d’acord amb ser territoris dotats de figures de protecció i, per tant, la revaloració de la zona. La originalitat i novetat del projecte recauen en el desenvolupament d’una estratègia que implica la ciutadania local, centres de recerca, empreses especialitzades i agents locals en la recerca, difusió de la problemàtica i co-creació de models de negoci d’economia circular actualment inexistents.

Anthesis Lavola col·labora en el projecte participant en diferents accions que inclouen l’anàlisi del cicle de vida dels plàstics i realització d’enquestes a la població; un projecte de ciència ciutadana; i la creació de models de negoci relacionats amb l’economia circular dels plàstics.

+ informació:

 

Associats:

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Comença el projecte Orienting emmarcat en el Programa Europeu Horitzó 2020

25 març, 2021 | Notícies,

Orienting s’ha creat sota el paraigües del Green Deal europeu per tal d’aportar informació veraç sobre la sostenibilitat dels productes

El projecte europeu Orienting, iniciat al novembre de 2020, té com a objectiu desenvolupar una metodologia per a dur a terme l’anàlisi de la sostenibilitat del cicle de vida (en anglès, Sustainability Life Cycle Assessment) per als productes. Aquesta nova metodologia busca integrar els aspectes ambientals, socials i econòmics en l’anàlisi del cicle de vida amb la condició d’oferir informació completa sobre la seva sostenibilitat.

El projecte, finançat pel Programa Marc Horitzó 2020 de la Unió Europea i amb una durada de tres anys, demostrarà amb cinc casos pràctics l’aplicabilitat d’aquest sistema en diferents sectors empresarials. En concret, els casos estaran relacionats amb productes químics, biomaterials, materials de construcció recuperats, alimentació i moda. Els resultats seran validats per una àmplia comunitat de grups d’interès, així com universitats, centres de recerca i responsables de l’àmbit públic i privada amb capacitat de decisió.

Anthesis Lavola és un dels disset membres del projecte Orienting i s’encarrega del desenvolupament de la metodologia, la formació i la comunicació.

Orienting neix de la necessitat d’aportar una eina pràctica per a definir el rendiment en sostenibilitat d’una forma robusta, efectiva i fàcil d’entendre. Sobretot si es té en compte que el Green Deal europeu remarca la necessitat de disposar d’informació sobre sostenibilitat veraç i comparable.

Anthesis Lavola, una de les empreses que forma part de Orienting, donarà suport en el desenvolupament de la metodologia i realitzarà els materials formatius dirigits als potencials usuaris per a ajudar a entendre-la i a aplicar les eines necessàries per a la seva implementació. L’equip de Economia Circular serà l’encarregat de dur a terme aquestes tasques.

D’altra banda, l’equip de Comunicació i Disseny serà el responsable de gestionar la comunicació del projecte, tant de manera interna com cap a la ciutadania i grups d’interès externs. La informació del projecte es mostrarà a través de la pàgina web, les xarxes socials i la redacció de notícies i notes de premsa, entre altres materials comunicatius.

En total, el projecte Orienting consta de disset membres. A part de Anthesis Lavola, està format per Aclima, BASF, Ecopreneur, Ecoinnovazione, Ecoinvent, Eifer, Fraunhofer, Leibein, PRé, Stora Enso, Solana, Tecnalia, Ternua Group, Universiteit Gent, University for the Creative Arts i VTT Teknologian tutkimuskeskus.

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Les jornades tècniques de la plataforma Residus Municipals s’adapten al format virtual

20 març, 2021 | Notícies,

La situació causada per la Covid-19 ha obligat a canviar el format de les jornades i buscar les plataformes més adequades.

La plataforma Residus Municipals duu a terme les Jornades Tècniques amb l’objectiu de donar a conèixer experiències realitzades al voltant de la gestió dels residus a Catalunya. Fins a 2020, les jornades s’havien realitzat de manera presencial, però la situació causada per la Covid-19 ha obligat a buscar nous formats per a la continuïtat d’aquesta trobada entre professionals del món local.

Des de finals de 2020, les jornades es realitzen en línia cada mes via streaming. Cada jornada aborda un tema diferents sobre la gestió dels residus municipals. Les primeres sis han tractat temes com els models combinats de recollida selectiva, el balafiament alimentari, els residus comercials, de serveis i industrials, el foment de la reutilització, la aplicació de taxes justes en la recollida de residus municipals i la recollida de l’oli vegetal usat. Les sessions en línia es mantindran en les jornades que es realitzaran durant els pròxims mesos.

L’equip de Comunicació i Disseny de Anthesis Lavola realitza la secretària tècnica d’aquestes sessions. De casa a els webinars de 2021, s’ha començat a utilitzar la plataforma StreamYard per a fer les retransmissions en directe des de Youtube.

La plataforma Residus Municipals recull les experiències implementades a Catalunya en matèria de gestió de residus, recollida selectiva, reciclatge i noves tecnologies aplicades en aquests àmbits. La plataforma va començar a funcionar en 2017 de la mà de l’Agència de Residus de Catalunya, Ecovidrio i Ecoembes.

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

L’AMB obté un préstec sostenible de 110 milions d’euros

12 març, 2021 | Notícies,

El préstec té com a objectiu finançar el Pla de Sostenibilitat Ambiental (2020-2023).

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) finançarà el seu Pla de Sostenibilitat Ambiental (PAS) amb un préstec sindicat verd coordinat pel BBVA. El valor del préstec obtingut ascendeix a 110 milions d’euros i té com a objectiu ajudar a mitigar els impactes derivats de l’actual pandèmia de COVID-19.

Juntament amb el BBVA, CaixaBank, Bankia, Banco Santander i Banc Sabadell participen en aquesta operació, que permetrà que 35 ajuntaments de l’àrea metropolitana (excepte el de Barcelona) desenvolupin projectes centrats en la mobilitat urbana sostenible i la transició ecològica i energètica. A la vegada, ajudaran a la reactivació econòmica de la zona i a una millora en la qualitat de vida de la ciutadania.

El Pla de Sostenibilitat Ambiental parteix de vuit criteris ambientals. D’aquests, els projectes candidats n’han de complir, com a mínim, tres. Entre els projectes que es volen dur a terme es contempla la creació de nous trams de carrils bici dins de la xarxa Bicivia, l’ampliació dels serveis de bicicleta compartida o la instal·lació de cobertes solars i pèrgoles fotovoltaiques.

El Pla estableix vuit criteris ambientals i els projectes candidats n’han de complir, com a mínim, tres.

L’equip de Sostenibilitat Corporativa ha realitzat l’assessorament d’aquesta operació i ha definit els vuit criteris que s’han de complir. La pròpia AMB farà el seguiment dels projectes i de l’impacte mediambiental que tinguin, verificant que es compleixen els criteris de sostenibilitat.

Aquest tipus de finançaments lligats a la sostenibilitat tenen com a objectiu promoure l’activitat econòmica i el creixement de l’organització des d’un punt de vista ambiental i socialment sostenible i preservar la integritat del producte finançat. Per aconseguir-ho, proporcionen estrictes pautes de control financer a la vegada que les bonificacions aplicades estan lligades al compliment d’uns objectius ambientals i socials anuals.

Anthesis aconsegueix una inversió important que impulsa l’ambició de la companyia de contribuir a eliminar 3 gigatones de CO2eq d’aquí al 2030

8 març, 2021 | Notícies,
  • La gran inversió de Palatine Private Equity ajudarà a Anthesis, l’especialista en sostenibilitat més gran del món, a accelerar la seva contribució a la lluita contra el canvi climàtic.
  • L’objectiu és fer un pas endavant en la dècada decisiva amb la reducció i retirada de més de 3 gigatones (GT) de CO2eq d’aquí a 2030, a través de la conversió dels clients de la companyia en organitzacions neutres en carboni. Aquesta quantitat equival a les emissions anuals acumulades de CO2 de tot Espanya durant 10 anys.
  • La notícia coincideix en el temps amb la incorporació d’Anthesis, l’activador global de la sostenibilitat, al moviment B Corp, reforçant el seu compromís social i ambiental.
  • Anthesis Lavola, part del grup Anthesis, ha tancat el 2020 amb un resultat positiu malgrat la crisi.

Anthesis, la companyia a la qual pertany Anthesis Lavola, ha aconseguit una important inversió de Palatine Private Equity, especialistes en inversió en empreses d’impacte social i ambiental. L’operació, corresponent a una participació minoritària, ajudarà als objectius d’Anthesis, el grup més gran a nivell mundial de professionals dedicats a la sostenibilitat.

La inversió de Palatine, una de les principals companyies de capital privat, arriba al mateix moment que Anthesis ha aconseguit l’acreditació B Corp, un reconeixement que s’atorga a aquelles empreses que demostren el compliment d’alts estàndards de compromís social i ambiental, transparència i rendició de comptes legal. Aquestes dues notícies consoliden la posició d’Anthesis com l’empresa que activarà la sostenibilitat durant els propers deu anys, un període crític a escala global que les Nacions Unides denomina la ‘dècada decisiva’ per la necessitat de realitzar accions ambicioses en matèria de desenvolupament sostenible.

Ara que l’atenció mundial està posada en la COP 26 que tindrà lloc a Glasgow al novembre, on 197 països i territoris informaran sobre el progrés que han realitzat cap a una economia neutra en carboni, Anthesis està compromesa a amplificar el seu impacte per fer front a l’emergència climàtica que afecta tot el món. El planeta necessita reduir l’emissió neta de gasos d’efecte hivernacle, com a mínim, en 40 gigatones (GT) a mitjans de segle per poder complir amb l’objectiu de no superar l’augment límit de la temperatura en 1,5 °C definit per l’IPCC.

Basant-se en l’actual nombre de clients amb el que Anthesis treballa definint Objectius de reducció Basats en la Ciència (SBT), desenvolupant estratègies de neutralitat de carboni (Net Zero) i implementant programes de reducció de gasos d’efecte hivernacle a llarg termini, i gràcies a les possibilitats de creixement existents amb la inversió de Palatine, Anthesis ha establert el seu propi objectiu d’ajudar els seus clients a evitar, reduir i retirar almenys 3 GT d’emissions de CO2eq per al 2030, l’equivalent a les emissions acumulades de tot l’estat espanyol en 10 anys.

Stuart McLachlan, CEO d’Anthesis, comenta que “Tenim deu anys per aconseguir el canvi. El nostre mercat s’ha despertat i ha pres consciència de la realitat de l’impacte climàtic i de la necessitat de transformar-se que tenen les marques i els models empresarials insostenibles. Anthesis es posiciona al centre d’aquestes actuacions per assolir rendibilitat i sostenibilitat. Estem constantment cercant noves formes d’augmentar el nostre impacte, ajudant els nostres clients a navegar a través d’aquestes limitacions, riscos i oportunitats”.

Tenim deu anys per aconseguir el canvi. El nostre mercat s’ha despertat i ha pres consciència de la realitat de l’impacte climàtic i de la necessitat de transformar-se que tenen les marques i els models empresarials insostenibles.

Stuart McLachlan, CEO d’Anthesis

McLachlan continua, “Tot i que hem aconseguit un fort creixement des que l’empresa es va constituir l’any 2013, hem d’accelerar el progrés, i estic encantat que Palatine s’uneixi a nosaltres en aquest viatge. Palatine entén que la manera en què les empreses reposicionen les seves marques i operacions per convertir-se en una força positiva determinen la seva rendibilitat futura, o més ben dit, la seva rendibilitat sostenible”.

Els mercats financers han respost a aquest fet amb una explosió d’interès en empreses amb consciència ambiental i social, com mostra el volum de la inversió amb impacte en el mercat global, valorat en 715.000 milions de dòlars. El finançament d’Anthesis reforçarà la seva posició de lideratge en el mercat, cosa que li permetrà continuar creixent mitjançant adquisicions i accelerar el seu impacte mitjançant la digitalització, alhora que ajudarà en última instància les empreses de tot el món a accelerar les seves estratègies de sostenibilitat.

L’actual adquisició combina les inversions del Buyout Fund i de l’Impact Fund de Palatine, el qual és el primer fons d’impacte centrat en la rendibilitat, creat per recolzar empreses mitjanes que tenen un impacte positiu en el medi ambient i la societat.

Beth Houghton, Sòcia i Cap de l’Impact Fund, afirma que “Anthesis és una empresa excel·lent amb un bon propòsit i un soci de confiança per a marques de renom mundial, grans corporacions i ciutats avançades, ja que treballen per assolir un dels majors reptes socials i econòmics dels nostres temps: la sostenibilitat”.

“L’enfocament d’Anthesis per aconseguir la seva missió s’ajusta al nostre compromís a llarg termini de situar la finalitat i la responsabilitat al centre de la nostra estratègia d’inversió. Veiem un enorme potencial de creixement a mesura que més empreses busquen suport expert per integrar la sostenibilitat d’una manera significativa en la seva estratègia. Estem encantats de treballar estretament amb l’equip d’Anthesis i contribuir a dur l’empresa al següent nivell”.

Fundada l’any 2013 i amb uns ingressos que creixen un 20 % anualment, Anthesis se centra en serveis d’alta necessitat a nivell global en aquesta dècada: impacte neutre en carboni (Net Zero), descarbonització, circularitat dels productes, restauració del sòl i economies inclusives. Des dels seus orígens, ha incorporat 13 empreses, incloent Anthesis Lavola, que ha aconseguit tancar el 2020 amb un resultat positiu, malgrat la crisi i l’inici del 2021 ha començat amb bones expectatives i amb un increment de llocs de treball.

Sobre Palatine

Palatine és una empresa de capital privat amb enfocament responsable, que treballa juntament amb equips directius per construir empreses que marquen un camí de creixement econòmic, prosperitat i benestar.

Palatine accelera el creixement sostenible en el seu dossier d’empreses a través de la compra i construcció, del creixement orgànic i d’estratègies de desplegament i expansió internacional. La seva estratègia d’inversió està recolzada per aliances fortes, que integren millores ambientals, socials i de bon govern, i una atenció absoluta en la creació de valor, que s’aconsegueix mitjançant la millora d’eficiències operacionals, desenvolupant talent, expandint xarxes i a través de la transformació digital.

Palatine ha estat pionera en l’establiment i impuls d’un marc ambiental, social i de bon govern (ESG; Environement, Social and Governance) i ha incorporat amb èxit les millors pràctiques d’ESG a través del seu dossier durant una dècada. És el primer inversor d’empresa mitjana que crea un fons d’impacte centrat en el retorn financer dedicat a escalar empreses rendibles que creen un impacte positiu en el medi ambient i la societat.

Palatine inverteix en dos fons:

  • Buyout Fund: recolza emprenedors i equips directius que busquen inversions en diversos sectors transversals incloent serveis financers, tecnologies de la informació i la comunicació, salut i lleure. Inversions entre 10M€-35M€.
  • Impact Fund: recolza equips directius que dirigeixen empreses comercials i innovadores que desenvolupen productes o serveis dirigits a crear un impacte positiu en la societat o el medi ambient – generant “retorns financers amb propòsit”. Inversions entre 5M€-10M€.

Palatine té una xarxa regional, amb seu a Manchester i oficines a Birmingham i Londres.

El Zoo de Barcelona aposta per la Itinerapp

3 març, 2021 | Notícies,

 

El Zoo de Barcelona ha apostat per la digitalització d’algunes de les activitats que ofereix a través del seu servei educatiu. Des d’Anthesis Lavola hem fet possible aquest procés dissenyant i incorporant continguts i jocs interactius digitals amb l’eina Itinerapp en quatre activitats diferents.

El servei educatiu del Zoo de Barcelona ofereix activitats per a tots els nivells educatius de l’educació formal, no formal i per al públic familiar per conèixer i estimar els animals. Per donar resposta a la voluntat de digitalitzar part de la seva oferta educativa, l’equip de consultoria ha portat a terme un treball de valoració i d’anàlisi per tal d’identificar el potencial de les dinàmiques  i recorreguts de les visites per adaptar-les al format digital a través de l’Itinerapp®.

Aquest recurs educatiu, conceptualitzat i dissenyat per Anthesis Lavola, és una aplicació que permet fer visites i itineraris gamificats adaptables a les necessitats de cada projecte, segons el públic, els espais, etc. En l’aplicació s’integren continguts, proves i dinàmiques que els participants resolen durant la visita, aportant-los una experiència d’entreteniment i d’aprenentatge.

Un cop valorades les diferents activitats i acordats els diferents moments de les visites en els quals s’inclourien els recursos digitals gamificats, s’han adaptat els continguts i dissenyat les proves per realitzar cinc itineraris digitals; per les activitats ‘Discovery’, ‘Mangabeis’, ‘Orangutans’ i Animals en perill’.

 

Per aquesta última, adreçada a l’alumnat de Cicle mitjà i superior de primària, ESO i Batxillerat s’ha proposat realitzar dos itineraris diferenciats que s’adaptin als nivells de les diferents etapes educatives, agrupant l’alumnat de primària, per una banda, i el de secundària i batxillerat, per l’altra.

Per dissenyar i adaptar l’Itinerapp® s’ha utilitzat diverses tipologies de proves i jocs com puzles, jocs de memòria, de multi resposta, de fer parelles, de selecció de paraules o imatges, etc. que milloren la interactivitat amb els participants a través del format digital. També s’han incorporat materials audiovisuals i vídeos de realitat augmentada i 360º, una aportació tecnològica que enriqueix la visita i que garanteix que es puguin veure aspectes de l’itinerari vinculats al comportament dels animals que potser no succeeixen en el moment en el que es porta a terme l’activitat.

Un cop dissenyats i programats els continguts, l’equip d’Anthesis Lavola ha realitzat una prova pilot de cada itinerari i ha format a l’equip educatiu del Zoo que s’encarrega de desenvolupar les activitats amb els públics participants.

Aquest procés de digitalització aporta un valor diferencial a l’oferta educativa del Zoo, millorant-ne la innovació, la interactivitat i la comprensió dels coneixements a través de la varietat de recursos digitals que ofereix l’Itinerapp®. Una eina desenvolupada per a tauletes amb sistema operatiu iOS i, recentment, per a Android.