Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility juliol 2021 - Anthesis Catalunya

Mancoeduca apropa la conscienciació mediambiental a més de 17.000 escolars

29 juliol, 2021 | Lavola Educa, Notícies,

El programa ha consolidat la seva proposta d’educació a distància, amb visites, tallers i recursos digitals.

Durant el curs 2020-2021,17.655 escolars de 90 escoles han participat en el programa de sensibilització ambiental Mancoeduca. Impulsat per la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona, i gestionada per Anthesis Lavola des de 2019, és un projecte que promou hàbits sostenibles i el respecte pel medi ambient entre els més petits a través de tallers, visites guiades i altres recursos educatius vinculats a la gestió de l’aigua, els residus, el transport i el parc fluvial de la comarca.

Enguany, a causa de la pandèmia de COVID-19, s’ha fet un gran esforç per seguir oferint el programa mantenint la seguretat tant de l’equip com de la comunitat educativa. Per aconseguir-ho, s’han adaptat les activitats presencials a un format digital en el qual s’ha mantingut la figura del personal de l’equip educatiu, però desenvolupant l’activitat a distància. D’aquesta manera, i des del passat mes de setembre, Mancoeduca ha pogut organitzar diverses visites i tallers digitals.

L’oferta digital també ha inclòs una vintena d’unitats digitals, adaptades als diferents nivells educatius, per facilitar l’accés del professorat a les activitats i continguts interactius del programa. A més, s’han creat uns “mancosites” que recullen altres recursos didàctics i divulgatius complementaris al programa d’activitats de Mancoeduca.

La proposta digital es va iniciar a finals de l’any anterior,  quan es va haver d’adaptar el material didàctic i els tallers al suport digital per seguir donant suport al professorat en un context educatiu marcat pel confinament a casa i el tancament de les escoles.

Degut a que el curs 2020-2021 va començar amb l’amenaça de possibles confinaments a mesura que es desenvolupava la pandèmia, l’equip de Mancoeduca va proposar un programa d’activitats exclusivament telemàtiques.  No obstant això, a partir del mes de març també es van començar a organitzar altres activitats en format presencial.

Les activitats presencials van tornar a les aules amb cinc tallers educatius, impartits per l’equip educatiu del programa de forma segura i complint amb totes les mesures sanitàries contra la COVID-19. A més, a partir del mes d’abril es van realitzar sis visites guiades a instal·lacions de la comarca, com el Parc Fluvial o la Font d’Arteta.

El vídeo de la dreta resumeix les activitats de Mancoeduca en el curs 2020-2021

L’equip educatiu de Mancoeduca va afrontar amb molta energia i il·lusió aquest retorn a la presencialitat. Per la seva banda, els professors han valorat molt positivament la feina feta, felicitant al programa per “ser-hi contra vent i marea”.

Per al proper curs, la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona espera tornar a un 100% de presencialitat, però sense abandonar l’oferta digital del programa, ja que respon a les noves necessitats comunicatives i, sens dubte, també als possibles reptes de futur.

Mancoeduca es va posar en marxa fa més de 35 anys per apropar la sostenibilitat a escoles,  grups i particulars de  la comarca de Pamplona; al llarg de la seva trajectòria han ampliat i renovat els continguts, han estès l’oferta a tots els nivells educatius i l’han adaptat a les noves tecnologies i plataformes digitals. El programa dona suport a la comunitat educativa, docents i famílies, oferint-los activitats i recursos amb els quals inculcar valors, actituds i hàbits pro-ambientals i més sostenibles.

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona és la responsable de Mancoeduca i Anthesis Lavola és l’encarregada de gestionar el programa i dinamitzar les seves activitats educatives.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Gipuzkoa publica la proposta de xarxa d’infraestructura verda

19 juliol, 2021 | Notícies,

L’informe identifica més de cent espais que permeten connectar tots els municipis del territori.

El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha publicat l’informe “Diagnóstico para la planificación de la red de infraestructura verde de Gipuzkoa”. Aquest document té com a objectiu delimitar una proposta de xarxa d’infraestructura verda, identificar les discontinuïtats i definir les actuacions de restauració ambiental, renaturalització o desfragmentació necessàries.

L’informe s’emmarca dins de l’Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático 2050 i planteja la proposta de delimitació de les Zonas de Interés para la Funcionalidad Ecológica (ZIFEs) perquè siguin incorporades pels plans territorials i el planejament urbanístic. Aquesta proposta té en compte la importància ecològica, els serveis dels ecosistemes i el grau de fragmentació de les zones proposades, sent coherent amb la Red de Infraestructura Verde de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

A partir de la zones definides al diagnòstic, es proposen un total de 104 ZIFEs, algunes de les quals han de millorar la seva funcionalitat. En el seu conjunt formen una xarxa interconnectada que arriba a tots els municipis de Gipuzkoa.

El projecte ha comptat amb tasques de gabinet per identificar les zones i treball de camp per validar els resultats.

L’equip de Ciutat i Territori d’Anthesis Lavola ha realitzat aquest projecte en col·laboració amb la consultoria ambiental basca ARC. Es tracta d’una oportunitat per ampliar l’experiència de l’equip i generar oportunitats d’implementació de feines semblants a altres territoris.

Per l’elaboració del diagnòstic s’han dut a terme tasques de gabinet amb sistemes d’informació geogràfica per identificar els espais amb major valor de funcionalitat ecològica i treballs de camp per validar la informació de cada un d’ells i identificar les zones de millora.

Amb les àrees identificades, s’han redactat fitxes descriptives per les 104 ZIFEs i per a les zones de millora, amb propostes d’actuació. A més, s’han contrastat els espais amb les eines de planificació territorial de la CAPV, especialment amb la Red de Infraestructura Verde.

Finalment, s’han redactat els criteris i propostes per a la incorporació de la infraestructura verda en la planificació territorial i municipal, per a la gestió i protecció de la infraestructura verda de Gipuzkoa i per a la promoció del coneixement, la implicació i la participació ciutadana.