Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility desembre 2021 - Anthesis Catalunya

La Nova Guia Net Zero de la SBTi

29 desembre, 2021 | Notícies, Reflexions,

Entre la Climate Week 2021 (en anglès) i la COP26 (en anglès) han augmentat el nivell de conscienciació i els compromisos empresarials i nacionals per la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), així com també les solucions inspirades en la natura i la tecnologia per minimitzar l’impacte del canvi climàtic. El que abans era un tema d’experts que només es debatia entre l’elit científica, ara s’ha convertit en un tema recurrent de conversa entre tota la població i un tema polític clau a nivell mundial.

El sisè informe del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) (en anglès)  senyala que estem davant d’un “codi vermell per a la humanitat” (en anglès) . Això significa que el món hauria de passar ràpidament a una economia amb zero emissions de carboni. L’escalfament global ja ha provocat canvis irreversibles als sistemes de la Terra i si no limitem l’augment global de la temperatura a 1,5 °C per sobre dels nivells preindustrials, el nostre planeta està destinat a la catàstrofe.

Incendis forestals, sequeres, tornados, huracans, inundacions i onades de calor s’han tornat massa familiars. Com a conseqüència, l’augment de les temperatures globals acceleraran els impactes ecològics i econòmics: com ara la destrucció de recursos naturals, la destrossa dels actius físics i les infraestructures, la interrupció de les cadenes de subministrament, la devastació dels ecosistemes, la pèrdua de biodiversitat i el deteriorament dels sistemes alimentaris. Aquesta immediatesa ve motivada, a més a més, pel fet que ja estem a prop d’aquest llindar d’1,5 °C i que és molt possible que el superem d’aquí poc. Ja no tenim el privilegi d’intentar convèncer, d’enfrontar-nos a les empreses, i d’autoenganyar-nos: ara mateix ens trobem al punt de l’acció decisiva (en anglès).

Un model actual de la National Academy of Sciences (en anglès) indica que, a més de les activitats de reducció, caldrà eliminar 10 gigatones (és a dir, 10.000 milions de tones mètriques) de diòxid de carboni a nivell mundial cada any fins al 2050 per assolir els objectius de l’Acord de París, i que caldrà eliminar 20 gigatones anuals més del 2050 al 2100.

Grans xifres que sens dubte generaran grans conseqüències, però com podem abordar aquest problema de manera pràctica?

La Nova Guia

Durant els darrers sis anys, la Science Based Targets Initiative (SBTi) s’ha convertit en l’organització de facto per guiar aquesta acció decisiva, proporcionant una orientació clara per permetre a les empreses establir objectius ambiciosos de reducció de GEH, alineats amb la ciència més actual.

Durant aquest període, més de 2.000 organitzacions s’han compromès a establir objectius basats en la ciència (SBT), i gairebé la meitat ja els han determinat i els han fet públics. A mesura que la ciència del clima evoluciona, la SBTi continua perfeccionant anualment la seva metodologia bàsica i ampliant la seva oferta d’orientació sectorial específica. Seguint el lideratge de l’IPCC, la SBTi ofereix ara la següent fase d’orientació, que permet a les organitzacions establir SBT a més llarg termini amb l’objectiu d’aconseguir emissions netes zero de GEH el 2050 o abans (el que es coneix també com a Net Zero).

La SBTi ja ha llançat oficialment quatre documents i una eina que ofereix un enfocament real i factible, però ambiciós, de les SBT a llarg termini i les “regles” comunes sobre el que significa per a una organització assolir un escenari Net Zero o d’emissions netes zero i una guia per a l’establiment d’objectius (tots els documents estan en anglès):

 • SBTi Corporate Net Zero Standard: proporciona orientació, criteris i recomanacions per donar suport a les empreses en l’establiment d’objectius Net Zero mitjançant els SBT.
 • Criteris estàndard de Net Zero: els criteris que han de complir les empreses per ser aprovats com a Net Zero, basats en la ciència per la SBTi.
 • Guia d’inici de Net Zero: un diagrama ràpid, senzill i pas a pas que permet a les empreses entendre com establir objectius Net Zero en la seva situació específica.
 • Preguntes freqüents més enllà de la mitigació de la cadena de valor: la SBTi continua treballant en el seu paper d’incentiu més enllà de la mitigació de la cadena de valor després del llançament de la V1 de l’estàndard. Aquestes preguntes més freqüents s’utilitzaran per proporcionar informació i actualitzacions durant aquest procés.
 • Eina Net Zero: eina d’establiment d’objectius per calcular SBT a llarg termini d’acord amb l’estàndard Net Zero. En una actualització futura, es combinarà l’eina Net Zero amb l’eina actual d’establiment d’objectius SBTi per a SBT a curt termini.

En paraules de la SBTi (en anglès), és “la primer iniciativa mundial per a l’establiment d’objectius corporatius d’emissions zero d’acord amb la ciència del clima”.

Les actualitzacions clau

En llegir aquesta nova guia, un canvi important és la terminologia: el que SBTi ha anomenat generalment “SBT” ara són SBT a curt termini (near term SBTs) per distingir-los dels SBT a llarg termini (long term SBTs).

L’altra gran actualització és que hi ha quatre components principals d’aquest estàndard Net Zero:

 1. SBT a curt termini
 2. SBT a llarg termini
 3. Neutralització d’emissions residuals mitjançant compensació amb remocions de carboni
 4. Compensació d’emissions fora de la cadena de valor de l’empresa
QUÈ PER QUÈ
A curt
termini
(near term)
Anteriorment coneguts com a “objectius basats en la ciència” o “objectius basats en la ciència provisionals”.

Són objectius de reducció d’emissions de 5 a 10 anys d’acord amb el camí d’1,5 °C.

Per impulsar les accions necessàries per aconseguir la reducció d’emissions al 2030.

Les reduccions d’emissions a curt termini són fonamentals per no superar el pressupost global de carboni.

No són intercanviables amb els objectius a llarg termini.

A llarg
termini
(long term)
Mostrar a les empreses fins a quin punt han de reduir les emissions de la cadena de valor per alinear-se amb l’assoliment d’un escenari Net Zero mundial o sectorial en la ruta d’1,5 °C.

No es pot afirmar que s’és Net Zero fins que s’aconsegueixi l’SBT a llarg termini.

Per impulsar l’alineació de tota l’economia i la planificació empresarial a llarg termini per assolir el nivell de reduccions d’emissions globals necessaris i aconseguir els objectius climàtics basats en la ciència.
Neutralització Aconseguir un volum de reduccions d’emissions de la cadena de valor coherent amb la intensitat necessària per assolir el net-zero global en l’itinerari d’1,5 ̊C (és a dir, assolir l’SBT a llarg termini).

Neutralitzar l’impacte de qualsevol emissió residual eliminant de forma permanent de l’atmosfera un volum equivalent de CO2.

La majoria de les empreses hauran de reduir les emissions almenys un 90 % a través dels seus objectius a llarg termini, però encara poden quedar algunes emissions residuals.

Les emissions residuals s’han de neutralitzar per aconseguir les emissions netes zero i un estat de no impacte en el clima per les emissions de GEH.

Tant els SBT a curt termini com a llarg termini depenen en gran mesura de la reducció (en anglès) de les emissions de GEH d’1,5 °C. De fet, la majoria de les empreses que busquen la validació d’SBTi del seu objectiu Net Zero (o SBT a llarg termini) hauran d’aconseguir una reducció d’almenys un 90 % de les seves emissions de GEH abans d’usar la neutralització (en anglès) (és a dir, utilitzant l’eliminació de carboni mitjançant solucions naturals o tecnològiques) per retirar el 10 % residual (en anglès) de les seves emissions. La SBTi també ha reduït encara més el període de temps dels SBT de curt termini a 5-10 anys (bàsicament eliminant els 5 anys addicionals que es permetien anteriorment).

Això toca tres de les quatre activitats principals per abordar les operacions d’una organització i les emissions de GEH de la seva cadena de valor: mitigació de les emissions de manera coherent amb l’itinerari de 1,5 ºC, assoliment d’un escenari d’emissions residuals i neutralització de dites emissions residuals. El quart component, com veurem a continuació, seria la compensació o neutralització d’emissions més enllà de la cadena de valor.

Reconeixent que cal actuar per donar suport al creixement i la proliferació del mercat de tecnologies emergents d’eliminació de carboni i per abordar les emissions històriques o prèvies a la línia de base, la SBTi anima les organitzacions a adquirir compensacions i/o neutralitzacions d’emissions de carboni d’alta qualitat (per exemple, crèdits REDD+ jurisdiccionals o captura directa d’aire i emmagatzematge geològic) com a mecanismes per a la mitigació més enllà de la cadena de valor. Tot i que aquest quart component de compensació (en anglès) és opcional, amplia la Responsabilitat Social Corporativa (i moral) per ajudar a guanyar (o almenys avançar) en la nostra carrera comuna fins a les zero emissions netes (en anglès) i fer el màxim possible per minimitzar els pitjors efectes del canvi climàtic.

Les activitats de compensació poden comportar grans beneficis a nivell global (per exemple, accelerar el canvi de combustible, l’eficiència energètica o els desenvolupaments renovables) i, quan es vinculen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS de les Nacions Unides), tenen el potencial de crear un bé comú important. També atribueixen més responsabilitat a les empreses en demanar-los que siguin prudents i equitatives en aquest recolzament, tenint en compte també l’impacte global de la sostenibilitat a les comunitats locals, en el context de la justícia climàtica (en anglès).

Ara que hem parlat d’aquests canvis, què significa això per a una empresa i quins són els propers passos que cal seguir? Com s’ha de respondre?

La contribució d’Anthesis al Net Zero i com podem ajudar-vos

5 missatges clau per a les empreses

Sortiu de la vostra zona de confort

 • Deixem les coses clares: aquest tema és incòmode. El pronòstic del canvi climàtic en avui dia és desesperant. Els riscos climàtics per a les operacions empresarials i les cadenes de valor s’estan accelerant (en anglès) a un ritme ràpid. És hora d’afrontar-ho i sabem que no serà fàcil. Els SBT a curt i llarg termini són només una part de la solució a un problema d’escala global, i el temps juga a la nostra contra. D’acord amb la ciència del clima més recent, l’estàndard i els criteris Net Zero de SBTi són ambiciosos, però s’han de veure com els mínims per al vostre negoci.

No és massa tard…però no espereu més

 • Els canvis per reduir, evitar i substituir les fonts de majors emissions de GEH són la prioritat número 1. SBTi requereix que s’aconsegueixi una reducció del 90 % per a la majoria de les empreses abans de confiar en tecnologies d’eliminació per abordar les emissions restants. Dins de les estratègies de reducció, les empreses poden utilitzar crèdits d’energia renovable (REC) per gestionar les seves emissions, però altres podrien requerir una inversió de capital important. La gestió de les emissions de la cadena de valor és encara més difícil, però no impossible. Tot i que l’escala necessària perquè les empreses redueixin les seves emissions és enorme, els costos futurs de l’eliminació de carboni poden tenir un preu molt més gran. El risc financer i de reputació és important: actueu ara!
 • Cal assenyalar clarament que l’ús de compensacions per evitar o reduir emissions (fora de la vostra cadena de valor) no permet assolir els objectius a curt o llarg termini.

Poseu-vos-hi a fons

 • Assumiu els compromisos més ambiciosos que el vostre negoci us permeti. Desafieu als grups d’interès interns i al lideratge a “anar més enllà” del seu nivell de comoditat no només amb compromisos atrevits, sinó també per buscar activament les retallades a les emissions operatives i de la cadena de valor més profundes possibles.

Sou ciutadans del món, així que sigueu bons veïns i atribuïu-vos una mica de mèrit

 • Intenteu donar suport a l’expansió de solucions, tecnologies i models de negoci que sorgeixen de l’eliminació de carboni (adjacents o directament rellevants per a la vostra empresa) invertint en aquests per ajudar a descarbonitzar àmpliament fora de la vostra cadena de valor. Aquest espai ofereix una oportunitat increïble d’innovació i inversió.
 • Els efectes del canvi climàtic són desproporcionats, és a dir, alguns patiran més que altres. Sigueu rigorosos en la vostra recerca i prudents en les vostres inversions utilitzant el marc de l’equitat i la justícia com a objectiu.
 • Paral·lelament a un compromís Net Zero, el vostre negoci pot aprofitar activitats de compensació, vinculant-lo a un objectiu neutre en carboni per abordar les emissions històriques o aquelles que no estan cobertes per SBT a curt o llarg termini.

Estigueu atents perquè tot canvia, i molt!

 • La ciència del clima i la nostra comprensió segueixen evolucionant. No hi ha cap manual de referència, així que estem aprenent constantment i hem de ser àgils en la nostra resposta.

Siguem clars: el Net Zero no és el final de la història ni tampoc una casella de selecció dins d’una estratègia climàtica o empresarial. És simplement el següent pas crític que hem de fer per oferir un rendiment sostenible a les empreses i aconseguir un planeta habitable. És per això que la guia de la SBTi ens ajudarà a fer-ho d’acord amb la ciència climàtica actual. Encara queda molta feina per fer per arribar al Net Zero, i encara més per minimitzar l’escalfament global abans de finals de segle. No ens hem de deixar enganyar pels horitzons temporals aparentment llargs: les nostres decisions i accions a curt termini podrien accelerar el canvi climàtic (en anglès) i reduir el nostre marge d’oportunitats.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

L’educació entorn de l’alimentació sostenible

16 desembre, 2021 | Lavola Educa,

Durant el 2021 Barcelona ha estat la Capital de l’Alimentació Sostenible (CMAS), una celebració que ha convidat a reflexionar sobre l’alimentació sostenible i ha obert el debat entorn el sistema alimentari. Us presentem diversos projectes educatius amb els quals col·laborem i que ofereixen activitats per motivar a la reflexió crítica sobre la qüestió. 

L’Ajuntament de Barcelona juntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona han impulsat la iniciativa ‘Ara, aquí, les escoles per una alimentació més sana, més justa i més sostenible. Durant el darrer trimestre de l’any s’ha convidat als centres educatius de la ciutat a traslladar les seves reflexions sobre el debat alimentari i a expressar-les a través d’una creació artística i visual format de pòster. La iniciativa, dinamitzada per part de l’equip d’activació socioambiental d’Anthesis Lavola, ha rebut més de 170 treballs que han estat presentats en un acte de celebració, el qual va tenir lloc el 10 de desembre de 2021 al Centre Cívic Cotxeres de Sants de Barcelona.

Des de la iniciativa, també s’ha organitzat una exposició amb una representació dels pòsters presentats, els quals han aportat una mirada crítica i transformadora que convida a reflexionar sobre el sistema alimentari. L’exposició, organitzada a partir d’un abecedari amb paraules clau sobre la temàtica, es pot veure a l’Ajuntament de Barcelona fins al 22 de desembre de 2021 i presenta un catàleg digital complementari.

Aquesta iniciativa ha suposat la participació de 70 centres educatius de la ciutat i el treball col·laboratiu de programes educatius, museus municipals i entitats que treballen al voltant de l’alimentació sostenible, per tal de reunir propostes educatives de qualitat que aportin una mirada crítica i reflexiva sobre la temàtica. Aquestes propostes es recullen en la guia d’orientacions pel professorat que, des d’Anthesis Lavola, vam elaborar en col·laboració amb l’equip del Consorci d’Educació de Barcelona i de la CMAS.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través del programa d’educació ambiental ‘Compartim un futur’, del qual l’equip de programes educatius en coordina i dinamitza les activitats, ha creat noves activitats educatives per a centres educatius i per a la ciutadania. Per una banda, ha dissenyat l’activitat ‘Para el carro!’, que consisteix en un projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS) destinat a l’alumnat de 3r i 4rt d’Educació Secundària Obligatòria per conèixer i reflexionar sobre les conseqüències ambientals derivades del sistema alimentari. Per l’altra, ofereix l’activitat que porta per títol ‘La recepta que canvia món’ i s’adreça a la ciutadania i a les famílies proposant-los un repte: convertir-se en un equip de restauració i, de manera cooperativa, crear la recepta més sostenible. Des del programa també s’ha impulsat una innovadora calculadora alimentària, la CALCUTECA: una eina que permet conèixer millor el grau de sostenibilitat de les receptes que cuinem i buscar alternatives que siguin més respectuoses amb el medi ambient.

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona ha llençat la campanya ‘Mercats sostenibles’ que busca reduir els plàstics d’un sol ús als mercats municipals, un fet que representa una millora en el sistema de consum dels aliments frescos perquè evita la generació de residus. La campanya ofereix un projecte educatiu d’Aprenentatge i Servei (ApS) que involucra l’alumnat d’ESO dels instituts municipals.

En la prova pilot del projecte APS hi ha participat l’equip d’educació d’Anthesis Lavola, que ha portat a terme la coordinació i la dinamització de l’ApS en els municipis de Rubí, Viladecans i Manresa, que ha implicat un institut i un mercat municipal de proximitat al centre educatiu. A través d’una proposta educativa i de materials didàctics, els instituts han portat a terme un aprenentatge per conèixer i sensibilitzar-se sobre els impactes que tenen els plàstics d’un sol ús i el model d’un sol ús sobre la salut i sobre el medi ambient. Posteriorment, en el servei, els alumnes han donat a conèixer als clients dels mercats els motius pels quals és necessari deixar d’utilitzar plàstics d’un sol ús, incentivant-los a fer ús de bosses i envasos sostenibles a través d’un passaport tipus carnet i oferint una bossa reutilitzable de regal. L’equip d’Anthesis Lavola ha portat a terme la dinamització de l’ApS, ha intervingut en algunes sessions presencials en els centres educatius i ha ofert suport telemàtic tant durant la fase d’aprenentatge com durant les sortides al mercat.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

La sostenibilitat empresarial no és possible sense col·laboració

1 desembre, 2021 | Reflexions,

Al B2B Sustainability Forum d’EcoVadis els experts coincidiren en que, per a desenvolupar unes pràctiques empresarials més sostenibles, és necessària la implicació i el treball conjunt de totes les empreses que intervenen en la cadena de subministrament.

Fa unes setmanes vaig participar en el B2B Sustainability Forum, una trobada virtual amb empreses i proveïdors organitzada per EcoVadis amb l’objectiu de dialogar sobre la sostenibilitat i les amenaces que hi suposen l’era post-COVID i l’imminent crisi climàtica. Així, dins de les diferents sessions de la jornada es plantejaren algunes idees que han d’adoptar les empreses -i també la societat en conjunt- per a enfrontar els principals reptes actuals en sostenibilitat.

Per exemple, a la taula rodona “Gestió i reptes de la sostenibilitat en la cadena de subministrament” es va plantejar la pregunta de per què és necessari fer sostenible la cadena de subministrament. Al debat intervingueren en Jordi Santamaría, Responsable de compres de material envasat a Damm, i en Carles Cabot, director de HSEQ a Intermas Group; la qual cosa va permetre als assistents conèixer la doble visió de la cadena de valor: d’una banda, des del vessant d’empresa que avalua els seus proveïdors, i d’altra banda, la perspectiva de l’empresa què és avaluada.

Les conclusions principals que es van posar de manifest van ser que les empreses encara tenen un llarg camí que recórrer per accelerar la seva transició cap a unes pràctiques empresarials més sostenibles i que aquest viatge només es podrà assolir amb el treball conjunt i col·laboratiu entre totes les empreses, posant èmfasis en la utilització d’eines i plataformes com la que ofereix EcoVadis.

L’objectiu de la metodologia utilitzada per EcoVadis és mesurar la qualitat del sistema de gestió de la sostenibilitat d’una empresa analitzant les seves polítiques, les accions desenvolupades i els resultats obtinguts. Els criteris d’avaluació, basats en els estàndards internacionals, se centrin en quatre àmbits: medi ambient, pràctiques laborals i DD. HH., ètica i compres sostenibles.

Anthesis Lavola, com a soci oficial d’EcoVadis a Espanya i a Amèrica Llatina, ofereix a les empreses i als proveïdors solucions que els permetran millorar els resultats en la qualificació de la sostenibilitat que fa EcoVadis.

Accedeix al vídeo de la taula rodona des d’aquest enllaç.