Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility juny 2021 - Anthesis Catalunya

El sistema d’abocadors a Colòmbia avança en l’estratègia per reduir els gasos d’efecte hivernacle

29 juny, 2021 | Notícies,

Aquest ambiciós projecte proposa una sèrie d’accions escalables de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en la disposició final dels residus.

S’ha posat en marxa el pla de mitigació de gasos d’efecte hivernacle per als residus sòlids municipals al llarg del territori nacional de Colòmbia.

La formulació de la NAMA (Acció Nacionalment Apropiada de Mitigació) del sector de Residus Sòlids Municipals (RSM) a Colòmbia ha acabat aquest 2021. El projecte s’emmarca en el context de l’aposta del país en matèria dels acords de mitigació del canvi climàtic a nivell mundial i en línia amb la “Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono” (ECDBC).

Aquest ambiciós projecte proposa una sèrie d’accions escalables de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en la disposició final dels residus. Aquestes accions inclouen processos d’innovació, transferència tecnològica, generació de capacitats i mecanismes de finançament per a potenciar la transformació del sector cap a un model de desenvolupament econòmic deslligat de la generació de GEH.

La NAMA RSM planteja tres escenaris alternatius de mitigació. El primer escenari es focalitza en la reducció d’emissions GEH ocasionades per la descomposició dels residus ja portats en els abocadors mitjançant la captura i ús del biogàs per a producció d’energia elèctrica.

El segon concentra els seus esforços en mitigar els GEH ocasionats per la fracció de residus frescos d’origen vegetal evitant que els mateixos siguin llençats, proposant alternatives com el tractament biològic i el compostatge.

La formulació de la NAMA-RSM planteja un ruta ambiciosa de descarbonització de l’activitat de gestió de residus sòlids al país.

I el tercer, que és el més ambiciós de tots, proposa la generació d’energia a través de la incineració dels residus no aprofitables que arriben als abocadors gràcies a tecnologies de termovalorització.

La formulació de la NAMA-RSM ha comptat amb l’experiència de l’equip de Canvi climàtic d’Anthesis Lavola i planteja un ruta ambiciosa de descarbonització de l’activitat de gestió de residus sòlids municipals.

Ha sigut liderada pel Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) i FINDETER, i amb el recolzament del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), així com el finançament del Fons Verd per al Clima (GCF).

L’èxit del projecte requereix l’enfortiment de la governança i l’articulació de totes les entitats involucrades, així com la necessitat d’alinear-se al pla de gestió formulat per aconseguir aquest objectiu. La implementació de la NAMA-RSM serà un procés de constant interacció i adaptació a través del temps. Per tant, cal generar espais de contacte permanent amb estructures de govern robustes que facin un seguiment efectiu mitjançant un sistema de monitorització, informe i verificació.

Per conèixer de més a prop aquest projecte, podeu accedir al vídeo de llançament oficial de la NAMA al canal de Youtube de Minvivienda.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Creació d’un punt informatiu interactiu per a la nova campanya informativa sobre reciclatge del vidre

23 juny, 2021 | Notícies,

La campanya, impulsada per Ecovidrio, es porta a terme a Castella – La Manxa i a la Comunitat de Madrid.

Amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania de la importància del reciclatge i del seu paper clau en el procés, des d’Ecovidrio s’ha impulsat la campanya itinerant, “Tú eres la Pieza clave”, una acció informativa de proximitat, dirigida a la ciutadania i al públic escolar, amb la que se sensibilitza d’una forma dinàmica i interactiva, sobre la relació del reciclatge i el medi ambient.

La campanya, “Tú eres la Pieza clave”, s’ha realitzat durant els mesos de maig i juny a Castella – La Manxa i de setembre a novembre estarà a la Comunitat de Madrid.

L’equip d’educació ambiental és l’encarregat de dinamitzar l’activitat, centrada en dos mòduls interactius, ideats expressament per aquesta campanya, i formats per diferents circuits, sensors i elements electrònics. D’aquesta manera es genera un símil amb el procés de reciclatge que s’acciona quan dipositem el vidre en el contenidor adequat.

L’equip de Comunicació ha dissenyat i produït l’element interactiu de la campanya

L’activitat comença quan la persona usuària diposita un envàs de vidre en un contenidor domèstic situat al punt informatiu. En aquest moment s’acciona una bola, que representa l’envàs dipositat, i inicia un trajecte pel circuit dels mòduls, en una reacció en cadena. A partir d’aquí, les decisions que haurà de prendre qui participi a l’activitat durant el recorregut de la bola, el portaran a activar una sèrie de missatges informatius i de sensibilització sobre el reciclatge del vidre.

L’equip de Programes educatius d’Anthesis Lavola ha sigut l’encarregat de desenvolupar la campanya i de coordinar l’equip informador que sensibilitzarà a la ciutadania i al públic escolar. A més, s’ha comptat amb el suport de l’equip de Comunicació, qui ha dissenyat i produït el punt informatiu interactiu.

Des de Comunicació també s’ha dissenyat la imatge gràfica de la campanya, que consisteix en elements circulars, una tipografia formada per diferents fragments i colors amb diversos tons de verd. Així, la imatge vol transmetre els missatges sobre la importància de la circularitat en el cicle del reciclatge del vidre i el paper de la ciutadania a l’hora de començar aquest cicle.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

A Espanya es van recollir més de 100.000 tones de residus tèxtils l’any 2019

“Hi ha fraccions com la tèxtil que tenen un gran potencial (de reducció), particularment en la preparació per a reutilitzar-la com un nou recurs”, explica Susanna Casanovas.

L’’Análisis de la recogida de la ropa usada en España’, realitzat per l’equip de Residus amb l’equip d’INTEXTER de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), xifra en 108.292 tones els residus tèxtils recollits selectivament durant l’any 2019. Aquesta quantitat representa només un 12,16% del total estimat de residus tèxtils -890.000 tones- generats al mateix període. 

L’estudi va ser encarregat per Moda re-, projecte promogut per Càritas per potenciar la recollida i preparació de la roba usada per a la reutilització i el reciclatge, que agrupa més de 40 actuacions a tot Espanya. Les dades recopilades es van presentar en la recent edició del Conama 2020 per la responsable de ResidusSusanna Casanovas, i la consultora tècnica de Residus, Maria Gibaja, junt amb el director de Moda re-, Albert Alberich. 

Amb l’arribada de la fast fashion als anys 2000, la roba esdevé un producte de consum massiu, i això comporta una gran producció de residus tèxtils. La generació estimada de 890.000 tones a Espanya en 2019 representen de mitjana uns 19 quilograms de tèxtils consumits per cada habitant. Mentrestant, els objectius nacionals i europeus en matèria de residus ens marquen unes metes molt ambicioses per a l’any 2035 quant a l’increment de les operacions de reutilització i de reciclatge dels residus. 

L’anàlisi engloba els residus tèxtils en dos grans grups:  

 • Preconsum: residus derivats de la producció o deadstock (peces que no s’arriben a vendre) 
 • Postconsum: peces que poden ser reutilitzades perquè encara estan en bones condicions, altres articles dels quals es reciclen materials i les peces rebutjades perquè estan contaminades o en mal estat.  

Quins són els residus tèxtils més abundants? 

L’institut INTEXTER de la UPC va analitzar la composició de les fibres d’una mostra de residus tèxtils procedents de contenidors situats a la via pública. Per a això, van prendre una mostra de 500 kg de diversos contenidors de roba usada recol·lectada per l’entitat Formació i Treball, pertanyent a la cooperativa Moda re-, i es van analitzar els percentatges de producció per fibres tèxtils i de composició per categories de peça. Els resultats mostren el clar domini de la fibra de cotó, amb un 50%, seguida de la fibra de polièster, amb un 30% a la roba reciclable. Per tant, l’estratègia de reciclatge dels residus postconsum de roba -rebutjada per a la seva reutilització a causa del seu mal estat- s’hauria de centrar en la recuperació i/o reaprofitament del 80% de les fibres components, que són el cotó i el polièster. 

Diferents volums de recollida  

L’Análisis de la recogida de la ropa usada en España’ ha mostrat també diferències en el volum de residus tèxtils recollits per Comunitats Autònomes. Lideren el rànquing de la recollida separada del residu tèxtil Euskadi, amb el 24,9% del total generat a la comunitat, Navarra amb un 16,5%, i la Comunitat Valenciana amb el 16% del total. En les últimes posicions, amb menys quantitat recuperada, estan Extremadura i Castilla-La Mancha, amb un 2,8% i un 9,1% del total, respectivament. En relació amb les xifres d’habitants, Euskadi té una mitjana de residus tèxtils recuperats de 4,72 kg per hab./any, mentre que a Extremadura la mitjana és de 0,53 kg per hab./any. 

El sistema de recollida majoritari és el de contenidors a la via pública, dels que hi ha un total de 19.548 unitats. 

L’operador més important és Càritas/Moda Re-, que gestiona un 41% del total de residus tèxtils recollits de forma selectiva, molt per sobre del gestionat pels següents operadors més rellevants, Humana i associats a AERESS, que representen un 16% cadascú d’ells. 

La reutilització i el seu impacte

En aquest estudi també es van identificar un total de 238 establiments especialitzats en la venda i/o donació de peces recuperades i preparades per a la seva reutilització per part d’un nou usuari. Encara que no hi ha prou consens sobre com comptabilitzar l’estalvi d’emissions que comporta la reutilització, una valoració realitzada per ECO-TLC (França) apunta a l’equivalent a 25 kg de CO₂ l’estalvi en la reutilització de roba usada. Amb la reutilització s’estalvia la producció d’una peça nova de les mateixes característiques; aquest estalvi s’incrementa com més s’estengui la vida útil de la peça reutilitzada.

La sensibilització dels consumidors catalitzaria el replantejament global del sector cap a un model amb menys productes a baix preu, amb menor pes de la fast fashion i en el qual es prioritzin els productes dissenyats per a durar. Aquests canvis en el consum, juntament amb la implantació de la responsabilitat ampliada dels productors, són els reptes més decisius en el futur de la indústria tèxtil. 

Análisis de la recogida de la ropa usada en España (en castellà)

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Reckitt forma a la seva plantilla en sostenibilitat

Les sessions formatives inclouen workshops monotemàtics a càrrec d’especialistes que inclouen dinàmiques i propostes gamificades per augmentar la participació.

A través de la Purpose Academy, pretén augmentar el coneixement del seu personal d’oficines perquè adoptin pràctiques més sostenibles i s’alineïn amb la seva estratègia corporativa 

La multinacional de productes d’higiene i salut Reckitt porta a terme durant 2021 un projecte de formació interna per augmentar el coneixement de la seva plantilla en sostenibilitat, que parteix dels tres eixos de la seva estratègia corporativa: millor negoci, millor societat i millor entorn. La campanya s’organitza al voltant de la Purpose Academy i compta amb un marc comunicatiu que serveix com a paraigües per a totes les accions desenvolupades, entre les que es troben quatre sessions de treball centrades en els àmbits destacats extrets de l’anàlisi de materialitat. 

L’objectiu final d’aquestes formacions és que el personal es converteixi en ambaixadors i ambaixadores de la sostenibilitat corporativa i generin un impacte positiu a les seves comunitat i en el medi ambient. A la vegada, les formacions també promouen el treball en equip, el sentiment de pertinença a la companyia i permeten compartir pràctiques sostenibles inspiradores. 

Des d’Anthesis Lavola hem conceptualitzat la campanya i hem planificat totes les accions a realitzar dins de la Purpose Academy. L’equip de disseny ha creat una imatge gràfica que aporta coherència a totes les acciones realitzades, de manera que siguin fàcilment reconegudes per les persones que reben la informació. 

Les quatre sessions de treball, realitzades en espanyol i portuguès, són dinamitzades per l’equip d’Innovació Educativa i inclouen un speech d’un especialista en la matèria juntament a dinàmiques i activitats gamificades per augmentar la participació. 

A més, la plantilla de Reckitt també disposa d’una plataforma en línia amb tot tipus de recursos sobre sostenibilitat com vídeos, reportatges, articles o calculadores de la petjada ambiental… Aquests recursos se centren principalment en l’eix ambiental de la Purpose Academy. 

Contacteu

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Costa Rica reforça el seu pla nacional de descarbonització en el sector agrícola

21 juny, 2021 | Notícies,

El terme NAMA fa referència a un conjunt de polítiques i accions que els països desenvolupen com a part del seu compromís per reduir les emissions de GEH. La seva execució implica la promoció de la innovació i l’ús de tecnologies més netes totalment adaptades al context actual i futur dels sectors econòmics i la realitat dels països.

 

La producció d’arròs i de musàcies (plàtan, banana i dàtils) a Costa Rica són dos dels sectors productius més importants en el país i actualment inclouen pràctiques que treballen de manera responsable amb el medi ambient. Partint d’aquesta situació, el sector agrícola avança amb la formulació d’Accions Nacionalment Apropiades (NAMAs per les seves sigles en anglès) per a la mitigació de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i apostant per una agricultura climàticament intel·ligent.

Aquests dos sectors productius d’importància per a la població de Costa Rica se sumen a les accions del Pla Nacional de Descarbonització 2018-2050 i a la seva implementació com a solucions basades en la natura i l’agricultura climàticament intel·ligents. Altres iniciatives anteriors en el sector agropecuari han reconegut a Costa Rica com a pionera en el disseny i execució de les NAMAs. Aquest país va elaborar la primera NAMA del cafè a nivell mundial i la NAMA ramaderia.

Les entitats signants de l’acord conformat pel MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) i el MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía), en col·laboració amb el Banc Interamericà de Desenvolupament, han avançat els inputs denominats “notes concepte” o “prediagnòstics”. Sota aquests conceptes s’han recollit les experiències passades que serveixen per tenir una base des de la que treballar en el desenvolupament de la NAMA arrossera i la NAMA bananera del país, les quals començaran aquest any.

Les NAMAs també inclouran estructures de governança per a la seva implementació i un sistema MRV per assegurar que les mesures implementades contribueixen de manera efectiva i eficient a la resposta climàtica global.

 

L’equip d’instruments climàtics d’Anthesis Lavola, juntament amb CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), tenen l’encàrrec de formular les dues NAMAs. Per a fer-ho, establiran una base d’emissions de GEH actuals dels sectors i realitzaran projeccions a 2050 en un escenari tendencial, sobre el que s’avaluaran les línies prioritàries de mitigació establint escenaris d’emissions alternatius. Les NAMAs també inclouran estructures de governança per a la seva implementació i un sistema MRV (mesura, reporting i verificació) per assegurar que les mesures implementades contribueixen de manera efectiva i eficient a la resposta climàtica global.

L’objectiu final del projecte serà implementar un sistema productiu del sector de l’arròs i les musàcies que es compromet amb el canvi climàtic a partir d’estratègies de:

 • Augment de la productivitat dels cultius per aconseguir un major rendiment i eficiència dels cultius.
 • Ús més racional dels factors de producció.
 • Millores en els sistemes de cultiu i producció que permetin una reducció en l’emissió de GEI, considerant el potencial augment del segrest de carboni per a una millor gestió de les finques.
 • Foment de l’enfortiment de la governança del sector per una millor coordinació i atenció als productors agropecuaris.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Formació en sostenibilitat per als líders de les cooperatives de MONDRAGON

16 juny, 2021 | Notícies,

La Corporació MONDRAGON ens confia la realització d’un programa formatiu en sostenibilitat i criteris ESG 

Des de la nova línia de formació per a empreses d’Anthesis Lavola, estem desenvolupant un cicle de trobades amb l’objectiu de transmetre els valors de la sostenibilitat als directius i gerents de les diferents cooperatives que formen la Corporació MONDRAGON 

Conscients que és necessària la transformació cap a un model empresarial sostenible i en línia amb els criteris ESG -ambientals, socials i de governança, segons les sigles en anglès-, MONDRAGON ha establert la sostenibilitat com una de les set estratègies clau del full de ruta 2021/2024 de la corporació. Per això ens han sol·licitat la creació de la MONDRAGON Iraunkortasunaren Topaketak (“trobades de sostenibilitat” en euskara), un cicle de sessions en clau formativa que dotarà a les diferents cooperatives del grup de coneixements específics sobre diferents temàtiques i presentarà casos d’èxit per activar la sostenibilitat als seus models de negoci.  

El programa es compon de set sessions en línia distribuïdes en quatre blocs formatius: 

 • Introducció a la sostenibilitat aplicada al desenvolupament empresarial 
 • Vessant ambiental: estratègies climàtiques i economia circular 
 • El pilar social i els reptes d’igualtat i inclusió 
 • Governança, transparència i compliment normatiu 

A més, es portarà a terme una sessió final per a compartir coneixements i experiències de les mateixes cooperatives i tancar el cicle de xerrades. 

Les sessions compten amb una part teòrica, on un ponent d’Anthesis Lavola introdueix els conceptes generals i tendències de cada àmbit, seguida d’una part pràctica amb l’explicació d’un cas pràctic per part d’un ponent convidat. Les sessions estan pensades per a afavorir la participació, el debat i la transferència entre cooperatives.  

També s’ha habilitat un espai compartit a la web amb informació complementària, les gravacions de les sessions i documentació resum per afavorir al màxim l’aprofitament d’aquestes sessions.  

El programa MONDRAGON Iraunkortasunaren Topaketak es mantindrà durant l’any 2021 i tindrà una sessió de tancament on les cooperatives participants compartiran els seus avanços en la integració dels criteris sostenibles. 

MONDRAGON és un dels principals grups empresarials espanyols i està format per prop de 100 cooperatives especialitzades en els sectors d’indústria, distribució, finances i coneixement, entre les quals destaquen cooperatives com Fagor, Laboral Kutxa, Eroski, Orbea o la Universitat de Mondragon, entre d’altres.  

Contacteu

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Els oceans com a font de vida i de subsistència

El perill de la contaminació al medi aquàtic

Els oceans són fonamentals per a la vida de moltes espècies i el mitjà de subsistència per a nombroses poblacions humanes. Cobrint més del 70% del planeta, els oceans produeixen almenys el 50% de l’oxigen i contenen una part importantíssima de la biodiversitat del planeta.

Amb la condició de protegir-ho, l’ONU va designar el 8 de juny com el Dia Mundial dels Oceans. Durant aquest dia, s’organitzen diverses activitats amb la condició de conscienciar sobre la necessitat de preservar-los. A més, la seva importància és tan gran que els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la pròpia ONU tenen un objectiu concret per a aquest hàbitat: el ODS 14 “Vida submarina”.

Precisament les mars i els oceans són uns de els ecosistemes més desconeguts i incompresos per la gran majoria de les persones. El fet de no veure a simple vista la seva estructura ni les espècies que viuen aquí fa que molta gent no sàpiga què hi ha sota l’aigua i no pugui tenir empatia amb tots els impactes que estem causant.

L’explotació de recursos marins

La contaminació per plàstics és un dels problemes més coneguts, ja que es tracta d’un fenomen que sí que es pot veure habitualment a les platges i prop de la costa. A més, ha tingut una gran visibilitat a través de campanyes, fotografies i vídeos d’animals atrapats o amb residus en el seu interior.

En el nostre blog tenim una entrevista molt interessant on es destaca el paper de les campanyes de sensibilització com una eina molt útil per a reduir la contaminació a les platges i zones de costa. En un estudi fet en diverses platges mediterrànies, s’ha vist que sensibilitzar a turistes i ciutadania ajuda a reduir la presència de plàstics en un 50%, aproximadament.

Però la contaminació que generem en el nostre dia a dia (bastoncillos, burilles o anelles de refrescos) no és l’única que afecta els oceans, si no que també hi ha la causada pels abocaments de vaixells o de plataformes d’hidrocarburs. En la península Ibèrica tenim el gran desastre de el Prestige, en les costes gallegues, mentre que a nivell global hi ha els casos de l’Exxon Valdez a Alaska o de Deepwater Horizon al golf de Mèxic.

I no es tracta de un problema de fa anys. L’estiu passat, un petrolier va causar un gran desastre a l’illa de Maurici, en l’oceà Índic. I fa pocs dies, un vaixell de va enfonsar davant de la costa de Sri Lanka, alliberant material plàstic i residus tòxics en la mar.

Tots aquests contaminants tenen conseqüències gravíssimes per a les espècies i les economies de les zones afectades. Molts animals i algues es veuen afectats per aquestes substàncies, emmalaltint i morint. Això, al seu torn, impedeix que totes les persones que viuen de la mar puguin desenvolupar les seves activitats econòmiques de manera adequada i veuen com els seus ingressos desapareixen.

Les activitats econòmiques al voltant de les mars i oceans també són una font d’impactes negatius quan no es realitzen de manera sostenible. La sobreexplotació dels estocs de peixos i altres espècies és un fenomen que es repeteix en la gran majoria de llocs del planeta, igual que l’ús d’arts de pesca molt nocives per als ambients submarins, com l’arrossegament.

La tonyina, el salmó, el lluç, la sardina o el bacallà són algunes d’aquestes espècies que han sofert enormes declivis poblacionals a causa d’una pesca intensiva que no tenia en compte la seva ecologia. Afortunadament, l’establiment de quotes i temporades de veda han ajudat a recuperar algunes poblacions fins a uns nivells en el qual la supervivència d’aquestes espècies sembla que torna a ser viable.

La pesca sostenible, realitzada principalment per pescadors locals en embarcacions petites i amb tècniques més respectuoses, és una solució per a assegurar un consum adequat d’aliments marins compatible amb la vida de les espècies presents en mars i oceans.

A tots aquests problemes també cal afegir el canvi climàtic i els efectes negatius que genera: acidificació de l’aigua per l’augment de carboni en l’atmosfera, escalfament de mars i oceans i canvi de corrents, entre altres. Tots ells poden implicar canvi catastròfics en unes certes àrees marines, des de l’extinció d’espècies fins del desplaçament de poblacions buscant condicions millors. I això, òbviament, afectaria a totes les persones que viuen de la pesca.

L’impacte que volem causar

En els últims anys s’ha descobert que les balenes, els mamífers més grans del planeta, juguen un paper important en el cicle del carboni: quan moren, les seves grans masses s’enfonsen amb tot el carboni que contenen, movent-lo de la superfície dels oceans fins al fons, on es pot mantenir durant segles o més temps. Damunt, els seus excrements serveixen d’aliment per al fitoplàncton, petits organismes capaços d’absorbir un 40% de tot el CO2 que es produeix en la Terra.

Això significa que la caça de balenes i la disminució de les seves poblacions ha permès l’alliberament de grans tones de carboni en l’atmosfera en impedir l’enfonsament dels cossos i la proliferació del fitoplàncton. Per tant, la seva conservació és una forma més per a evitar l’augment de gasos d’efecte d’hivernacle en l’aire.

Descobrir aquestes relacions és part fonamental de la ciència i permet disposar de noves maneres de mitigar l’impacte del canvi climàtic. Totes les recerques científiques realitzades ens han servit per a veure l’abast negatiu de les activitats que hem realitzat fins al moment. Gràcies a aquest coneixement podem lluites i canviar el sentit de les nostres actuacions, per a aconseguir tenir efectes positius en el nostre entorn.

La ciència ens aporta el poder de decidir com volem que sigui el nostre futur i com hem de treballar per a establir una relació adequada amb l’entorn. Saber com afectaran les nostres accions ens ha d’ajudar a protegir i tenir cura dels oceans i de les mars, a reduir els residus que generem, a minimitzar l’ús dels combustibles fòssils i a fer un ús sostenible dels recursos. Només així podrem aconseguir un present i un futur sostenibles.

S’aprova la primera Llei de Canvi Climàtic a nivell estatal

15 juny, 2021 | Som Natura,

Evitar un augment de 0’5º C

El mes de maig passat es va aprovar la primera Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica en l’Estat Espanyol, molt esperada per a gran nombre de sectors amb la condició de poder fer front a aquesta problemàtica. Es tracta d’una llei que segueix les normatives elaborades per la Unió Europea i altres països del continent i que s’emmarca dins de el Pacte Verd europeu. És una gran notícia que per fi es disposi d’una normativa d’aquest tipus.

Així i tot, un dels seus principals objectius, la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) almenys en un 23% per a 2030, queda lluny del que ha definit la Unió Europea: una reducció del 55% per a la mateixa data. Aquest és un dels motius pels quals es considera una normativa insuficient, a part de tardana. L’objectiu en el qual sí que coincideixen les diverses normatives és a aconseguir la neutralitat d’emissions de cara a 2050.

Per a aconseguir aquests objectius, les principals accions que es destaquen d’aquesta llei són: la prohibició de donar noves llicències i autoritzacions per a explorar i explotar hidrocarburs; que cap cotxe que es vengui emeti CO2 en 2040 com tard; l’obligació que les gasolineres tinguin punts de recàrrega per a vehicles elèctrics; que tots els municipis de més de 50.000 habitants tinguin una zona de baixes emissions; la reformulació de la Llei de Propietat Horitzontal per a fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum; la creació d’un pla de rehabilitació d’habitatges i de renovació urbana; que les entitats financeres publiquin els seus objectius específics de descarbonització alineats amb l’Acord de París; publicació d’un nou Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic cada cinc anys; la creació d’un comitè de persones expertes en canvi climàtic; posar en marxa una assemblea ciutadana per al clima; i la inclusió de l’educació ambiental en els currículums escolars.

Una llei de canvi climàtic més que necessària

Es tracta d’una llei que podria ser més ambiciosa amb la condició d’aconseguir els objectius definits en el Acord de París. Evitar l’augment de la temperatura global per sobre de 2 °C i limitar-lo a 1’5 °C exigeix esforços com els marcats per la Unió Europea, amb una reducció de més de la meitat de les emissions mundials respecte a les emeses en 1990.

Aquesta diferència de 0,5 °C sembla poca, però és bastant significativa per l’efecte que pot tenir sobre el planeta. Un augment de mig grau pot intensificar de manera notable els diversos esdeveniments associats al canvi climàtic: fenòmens climatològics extrems (onades de fred i calor, sequeres, inundacions, huracans), incendis forestals, augmento del nivell de la mar, acidificació dels oceans, desglaç dels pols, les glaceres i el permafrost i pèrdua d’espècies.

Les conseqüències que poden tenir no sols són ambiental, si no que afecten nivell social, sanitari i econòmic. La disminució dels cultius, els danys en infraestructures i l’agreujament de malalties tenen el seu vincle amb el canvi climàtic.

 

Fins i tot amb la falta d’ambició que pot tenir la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, la seva aprovació és un pas important després de nombrosos anys de atrasamientos. A més, el fet que l’objectiu d’emissions es revisi a l’alça a partir de 2023 pot ajudar a aconseguir que l’objectiu final per a 2030 estigui més prop del que defineix l’Acord de París.

Actualment estem en un moment crític per a actuar i evitar danys pitjors. L’ONU ha definit aquests pròxims anys com la Dècada Decisiva per a dur a terme totes les iniciatives necessàries i ambicioses per a evitar que la temperatura global no pugi per sobre del límit marcat. I les normatives aprovades per a les administracions públiques són més que benvingudes, com la de l’Estat Espanyol o la existent a Catalunya des de 2017.

Només amb l’esforç de totes les persones, organitzacions i institucions es pot revertir la situació i tenir una relació sostenible amb el planeta. Una relació en la qual l’ésser humà comprengui completament el seu paper dins de la naturalesa i amb la resta de les espècies que viuen en ella. Les nostres accions generen impactes i fins ara han estat principalment negatius. Però si som conscients d’això també podem causar-los de manera positiva, millorant el nostre entorn. Perquè el futur serà sostenible o no serà.

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Logista coneixerà el seu impacte ambiental amb una anàlisi de riscos i oportunitats

3 juny, 2021 | Notícies,

Aquest informe inclourà declaracions relatives als quatre pilars que el componen: governança, estratègia, gestió del risc i objectius i mètriques.

 

Logistaamb una política de RSC molt present en els seus objectius corporatius i de negoci, vol gestionar l’afecció que el canvi climàtic pot tenir sobre la seva activitat i per a això ens ha encarregat una anàlisi dels riscos i oportunitats associats al canvi climàtic emprant les recomanacions del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

El TCFD estableix una sèrie de recomanacions perquè les empreses puguin desenvolupar divulgacions voluntàries relacionades amb el clima, que siguin consistents, comparables, de confiança, clares i eficients; l’objectiu és proporcionar informació relativa a com afecta el canvi climàtic a l’organització de cara al fet que les parts interessades siguin conscients dels riscos i les oportunitats climàtiques a les quals s’enfronten. 

Dins de Logista es constituirà un grup de treball format per responsables de la gestió ambiental en el grup. A més, participaran en el projecte les persones responsables d’aquells serveis o projectes que puguin tenir major interès en relació amb el canvi climàtic, com per exemple aquells que permetin reduir emissions contaminants o altres que facilitin l’adaptació als efectes provocats pel canvi climàtic. 

Amb la informació proporcionada realitzarem una anàlisi DAFO de l’organització en gestió del canvi climàtic, que servirà com a antecedent a l’informe del TCFD. A més, aquesta anàlisi de riscos climàtics s’alinearà amb el procediment d’identificació i gestió dels riscos associat a l’activitat de Logista. 

Aquest informe inclourà declaracions relatives als quatre pilars que el componen: 

 • Governança:per a identificar i designar les funcions clau de gestió en l’avaluació de riscos i oportunitats relacionats amb el canvi climàtic. 
 • Estratègia:desenvolupament dels escenaris i anàlisis del cost-benefici de les accions.
 • Gestió del risc:identificació, quantificació i priorització dels riscos i oportunitats. Desenvolupament d’un pla d’acció per a mitigar els riscos relacionats amb el clima.
 • Objectius i mètriques:definició dels indicadors clau, estratègies de monitoratge i identificació de l’abast, metes i objectius de l’anàlisi.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Lavola celebra 40 anys amb un vídeo molt musical

Aquest 2021 celebrem 40 anys des dels nostres inicis, com una escola de naturalesa per al professorat en Llombregueres de Baix, en Sant Andreu de la Vola. Per a posar imatges a aquestes quatre dècades tan especials, hem dissenyat un viatge musical en format vídeo.

A través de la música, i d’una forma molt conceptual, posem en valor la importància que han tingut els 40 anys de la nostra empresa en la cultura de la sostenibilitat i en la transformació de les persones perquè siguin protagonistes d’una societat més compromesa.

Fent un paral·lelisme amb una banda de músics, recordem els nostres inicis com a pioners en l’aposta per l’educació ambiental i expliquem com, a poc a poc, hem anat creixent, sensibilitzant la ciutadania i oferint solucions que permeten la transició cap a un model de desenvolupament sostenible.

Il·lustracions realitzades per l’artista Olga Capdevila

Les il·lustracions, realitzades de la mà de l’artista Olga Capdevila, ens ensenyen el llarg camí que hem recorregut, deixant les portes obertes a tot allò que ens queda per recórrer. La peça musical, realitzada especialment per a aquest vídeo, converteix els 40 anys en un viatge en el qual es van sumant veus molt diferents, fins a créixer com també ha crescut l’empresa ampliant els seus serveis des de l’educació, la comunicació i la consultoria.

El llançament del vídeo coincideix amb el Dia Mundial del Medi Ambient, una data també molt significativa per a l’empresa i els valors que representa. Desitgem que ho sentiu també vostre.