Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility gemmajosep, Author at Anthesis Catalunya

Es posa en marxa la Llei catalana de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari

22 novembre, 2022 | Notícies,

El Parlament de Catalunya va aprovar el 4 de març de 2020 la Llei catalana de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari amb l’objectiu de reduir a la meitat els residus les pèrdues i el malbaratament a la meitat per 2030. Per aconseguir-ho, la llei comprèn totes les etapes de la cadena alimentària, amb una visió transversal i multiactor, i prioritza la prevenció en origen respecte a la redistribució d’excedents. Al llarg del 2023, està previst que les regulacions pertinents s’aprovin i es posi en marxa el desplegament de la normativa.  

Aquesta llei genera una oportunitat engrescadora per a tots els grups d’interès i agents de la cadena alimentària. Els agents implicats tenen una oportunitat d’aconseguir que la lluita contra les pèrdues i malbaratament alimentari es converteixi en un benefici tant per l’activitat com pel medi ambient a través de l’economía circular i l’eficiència de recursos. 

*Font: “Guia per a la implantació d’un Pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries” (2020), Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Objectiu

El principal objectiu d’aquesta llei és aconseguir l’acompliment de l’ODS 12.3: reduir les pèrdues i malbaratament alimentari en un 50% al 2030. En l’àmbit mundial, la FAO estima que un terç dels aliments produïts acaben esdevenint residu cada any. A Catalunya, encara no es tenen dades sobre la magnitud total d’aquesta xifra, però ja se sap que, des de l’etapa de distribució al detall fins als consumidors, el volum anual d’aquest residu és de 262.771 tones. Amb la llei aprovada es pretén quantificar aquesta dada de forma concreta.

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular també estableix a la reducció en un 50% dels residus alimentaris per capità en la producció primària, en la transformació i la fabricació, en la venda al detall i altres tipus de distribució d’aliments, en restaurants i serveis de menjars, així com a les llars en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides per al 2030. 

 

Obligacions

Les regulacions que estipula la llei aprovada el 2020 entraran en vigor aquest 2023. Durant aquest any, el Govern desplegarà les accions i els deures que cada agent de la cadena alimentària haurà de complir obligatòriament. A continuació, en destaquem algunes:  

 • Productors i fabricants: integrar els principis de reducció de pèrdues i malbaratament alimentari a l’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa. 
 • Emmagatzematge i distribució: posicionar la marca amb responsabilitat social i ambiental a través d’accions per reduir les pèrdues i malbaratament alimentari i informar els consumidors sobre hàbits de consum responsables, així com fer acords amb proveïdors i altres empreses per a acomplir la priorització de les accions de prevenció. 
 • Hotels i restauració: 
  • Separar la recollida dels residus orgànics, detectar aquells recursos que es podrien aprofitar i promoure el consum de productes de temporada i de proximitat. 
  • Implementar programes educatius per a entitats que operen càterings i menjadors escolars. 
  • Facilitar que els consumidors s’enduguin el menjar sobrer sense cost addicional. 
  • Administració pública: integrar noves clàusules en els contractes i concursos públics per a prevenir el malbaratament i les pèrdues alimentàries; recollir dades de generació i prevenció de malbaratament i pèrdues alimentàries, i elaborar un Pla Estratègic Català. 

 

La següent priorització d’accions s’aplicarà com a obligació per a tots els agents de la cadena: prevenció del residu, destinació per a consum humà, alimentació animal, valorització material (usos industrials), valorització material (compostatge), valorització energètica (biogàs), altres valoritzacions energètiques i eliminació. A banda, s’estableix un seguit d’obligacions comunes per a tots els agents excepte les microempreses: 

 • Elaborar un PLA ESTRATÈGIC de prevenció i reducció de pèrdues i malbaratament alimentari. 
 • MESURAR i INFORMAR, anualment, els indicadors de seguiment. 
 • QUANTIFICAR la donació d’aliments per a consum humà o alimentació animal.

Llegeix més sobre el malbaratament alimentari

Quins són els 10 principis per implementar un Pla Estratègic de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari? 

 1. Definir els objectius estratègics del pla.
 2. Designar un equip de treball i /o persona responsable.
 3. Descriure els fluxos del procés de producció.
 4. Quantificar les pèrdues i malbaratament alimentari a través d’una sèrie d’indicadors (petjada de carboni, petjada hídrica, etc).
 5. Analitzar les causes i definir les accions de prevenció i reducció.
 6. Identificar punts crítics i definir les mesures correctives.
 7. Formar el personal.
 8. Desenvolupar un sistema de monitorització, documentació i registre.
 9. Comunicar els resultats assolits.
 10. Verificar i actualitzar el pla.

Anthesis Lavola té una àmplia experiència en tot el procés de prevenció del malbaratament alimentari, des del mesurament fins a l’elaboració d’estratègies i d’informes. Fa molts anys que donem suport a la nostra llista de clients per impulsar la sostenibilitat a tota la cadena de subministrament d’aliments, incloses les dels sectors de venda al detall de comestibles, hoteleria, càtering i fabricació d’aliments i begudes. 

Els nostres experts ofereixen ajuda pràctica a aquells que busquen reduir el malbaratament alimentari mitjançant l’avaluació del cost real dels residus, l’elaboració de plans d’acció per abordar els residus, la creació d’un llegat i la promoció de canvis a llarg termini. 

Si voleu activar aquesta transició cap a la lluita contra les pèrdues i malbaratament alimentari i alhora reforçar els aspectes competitius relacionats amb la implantació d’aquesta llei, podeu contactar amb les nostres expertes. 

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Es presenta l’inventari del patrimoni pesquer i aqüícola dels municipis del Mar de l’Ebre

21 novembre, 2022 | Notícies,

 

El 16 de novembre es va presentar a la Confraria vella de l’Ametlla de Mar l’inventari del patrimoni pesquer i aqüícola dels municipis del Mar de l’Ebre amb l’objectiu de posar en valor la riquesa cultural del món pesquer i aqüícola.  

L’inventari del patrimoni pesquer i aqüícola dels municipis del Mar de l’Ebre (l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, la Ràpita i Alcanar) inclou tant el patrimoni immoble (llotges, ports, barraques de pescadors, barris mariners…) com el patrimoni material (instruments de pesca, embarcacions, eines…) i immaterial, que comprèn el conjunt de coneixements i habilitats que tenen els pescadors. 

Ha estat un encàrrec del Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre en el marc dels ajuts per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu lligat a l’objectiu estratègic número 5 de l’estratègia del grup “Foment de la cohesió social i la recuperació i protecció del patrimoni cultural de la zona”.

 

L’equip de Ciutat i Territori d’Anthesis Lavola ha participat en la redacció del document juntament amb Neus Roca Cambras, de Land-up. També s’ha comptat amb la col·laboració dels Serveis Tècnics de Turisme i Patrimoni dels ajuntaments implicats, les Confraries i Associacions aqüícoles, els Serveis territorials de Cultura i d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de les Terres de l’Ebre i els tècnics del Museu de les Terres de l’Ebre. 

S’han consultat les diferents fonts d’informació existents en els catàlegs municipals, els elements inventariats per la Generalitat de Catalunya, el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, la xarxa de museus existents, l’IPCITE, etc., i s’han mantingut trobades amb representants dels diferents municipis i confraries. També s’han realitzat entrevistes personals a persones clau i treball de camp per a localitzar nous elements lligats amb el passat i present del sector pesquer i aqüícola. 

S’incorporen un seguit de línies transversals per teixir una xarxa de relacions entre ells per visualitzar-los no com a elements individuals, sinó formant part d’una comunitat. Les línies transversals estan relacionades amb: les feines realitzades per les dones tradicionalment des de terra, els valors terra endins, els valors mar endins, la relació entre pesca i vida i els diferents oficis i tradicions. 


Aquest inventari vol ser un punt de partida per a la difusió i posada en valor del ric patrimoni pesquer i aqüícola del Mar de l’Ebre que, de la mateixa manera que el delta, està en procés de desaparició. Es pretén que sigui una eina viva, construint un marc preferentment digital que possibiliti la consulta i la implementació de les entitats i administracions implicades en el GALP, i a partir del qual puguin sorgir estudis específics i iniciatives de difusió i preservació. 

L’inventari recull prop de 150 elements entre conjunts i elements arquitectònics, béns arqueològics, béns naturals, béns ambientals o paisatgístics, béns etnològics o socials, béns materials i béns immaterials, prop de la meitat dels quals estaven ja inventariats o protegits mitjançant diferents instruments. La resta, en canvi, es compilen per primer cop. 

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Anthesis ajuda a Sanctuary a assolir la neutralitat de carboni a les instal·lacions de Blacon Adventure Playground

15 novembre, 2022 | Cas d'Èxit,

 

Sanctuary, una immobiliària britànica que treballa al voltant de la construcció d’habitatges sostenibles i assequibles, va demanar la realització d’un estudi sobre com adaptar una de les instal·lacions per assolir la neutralitat de carboni o ser Net Zero. L’equipament, anomenat ‘Blacon Adventure Playground’, i la seva àrea infantil estan a la ciutat de Chester i són una atracció molt popular entre les famílies de la zona. Són unes instal·lacions que ofereixen espais per jugar tant a l’interior com a l’exterior.

Sanctuary va comptar amb l’assessorament d’especialistes en descarbonització Net Zero per enfocar tècnicament les obres de modernització i decidir quina combinació de mesures tindria l’impacte més significatiu en la reducció de carboni. A més, el client també necessitava suport per involucrar i sensibilitzar usuaris sobre l’eficiència energètica, en el context de l’emergència climàtica.

Anthesis es va encarregar de fer una avaluació detallada de les opcions per identificar la línia de base de carboni i modelar les combinacions de mesures de treball de readaptació que fossin viables per a l’organització i l’equipament, i que poguessin maximitzar els beneficis de la reducció de carboni.

 

A continuació, Anthesis va elaborar les especificacions tècniques de disseny per a les tecnologies següents:

 • Bombes de calor
 • Il·luminació LED amb controls
 • Plaques (solars) fotovoltaiques (PV)

Anthesis va calcular llavors les emissions de carboni residuals i va assessorar Sanctuary sobre com compensar-les per assolir el nivell Net Zero. Això es va completar amb altres recomanacions, com la instal·lació de ruscs d’abelles, la recollida d’aigua de pluja i altres mesures de sostenibilitat.

 

Per donar resposta a la necessitat de sensibilitzar els usuaris, l’equip d’educació d’Anthesis Lavola va conceptualitzar i dissenyar un joc sobre eficiència energètica i beneficis mediambientals de la descarbonització en el context de la crisi climàtica. El resultat va ser un joc educatiu de gran format, destinat al públic familiar, que també es pot instal·lar en format d’exposició.

El recurs educatiu consta d’un dau gegant i tres cases de grans dimensions on els participants han d’incorporar diferents fitxes, escollint les opcions més sostenibles per a la il·luminació, refrigeració i calefacció, entre altres aspectes. També s’ha elaborat un joc digital amb tres minireptes i un vídeo que posa en context l’estratègia Net Zero i la contribució de mesures d’estalvi energètic i d’eficiència per fer front al canvi climàtic.

L’equip de disseny d’Anthesis Lavola es va ocupar de crear una imatge gràfica i un disseny atractiu per al recurs educatiu, a través d’uns personatges simpàtics que guien els usuaris a través del joc. Per a la producció, es va tenir en compte un format adaptable als requisits d’ús en espais interiors i a l’exterior, i per ser utilitzat com a joc o exposició.

 Janine Crockett, Directora de Sostenibilitat de Sanctuary, va dir:

 “La sostenibilitat és fonamental per a tot el que fem a Sanctuary, i estem compromesos a marcar una diferència positiva a llarg termini per als nostres residents i a les nostres comunitats locals.

 “Ens va impressionar el suport i l’experiència d’Anthesis i estem encantats amb els resultats del projecte. Ja hem reduït les emissions de carboni al parc infantil en més de cinc tones a l’any, cosa que tindrà un impacte significatiu, i hem vist un veritable entusiasme dins de la comunitat local per aprendre més sobre el canvi climàtic i com tothom pot marcar la diferència.”

 Sanctuary va completar la remodelació de l’equipament Blacon Adventure Playground, el seu primer projecte de remodelació de carboni Net Zero. Els materials interactius produïts per Anthesis es van fer servir per involucrar la comunitat local i sensibilitzar el públic adult i infantil sobre la crisi climàtica i el projecte de descarbonització.

 El projecte va ser reconegut posteriorment als National Energy Efficiency Awards 2022, obtenint el tercer lloc en la categoria de Multi-measure Project.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

La mitigació i l’adaptació climàtica són més crucials que mai per a la COP 27

10 novembre, 2022 | Reflexions,

L’article original es pot trobar a la pàgina web de Climate Neutral Group (CNG), que forma part d’Anthesis Group.

Aquesta setmana va començar la 27a edició de la Conferència de les Parts (COP) de la Convenció Marc de Nacions Unides contra el Canvi Climàtic (CMNUCC) a Sharm el-Sheik (Egipte). Els efectes del canvi climàtic són evidents a tot el món i han afectat la vida de moltes persones, així com el medi ambient. Per als països vulnerables, l’impacte negatiu ha esdevingut una realitat quotidiana. Aquest any, “Pèrdues i danys” serà un tema central a la COP, i els debats plenaris se centraran en l’adaptació, el finançament del clima, la seguretat alimentària i la restauració de la naturalesa i la biodiversitat. Una visió general de l’agenda de la COP suggereix que la mitigació és de gran importància, i la “Descarbonització” és un tema candent també.

 

Des de l’adopció de l’Art. 6 a l’operativitat

La COP de l’any passat a Glasgow va ser crucial perquè s’hi van adoptar les normes per al mercat mundial del carboni en el marc de l’Acord de París (l’anomenat article 6). L’adopció d’aquestes normes significa que ara els països també podran invertir en projectes de reducció i segrest d’emissions d’altres països per ajudar a complir part dels objectius climàtics propis. També es va acordar que l’antic Mecanisme de Desenvolupament Net (MDL) del Protocol de Kyoto serà substituït per un nou mecanisme en virtut de l’article 6.4 de l’Acord de París.

Canvis al Mercat Voluntari de Carboni (MVC)

Els crèdits de carboni que compren els clients d’Anthesis Group per a la compensació voluntària són majoritàriament emesos pels estàndards de carboni Gold Standard i Verra. Creiem que les normes de l’Art. 6 no tindran cap impacte en el mecanisme de compensació voluntària. Tot i això, és possible que els països vulguin fer convergir l’article 6 i les pràctiques del mercat voluntari de carboni pel que fa als projectes nacionals. Per això, Anthesis Group seguirà aquesta evolució de prop.

La COP 27 té una importància especial, ja que l’Òrgan de Supervisió que supervisa el Mecanisme de l’Article 6.4 haurà de decidir com s’emetran i utilitzaran els darrers crèdits del Mecanisme de Desenvolupament Net (MDL), així com la manera com els projectes existents del MDL passaran al nou mecanisme.

 

La compensació contribueix al finançament del clima

Amb una quota del 5% dels ingressos, el nou Art. 6.4 finançarà el Fons d’Adaptació per ajudar a subvencionar les mesures de protecció dels països més vulnerables davant de les amenaces climàtiques (inundacions i sequeres). Aquesta és una altra raó per la qual els mercats de carboni són importants. Per donar una idea de la seva importància, el copresident del Centre Mundial d’Adaptació (GCA), Feike Sijbesma, va arribar a afirmar que “el 80% del finançament de l’adaptació ha de procedir del sector privat” a la cimera del GCA celebrada a Rotterdam el mes passat. 

Per això, el món necessita tant un mercat de carboni voluntari com un de reglamentari que permeti a les empreses i als països participar en transferències efectives de finançament i dels crèdits de gasos d’efecte hivernacle derivats d’aquest finançament (compensacions de carboni), en un sistema de comptabilitat de carboni transparent i just.

L’article 6.4 permetrà als països en vies de desenvolupament un accés més gran als mercats 

El Mecanisme de l’article 6.4 està dissenyat per incentivar el sector privat a emprendre activitats i accions de mitigació arreu del món en sectors diversos, com l’eficiència energètica i el transport. Això permetrà el desenvolupament de crèdits de carboni que poden ser transferits internacionalment i utilitzats a altres països per complir els objectius de les Contribucions Determinades a Nivell Nacional, altres iniciatives internacionals de mitigació com la de l’Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI a través de CORSIA ), o en mercats voluntaris per a les responsabilitats socials i de cooperació.

 Importància del desenvolupament de projectes de compensació de carboni

Aquest any totes les parts s’han de reunir per negociar les normes per les quals s’ha de regir aquesta nova entitat de l’article 6. Per a una empresa com Anthesis Group, l’activitat de la qual se centra en la reducció d’emissions, el desenvolupament de compensacions de carboni i el comerç de carboni, aquestes dues setmanes tindran una gran repercussió en el desenvolupament del mercat els anys vinents. No només això, sinó que, com a empresa, seguim convençuts que el desenvolupament d’un mercat vibrant, per finançar projectes de restauració i eliminació de carboni basats en la natura (boscos, manglars, agricultura regenerativa), és fonamental si volem tenir alguna esperança de mantenir l’escalfament global molt per sota dels 2 graus centígrads i, amb sort, per sota dels 1,5 graus.


En aquesta edició de la COP, les pèrdues i els danys climàtics són un dels temes centrals i és una prioritat clara quan es tracta dels projectes de compensació de carboni.

Desastres climàtics assolen tots els racons del món, i cada any que passa la situació empitjorarà. A més, els països que menys contribueixen al canvi climàtic són els que n’estan pagant més les conseqüències. La nostra és la responsabilitat de compensar les nostres emissions i gestionar el llegat que deixem perquè no ho hagin de fer les generacions futures.

A Anthesis Group ho tenim molt clar. Ens hem de fer responsables del nostre llegat climàtic. Les generacions futures no poden pagar els nostres deutes, hem d’accelerar la transformació i eliminar el nostre impacte climàtic.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

El programa Mancoeduca inicia un procés d’auditoria interna per garantir la qualitat educativa de les activitats

9 novembre, 2022 | Notícies,

 

L’any 2020 La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona va iniciar un procés d’auditoria interna en les activitats educatives orientat a la qualitat educativa, i va comptar amb l’acompanyament d’Anthesis Lavola per desenvolupar-lo.

La Mancomunitat de la Comarca de Pamplona (MCP), com a responsable de la gestió de l’Aigua, el Parc Fluvial, els Residus i el Transport a la comarca, ha promogut un procés d’auditoria dins del programa educatiu Mancoeduca per garantir la qualitat educativa. Mancoeduca és un programa amb més de 35 anys de camí, que ha anat creixent, evolucionant i adaptant-se a les noves realitats, tant ambientals com educatives.

La MCP entén que la finalitat dels programes educatius (escolar, grups i centres d’informació) com a programes d’educació ambiental és ser un instrument de suport per a la gestió ambiental. Els programes apropen, així, els serveis que gestiona a través de les visites a les seves instal·lacions i el seu funcionament, així com la seva relació amb les problemàtiques ambientals. Aquest és l’enfocament o mirada de gestió de la MCP per contribuir a un futur sostenible a través de l’educació pel desenvolupament sostenible (EDS).

 

Des del curs 19/20, Anthesis Lavola és l’empresa que presta el servei de gestió de tres programes educatius que impulsa la MCP:

 •     Programa escolar Mancoeduca
 •     Programa de Grups
 •     Programa als Centres d’Informació

Al curs 20/21 a petició de la MCP l’equip d’educació d’Anthesis Lavola va iniciar una experiència pilot d’AUDITORIA de les activitats del programa Mancoeduca (escolar) especialment per analitzar l’oferta digital que havia calgut impulsar a causa de la pandèmia associada a la COVID-19. El resultat d’aquesta experiència va ser la creació d’una sèrie de criteris avaluatius, amb l’objectiu de garantir la qualitat dels recursos educatius existents i de nova creació i integrar-los completament a l’ADN del programa Mancoeduca.

Aquests criteris es classifiquen en tres grans blocs: generals, pedagògics i organitzatius. La identificació d’aquests criteris i la seva avaluació a cada activitat i unitat didàctica serveix principalment per confirmar i millorar la qualitat dels recursos educatius del programa. Alhora, permet valorar l’equilibri pedagògic de les activitats en la seva individualitat i en la totalitat del programa, mitjançant una eina gràfica visual resultant de l’exercici d’avaluació. També ens permet una reflexió sobre la vinculació de l’èxit o el fracàs d’una activitat i la seva justificació, i ajuda a reflexionar al programa educatiu sobre què pretén fomentar en les activitats educatives i de quina manera.

“Com a professional, aquest procés d’auditoria m’ha permès reafirmar la meva creença sobre la necessitat d’incorporar la pedagogia com a protagonista a tots els processos i programes educatius. M’ha agradat especialment formar part d’apoderar tot l’equip de Mancoeduca (educatiu, de coordinació i direcció), perquè siguin ells i elles, les persones protagonistes dels canvis al seu propi programa”

Blanca Diez, pedagoga de l’equip d’Anthesis Lavola

 

En definitiva, es converteix en una eina que permet la reflexió de la situació d’un programa educatiu en el present, però també la seva projecció en el futur.

Al curs 21/22 es van reprendre les AUDITORIES d’ACTIVITATS ampliant a 8 activitats, en aquesta ocasió tant de l’oferta presencial com en línia i de diferents tipologies d’activitats (visites i tallers a l’aula) per completar l’experiència iniciada el curs anterior.

En aquesta fase s’ha elaborat un document estratègic en què s’analitzen les tendències en diversos criteris educatius, obtenint quins criteris es potencien en les activitats de Mancoeduca lligats a allò que tant Anthesis Lavola com la MCP considerem qualitat educativa i que ens impulsa enfocats a l’excel·lència. Incorpora també quins són els criteris en què es podria millorar i a través de quines eines, estratègies o metodologies. Un dels aspectes més interessants d’aquest document és que gràcies a ell es pot compartir el coneixement i les bases pedagògiques amb qualsevol persona relacionada amb el programa de Mancoeduca.

El resultat de l’auditoria ha estat de gran interès per avaluar com millorar qualsevol programa educatiu i alinear així les nostres pràctiques amb les tendències educatives i la incipient tasca col·lectiva de l’educació de les dècades següents.


Com indica la UNESCO (2022): “hem d’analitzar les millors tradicions pedagògiques i educatives, renovar aquest patrimoni i afegir nous elements prometedors que ens ajudin a forjar els futurs interconnectats de la humanitat i del planeta”.

Des d’Anthesis Lavola, així com per part de la Mancomunitat de Pamplona, ​​volem fer la nostra aportació a l’educació per garantir que contribueixi a la construcció de futurs més sostenibles, a través del potencial transformador, compartint alternatives i així canviar la manera de relacionar-nos entre nosaltres i nosaltres i sobretot, amb el planeta.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

VSI: una eina que permet plasmar el valor de la nostra organització

7 novembre, 2022 | Webinar,

WEBINARS

Dimecres, 23 de novembre| 3 pm ESP/8 am COL 

Duració: 1h

L’objectiu del webinar, organitzat per ESCI-UPF, Heres Social i Anthesis Lavola, és impulsar el càlcul de l’impacte de les organitzacions mitjançant la comptabilitat social a Espanya i Llatinoamèrica. El webinar s’adreça a persones i organitzacions interessades en la comptabilitat social, i mostrarà la metodologia desenvolupada des de GEAccounting mitjançant experiències reals i casos d’èxit de l’àmbit de Catalunya.

Programa

 • Introducció 
 • Què és el Valor Social Integrat (VSI)?
 • Taula rodona
 • Tancament 

Ponents

Margaux Costas, Directora de Sostenibilitat Corporativa d’Anthesis Lavola Silvia Ayuso,Directora acadèmica de la Càtedra MANGO de RSC a ESCI-UPF Ruben Bagües, Cofundador de Heres Social
 

 

 
Raquel Díaz, Directora de la Fundació Espigoladors Dunia Roselló, Directora de comunicació i màrqueting de la Cooperativa Suara  Albert Hereu, Director de la Fundació Institut Català del Suro

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

L’equip d’informació del Pla Cuidem ja ha realitzat prop de 40.000 intervencions en comerços i més de 8.500 amb la ciutadania

2 novembre, 2022 | Notícies,

 

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Pla Cuidem, impulsa des de l’inici del desplegament del nou contracte de neteja una campanya de proximitat en què un equip de 44 informadors i informadores ambientals recorren tots els barris de la ciutat per informar i sensibilitzar la ciutadania i els comerços en la gestió dels residus i la neteja a la ciutat. Es tracta d’un equip fins a tres vegades superior als de campanyes anteriors.

El perfil dels informadors de ciutadania i comerços és variat, ja que s’ha fet la selecció de personal tenint en compte les diferents realitats de la ciutat. Entre els informadors hi ha nacionalitats diverses, tot prioritzant aquells països d’on Barcelona té més població, com ara els països de Marroc, Xina i Pakistan. Entre l’equip també hi ha informadors que parlen l’anglès i el francès, per tal que es puguin adreçar a públic estranger i a turistes que visiten la ciutat.

Aquests informadors sensibilitzen a la ciutadania sobre diferents qüestions relacionades amb la separació, la correcta disposició dels residus dins del contenidor, així com altres aspectes encaminats a pal·liar les males pràctiques observades tant en les àrees de contenidors, com papereres o a la via pública. Aquests nous equips se sumen als informadors que fan les diferents campanyes específiques durant l’any. Els informadors i informadores, que han realitzat més de 8.500 intervencions amb la ciutadania, han recollit també dades relatives als reptes i incidències que s’anaven produint durant el dia a dia.

 

Les àrees de contenidors o els mateixos comerços solen ser els escenaris en els quals els informadors i informadores detallen la nova contracta, expliquen les novetats del servei de recollida de residus, promouen la separació de totes les fraccions i sensibilitzen la ciutadania sobre la importància de preservar el civisme a l’espai públic.

Per tal d’incrementar la recollida selectiva i assolir l’objectiu de reciclatge del 55 % l’any 2025, els contenidors de tota la ciutat s’estan agrupant en illes i el contenidor dels envasos passa a ser el de reciclables. Els equips d’informació interaccionen amb els veïns i les veïnes a peu de contenidor per detallar els motius d’aquests canvis i la incidència que tenen en cada zona i resoldre dubtes.

Pel que fa a ciutadania, des del primer trimestre i fins a finals d’any, també s’han dut a terme campanyes més específiques com el canvi dels contenidors de vidre del Raval, campanyes de reforç de civisme per a les persones que disposen de mascotes, campanyes sobre la recollida de la fracció orgànica en zones específiques com l’anomenat ‘Quadrat d’Or’ o campanyes per millorar la gestió dels residus com la que es va fer a la festa major de Gràcia. A més a més, en tots els casos en els quals s’ha fet reforç de neteja, un equip d’informació n’ha detallat les actuacions al veïnat incidint en la corresponsabilitat ciutadana.

 

Acció comerç per comerç

Aquests equips també porten a terme una acció comerç per comerç després de detectar un fort volum de desbordaments a la recollida domèstica provocats per comerços, què compten amb un sistema propi de recollida. En aquestes visites s’explica a tots els comerços de les zones amb recollida de residus específica i individualitzada pels comerços, de quina manera han de gestionar els residus, i en especial el cartró comercial (horaris, dies, llocs on dipositar-lo, etc).

En total s’han fet prop de 40.000 visites a comerços dels barris de la primera fase per reforçar la informació relativa a la recollida de residus i corregir les males pràctiques i ara també es porta a terme en els cinc districtes en què s’ha iniciat la segona fase del desplegament del contracte. Els equips d’informació han visitat els comerços fins a dues vegades per tal d’explicar-los l’ampliació territorial i de freqüència del servei de recollida comercial de residus. S’han complementat les visites amb l’entrega d’un material infogràfic i en diverses llengües per recordar aspectes tan rellevants com la separació de les diferents fraccions, la deposició dels residus dins els contenidors i la prohibició d’abandonar els residus a la via pública.

Accions cíviques i punts informatius itinerants

També en el marc de la campanya de proximitat que acompanya el desplegament del nou servei es posa en marxa un punt informatiu itinerant per a l’atenció ciutadana que s’ubica a peu de carrer, en zones de pas i amb important afluència de públic (equipaments municipals, esdeveniments, jornades, festes, etc.). Es preveu una vintena d’itineràncies del punt informatiu en diferents espais de la ciutat. Per tal d’arribar a més públics, aquest any la campanya ha estat present en nombrosos esdeveniments com el festival Cruïlla o les festes de la Mercè, entre d’altres.


Des d’Anthesis Lavola, i a través de l’equip de campanyes coordinem l’equip d’educadors ambientals, planificant les accions que s’han de realitzar i oferint formació. També preparem informes de les observacions i deteccions que aquests realitzen per tal de facilitar-los a l’Ajuntament i que tinguin coneixement de la percepció que la ciutadania i comerços tenen dels canvis que s’estan introduint a la ciutat.

A banda, l’equip de Comunicació ha dissenyat els materials comunicatius que acompanyen les accions que duen a terme els informadors ambientals (principalment fulletons i cartells), així com els materials per fer difusió de les diferents accions a xarxes socials.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Un llibre sobre la història recent de la sostenibilitat a Catalunya i al món

28 octubre, 2022 | Notícies,

 

Anthesis Lavola culmina les celebracions dels seus 40 anys d’història (1981-2021) amb un acte institucional de presentació d’un llibre commemoratiu que recull la seva trajectòria empresarial alhora que fa una mirada a l’evolució de les darreres dècades d’aquelles persones i organitzacions centrades en la cura del nostre entorn.

El dimecres 26 d’octubre es va presentar en públic el llibre publicat per la consultora Anthesis Lavola Una empresa amb ànima. Lavola, 40 anys impulsant la sostenibilitat en un acte que es va celebrar a la Casa Golferichs de Barcelona. La presentació va comptar amb una tertúlia moderada per Agustí Danés, director del diari El 9 Nou, amb la participació de Cristina Gallach, que va ser Alta Comissionada del Govern d’Espanya per a l’Agenda 2030, Bet Font, Directora de Serveis al Client d’Anthesis Lavola i editora del llibre, i el seu l’autor, l’historiador Pere Colomer.

L’acte va començar amb unes paraules de Pere Pous, president d’Anthesis Lavola, que va declarar la importància de publicar aquest llibre perquè en les seves pàgines no es recollia només la història de Lavola, sinó també la història del que ha passat al món en les últimes dècades en l’àmbit mediambiental.  

 

A continuació, Agustí Danés va iniciar la tertúlia preguntant sobre l’elecció del títol del llibre. Pere Colomer va explicar que Una empresa amb ànima fa referència al propòsit i la manera de treballar de l’empresa.

“Aquest llibre no és la història de Lavola, és la història del món”, amb aquestes paraules Agustí Danés va donar pas a Bet Font, que va fer un repàs de l’evolució de Lavola en paral·lel amb l’evolució del concepte de sostenibilitat al nostre país. L’evolució d’aquest concepte està estretament lligat amb la tasca de l’empresa en educació, i en moltes ocasions, Lavola es va anticipar al context nacional en temes ambientals. 

Seguidament, Cristina Gallach va destacar la importància de crear un impacte positiu a escala local, per aconseguir un impacte global. Va declarar que el compliment dels objectius d’agendes universals com l’Agenda 2030 només es poden obtenir a través de l’acció local i amb la intervenció d’agents del sector públic i del privat. I l’exemple més clar d’aquest fenomen és Lavola.

Per últim, Bet Font va agrair a tots els clients que al llarg dels anys han confiat els seus projectes a Lavola, perquè sense ells l’empresa no hagués arribat on està ara. Va afirmar que “només amb la col·laboració de les empreses s’assolirà un impacte substancial en la cura del medi ambient”.  

40 anys impulsant la sostenibilitat

La publicació d’aquest llibre és el punt culminant de la celebració de les quatre dècades de vida d’aquesta consultora experta en sostenibilitat i és molt més que una revisió històrica dels fets més rellevants viscuts des dels seus orígens l’any 1981. En les seves pàgines trobem una exposició dels esdeveniments i els canvis profunds que s’han donat a la nostra societat al llarg d’aquestes quatre dècades que han marcat l’evolució del compromís en temes ambientals a Catalunya, Espanya i la resta del món.   

Aquest llibre mostra com la idea de protecció de l’entorn —en un context de canvis globals i locals dels aspectes ambientals— arriba a tenir implicacions infinites i comporta un efecte transformador multiplicador. No només per les persones que treballen o han treballat a Lavola al llarg d’aquests anys, sinó també per totes les empreses i institucions que l’empresa assessora, acompanyant-les en els esforços per construir una societat més justa i respectuosa amb el nostre entorn.  

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Ametller Origen redueix en un 31% les emissions directes de carboni

25 octubre, 2022 | Notícies,

 

La companyia d’alimentació especialitzada en productes frescos i elaborats de qualitat segueix avançant a pas ferm en la seva estratègia de ser una empresa neutra en emissions de CO2 l’any 2027. Ametller Origen ha reduït, durant l’última dècada, un 31% les emissions directes de carboni i altres gasos d’efecte hivernacle (GEH) del negoci de distribució, tot i haver gairebé duplicat el nombre de botigues en el mateix període. Això ha estat possible gràcies al pla d’acció d’eficiència energètica i descarbonització que el Grup ha aplicat en paral·lel a la seva estratègia de creixement.

El nostre compromís més immediat és aconseguir que el nostre negoci de distribució, que representa més de la meitat de les emissions globals del Grup Ametller Origen, sigui neutre en carboni l’any 2027”, apunta el conseller delegat i cofundador d’Ametller Origen, Josep Ametller. L’empresa s’ha fixat aquest objectiu tant pel que fa a les emissions directes com les indirectes operatives, és a dir, aquelles emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle associades a l’activitat de les seves botigues com són el consum energètic, la refrigeració, la generació de residus i el desplaçament de tots els seus treballadors.

 

 

Tot i el fort creixement que la companyia va experimentar durant l’any 2021, Ametller Origen va aconseguir reduir, respecte a l’any 2020, les emissions generades al llarg de tota la seva cadena de valor, evitant l’emissió de més de 6.000 tones de CO2.

Anthesis Lavola acompanya des de l’any 2021 a Ametller Origen en el càlcul de la seva petjada de carboni i en la identificació de mesures i accions per a reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle i per avançar en la seva meta d’arribar a la neutralitat climàtica.

La compra d’energia elèctrica verda certificada, la substitució de gasos refrigerants per altres amb menor potencial d’escalfament global, l’eliminació d’envasos i embalatges innecessaris, l’estalvi energètic i les mesures per prevenir el malbaratament alimentari són alguns exemples de les línies d’actuació que està portant a terme Ametller Origen per a la reducció de les seves emissions.

 

 

Un futur neutre d’emissions

Ametller Origen és conscient que davant l’escenari actual cal la implicació de tots els actors per mitigar l’impacte del canvi climàtic. La companyia ha anunciat que durant l’any vinent posaran en marxa un pla d’acció amb els seus proveïdors per reduir la petjada de carboni al llarg de tota la cadena de subministrament d’acord amb les recomanacions de la iniciativa internacional Science Based Targets (SBTi), que marca els criteris sota els quals les empreses han d’establir els seus objectius de reducció d’emissions basats en la ciència que sustenta l’Acord de París. Es vol evitar així que l’augment de la temperatura mitjana del planeta superi els 1,5°C respecte als nivells preindustrials i aconseguir que les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle assoleixin el seu punt màxim entorn al 2030. “Volem aconseguir el compromís de neutralitat de tots els nostres proveïdors i progressivament traslladar aquesta fita a la resta de societats del Grup”, explica Ametller.

En aquest sentit, Anthesis Lavola també assessora a Ametller Origen en la definició de la seva estratègia Net Zero i per a l’establiment d’uns objectius de reducció basats en ciència.

En el marc de la seva estratègia sostenible, Ametller Origen impulsarà l’Agroparc Penedès, un nou model de producció agroalimentària 100% sostenible i circular amb el qual vol promoure el primer districte d’energia positiva i CO2 negatiu. “Treballem per fer realitat un futur totalment descarbonitzat i neutre en emissions”. La tecnificació de l’agricultura, així com d’altres solucions innovadores com el potencial de l’agricultura regenerativa, que permeti la conservació dels ecosistemes i la potenciació de la biodiversitat, serà clau per aconseguir-ho.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Un punt informatiu per acostar el Pla Cuidem Barcelona als més joves

4 octubre, 2022 | Notícies,

La campanya de sensibilització ciutadana sobre neteja i gestió de residus, que ja fa anys que està present als carrers de Barcelona de la mà d’Anthesis Lavola, enguany té la missió d’explicar el Pla Cuidem Barcelona, el nou pla de manteniment integral que la ciutat ha posat en marxa coincidint amb el desplegament del nou servei de neteja i recollida de residus.

Per tal d’ampliar el ventall de públics als que habitualment s’adreça la campanya, hem ideat un punt informatiu itinerant pensat per grans esdeveniments. Es va estrenar el juliol passat i ja ha estat present en actes multitudinaris com el Festival Cruïlla, la Mercè i el Reggeaton Beach Festival. També ha format part de les festes majors de barris de Gràcia, Sants, el Raval, el Poble Sec, el Poblenou i Horta.

Amb l’objectiu d’incidir especialment en el públic més jove, la instal·lació itinerant compta amb un disseny modern i fresc, basat en la imatge de la nova marca Cuidem Barcelona. Combina els plafons expositius en els quals s’explica el nou pla, amb alguns elements interactius que apel·len a la corresponsabilitat ciutadana.

A més a més, les persones visitants són invitades a conèixer de forma lúdica com cal gestionar cada residu per a reciclar-lo correctament, i altres especificitats com la transformació del contenidor groc d’envasos lleugers a reciclables. L’equip d’educació ambiental que acompanya l’estand, crea també un espai d’escolta activa per tal de recollir les opinions i percepcions de la ciutadania.

El punt informatiu ha estat dissenyat i produït per l’equip de Comunicació d’Anthesis Lavola. L’equip de Campanyes s’encarrega de la gestió de les itineràncies i de la dinamització del punt a cada un dels esdeveniments. L’equip de comunicació en fa el seguiment per a les xarxes socials del perfil d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament.

El Pla Cuidem Barcelona es fonamenta en tres línies d’actuació. En primer lloc, en el nou model de gestió dels serveis municipals agrupats sota la nova marca Cuidem Barcelona. En segon lloc, en els Plans de Manteniment dels districtes i la nova contracta de neteja i recollida de residus. I, per últim, en els nous canals de comunicació amb l’Ajuntament. Els més de 40 informadors i informadores que acompanyen el desplegament del pla estan de forma permanent en diferents punts de la ciutat i s’adrecen tant a la ciutadania com als comerços. Amb la seva tasca busquem un canvi en la implicació ciutadana i la corresponsabilitat del veïnat per tal que sigui partícip de la millora de la qualitat de l’espai públic, més enllà de les millores del servei i la percepció ciutadana de la neteja de la ciutat.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.