Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility maig 2021 - Anthesis Catalunya

La Diputació de Barcelona ajuda als ajuntaments en l’elaboració de plans de contingència

27 maig, 2021 | Notícies,

Anthesis Lavola ha redactat els dos documents publicats i pot prestar assistència en l’elaboració dels Plans de Contingència dels municipis.

El procés de reflexió dut a terme durant l’any passat ha culminat amb la publicació de dos documents metodològics i s’acompanya de suport econòmic per a realitzar els plans de contingència.

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona va dur a terme un procés de reflexió conjunta amb nombrosos ajuntaments de la província sobre l’impacte causat per la crisi de COVID-19 en els serveis de salut pública local. El procés, conceptualitzat i dinamitzat per Anthesis Lavola, pretenia millorar la preparació d’aquests serveis en escenaris d’emergència similars als que ha provocat la COVID-19.

Les reflexions i els intercanvis d’opinions i experiències han culminat amb la redacció i publicació de dos documents per ajudar als ajuntaments:

Aquests dos documents, complementaris entre ells, pretenen ser d’utilitat als municipis a l’hora d’aplicar estratègies de contingència que permetin garantir el funcionament operatiu dels serveis municipals de salut pública en la situació d’emergència provocada per la COVID-19.

La gestió de les sessions i les dinàmiques desenvolupades han permès tenir un coneixement de primera mà de l’experiència viscuda en l’àmbit local.

A més, amb la voluntat de recolzar la posada en pràctica d’aquests documents i consolidar el camí recorregut, el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona ofereix suport econòmic als municipis. En concret, per als de més de 10.000 habitants s’ha inclòs un recurs econòmic en el marc del Catàleg de serveis 2021-2023 (Plans de contingència en salut pública local per a fer front a la COVID-19).

L’equip de Ciutat i Territori d’Anthesis Lavola va donar suport al Servei de Salut Pública en la realització de les sessions participatives amb els ajuntaments dutes a terme durant el procés de reflexió.

La gestió de les sessions i les dinàmiques desenvolupades han permès tenir un coneixement de primera mà de l’experiència viscuda en l’àmbit local. L’equip també s’ha encarregat de la síntesis de les reflexions i opinions i de la redacció dels dos documents mencionats.

Per això, des d’Anthesis Lavola podem prestar assistència tècnica als Ajuntaments que desitgin elaborar el seu propi Pla de contingència.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

L’equip d’informadors i informadores protagonitza el nou vídeo de la campanya de Barcelona

20 maig, 2021 | Notícies,

 

La campanya de sensibilització de l’Ajuntament de Barcelona té com a objectiu millorar la gestió dels residus i mitigar els efectes del canvi climàtic. Un dels recursos principals dels quals es disposa per interaccionar amb la ciutadania és el Punt Informatiu, un espai itinerant que recorre els barris de la ciutat donant informació sobre aquests temes.

Amb l’objectiu de donar visibilitat a la tasca que realitza diàriament l’equip d’informació ambiental de la campanya, s’ha realitzat una peça audiovisual breu on el Punt Informatiu és el centre de les actuacions. El vídeo està narrat en primera persona per un dels informadors que realitza diàriament accions de sensibilització i posa el focus en la importància de la corresponsabilitat de la ciutadania.

El suport audiovisual per sensibilitzar els usuaris de les xarxes i posar en valor la tasca dels equips.

 

Fins al mes de desembre, l’equip, format per una vintena d’informadors i informadores, recorren diàriament els 73 barris de la ciutat per conscienciar de la importància de reduir la generació de residus i separar correctament totes les fraccions a les llars. En el marc d’una segona campanya també treballen per detectar males praxis en la gestió dels residus comercials i reconduir-les mitjançant visites als establiments. Ambdues campanyes promouen la corresponsabilitat ciutadana en el context del nou model de gestió de residus que ha començat a implantar la ciutat.

Anthesis Lavola, a través de l’equip de Campanyes, coordina la campanya i les diferents actuacions de conscienciació i sensibilització, mentre que l’equip de Comunicació i Disseny dona suport amb l’elaboració dels materials comunicatius necessaris, com el vídeo difós a través de les xarxes socials d’Ecologia Urbana.

Des de Comunicació s’ha realitzat la producció del vídeo incloent la definició de l’idea creativa, la selecció dels protagonistes, l’elaboració del guió, la coordinació del rodatge i la postproducció de la peça audiovisual.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Colòmbia ratifica el seu compromís per la sostenibilitat

14 maig, 2021 | Notícies,

El pacte Global d’alcaldes pel clima i l’energia (GCoM) és una aliança entre ciutats i governs locals a nivell mundial compromesos voluntàriament amb els esforços per mitigar el canvi climàtic. Avui dia compta amb més de 10.000 ciutats i alcaldes que ratifiquen l’acord per a la reducció d’emissions d’efecte hivernacle, la identificació i adaptació a riscos pel canvi climàtic i l’accés a energia neta assequible.

Colòmbia, a través de ICLEI, se suma a aquesta aliança a partir de l’esdeveniment de declaració del compromís Nacional realitzat el 28 d’octubre de 2020. Entre els municipis compromesos es troba la Región Funcional Territorial de Cambio Climático (RFTCC) del Chicamocha, amb vuit dels seus municipis (Beteitiva, Busbanzá, Corrales, Floresta, Gámeza, Mongua, Monguí i Tópaga).

Els resultats apunten a 35 propostes de millora que requereixen de control i seguiment per aconseguir un desenvolupament eficient energèticament de la mà d’una economia més sostenible i resilient.

L’equip de Canvi Climàtic d’Anthesis Lavola va donar suport a l’elaboració de l’inventari de gasos d’efecte hivernacle i del pla de mitigació climàtica (PLAC), establint la línia base per a l’elaboració d’un pla d’acció que treballa en dues fases: la de mitigació i la d’adaptació.

Els principals resultats obtinguts es van basar en documents governamentals de planificació territorial com el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), plans municipals de desenvolupament i el Plan de acción en Mitigación al cambio climático.

Es van enfortir les aliances en la planificació política i territorial articulada a la regió funcional dels vuit municipis i es va elaborar un PLAC de mitigació unificat per a la RFTCC basat en quatre eixos estratègics: indústria i turisme, desenvolupament agropecuari, gestió i conservació dels ecosistemes, i energia.

Els resultats apunten a 35 propostes de millora que requereixen un control i seguiment per aconseguir un desenvolupament eficient energèticament de la mà d’una economia més sostenible i resilient. Amb això es busca fer un pas endavant en la fase d’adaptació a la RFTCC de Chicamocha, reconeixent que és un procés viu i constant que requereix enfortir les sinergies entre els municipis que en formen part, comprendre les seves necessitats actuals i futures, empoderar els coneixements tradicionals i incorporar tecnologies més eficients energèticament.

La transició es recolza, a més, en elements rellevants com l’educació, la comunicació i la igualtat de gènere per a la gestió del canvi climàtic que s’ha d’implementar en tots els sectors i per a tots els actors locals que conformen la regió.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

El Grup Ametller Origen avança en el seu compromís per ser neutre en carboni al 2027

4 maig, 2021 | Notícies,

Calcula la seva petjada de carboni com a primer pas per arribar a la neutralitat abans del que marquen els Acords de París.

El Grup Ametller Origen s’ha proposat ser una empresa neutra en emissions de CO2 l’any 2027. Es tracta d’un objectiu ambiciós, ja que vol arribar a la neutralitat abans del que marquen els Acords de París (ser neutres al 2050). La definició d’aquesta fita és un pas més en el compromís del grup amb la lluita contra el canvi climàtic, iniciat l’any 2015 amb l’obtenció de la certificació d’Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya per a la reducció d’emissions de carboni a les seves plantes d’elaboració, botigues i oficines.

Per aconseguir-ho, el Grup Ametller Origen començarà per calcular la petjada de carboni de les activitats de tota la cadena de valor, de manera que inclourà no només les seves emissions directes, sinó també les indirectes (conegudes com a emissions d’abast 3). Aquestes són les emissions generades en la seva cadena de proveïment, l’ús dels productes venuts, els residus generats i altres activitats no vinculades directament amb la pròpia activitat de l’empresa. Amb els resultats sobre la taula, Ametller Origen aplicarà un pla de mesures per a la reducció i compensació i neutralització de les emissions d’acord amb la iniciativa SBTi (Science Based Targets, per les sigles en anglès).

El càlcul de la petjada de carboni ajudarà a saber quines són les fonts d’emissió més intensives.

L’ambició de convertir-se en una empresa neutra en emissions de carboni pretén contribuir al compliment dels objectius definits pels experts en matèria climàtica i evitar l’augment d’1,5 ºC de la temperatura global del planeta aquest segle.

L’equip de Gestió del CO2 d’Anthesis Lavola és l’encarregat de realitzar el càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, buscant quines són les fonts d’emissió més intensives del grup. D’aquesta manera es podran definir les accions de mitigació més adequades.

Paral·lelament al càlcul, es farà un anàlisi comparatiu per avaluar el posicionament de l’empresa respecte a altres organitzacions del sector i valorar quines són les accions més viables d’implementar.

Finalment, s’elaborarà un full de ruta que inclourà totes les accions a desenvolupar per aconseguir, a llarg terme, que el Grup Ametller Origen sigui una empresa neutra en carboni. L’estratègia a implementar es basarà en la reducció de totes les emissions possibles, compensar les que no pugui evitar i finalment equilibrar les emissions a l’atmosfera amb les absorcions o remocions atmosfèriques per tenir un balanç neutre: és a dir, que les emissions que Ametller Origen absorbeixi de l’atmosfera siguin, com mínim, equivalents a les que genera amb la seva activitat.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.