Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Biodiversitat, el repte que ve - Anthesis Catalunya

Biodiversitat, el repte que ve

6 juliol, 2022 | Reflexions,

 

La biodiversitat està disminuint a un ritme sense precedents a la història de la humanitat. El ritme actual d’extinció d’espècies és com a mínim entre desenes i centenars de vegades superior a la mitjana dels darrers deu milions d’anys i s’està accelerant. Segons el Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, actualment el 25% de les espècies de grups d’animals i plantes estudiats estan en risc d’extinció, els ecosistemes naturals s’han deteriorat un 47% com a mitjana en relació amb els seus estats inicials estimats, l’abundància d’espècies presents de forma natural a les comunitats ecològiques terrestres ha disminuït un 23% i la biomassa de mamífers silvestres a escala mundial s’ha reduït un 82%. Els impulsors directes d’aquesta pèrdua de biodiversitat global van molt més enllà del canvi climàtic. El canvi d’ús dels ecosistemes, l’explotació directa, la contaminació i les espècies exòtiques invasores són també impulsors directes d’aquesta situació.

La naturalesa fomenta la qualitat de vida en donar un suport vital bàsic per a la humanitat com a regulador del clima o de la distribució de l’aigua dolça entre d’altres. Moltes de les contribucions són essencials per a la salut humana i el seu declivi planteja amenaces per a les nostres societats. 

El World Economic Forum assenyala a l’Informe de Riscos Globals 2022 la pèrdua de biodiversitat com el 3r risc més sever a nivell global.

 

També ofereix a la societat béns com aliments o materials i recursos bàsics per al desenvolupament econòmic. Més de la meitat de la producció econòmica mundial depèn en gran mesura o moderadament de la natura. La majoria d’aquestes contribucions no són del tot substituïbles i algunes fins i tot són irreemplaçables. El 77% les categories de contribucions de la naturalesa analitzades per l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity i Ecosystem Services han disminuït des del 1970 i els escenaris futurs mantenen aquesta tendència. Davant d’aquesta situació, el World Economic Forum assenyala a l’Informe de Riscos Globals 2022 la pèrdua de biodiversitat com el 3r risc més sever a nivell global, just després de la decisió de la lluita contra el canvi climàtic i els esdeveniments meteorològics extrems.

Tenim el poder de canviar això. La humanitat necessita urgentment repensar la seva relació amb la natura per aturar i revertir l’alarmant degradació del món natural. Els governants tenen al punt de mira la pèrdua de biodiversitat com el repte que ve. El Conveni de Nacions Unides sobre la Diversitat Biològica (CDB) treballa per prendre accions concretes que brindin solucions per a la conservació de la biodiversitat, el seu ús sostenible i la distribució justa i equitativa dels beneficis dels recursos genètics. Les negociacions sobre el Marc de Biodiversitat Post-2020 estan definint els nous objectius globals de biodiversitat per al 2030. En l’àmbit europeu, l’Estratègia en Biodiversitat 2030 fixa propòsits concrets com assolir com a mínim un 30% de terres i mars correctament gestionats i protegits o restaurar almenys 25.000 km de riu.

 

Què es pot fer des del món empresarial?

Els líders empresarials també tenen un paper crucial per exercir, col·locant la naturalesa al centre dels seus processos i presa de decisions i identificant, avaluant, mitigant i divulgant sistemàticament els riscos relacionats amb la naturalesa per evitar conseqüències greus. Les empreses poden ser part del moviment global per protegir i restaurar la natura i ja s’estan preparant per fer front al repte. La definició de nous mecanismes per transformar la relació del sector privat amb la natura com el nou marc Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) per a la gestió i la divulgació de riscos relacionats amb la natura és un senyal clar d’aquesta tendència.

Informar els grups d’interès de manera transparent sobre les dependències i els impactes de l’empresa sobre la natura, així com sobre la gestió i divulgació dels riscos i oportunitats que generen a través dels mecanismes de report adequats esdevindrà un requisit indispensable. En aquest sentit, no només el nou TNFD sinó que altres mecanismes ja establerts s’estan posant al dia sobre això. Un exemple és l’actualització dels requisits de GRI 304 Sustainability Reporting Standards sobre el tema de la biodiversitat o el mòdul de biodiversitat del qüestionari de canvi climàtic de CDP.

A més, incrementar el coneixement sobre els impactes generats per tenir una visió més completa i real de la contribució de l’organització a la pèrdua de biodiversitat global serà necessari per poder dur a terme accions de mitigació de l’impacte de manera més eficient i coherent amb l’activitat empresarial desenvolupada. Resoldre qüestions com en quina fase de la cadena de valor es genera l’impacte o quin tipus d’impacte sestà ocasionant sobre la biodiversitat són indispensables per definir objectius concrets de treball.

De forma paral·lela, les empreses poden prendre mesures per transformar la societat i per contribuir de manera eficient a canviar el sistema global i reduir els principals impulsors de la pèrdua de la naturalesa, contribuint activament al desenvolupament d’eines i mètodes per millorar la conservació de la biodiversitat, donant suport als seus proveïdors clau o recolzant estudis de recerca sobre biodiversitat.

Com et pot ajudar Anthesis Lavola?

Anthesis Lavola compta amb 30 anys d’experiència treballant en la conservació de la biodiversitat, amb més de 300 projectes d’anàlisi territorial i protecció de la biodiversitat a l’esquena.

El nostre equip d’experts pot donar suport al càlcul de la petjada corporativa de biodiversitat, identificació de dependències i impactes sobre la biodiversitat, estudis de línia base de biodiversitat o estudis d’accions per minimitzar i compensar els impactes sobre la natura.

Coneix com donem suport al desenvolupament d’un sector agroalimentari sostenible i regeneratiu

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.