Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Com afectarà la nova llei de mobilitat sostenible a les empreses? - Anthesis Catalunya

Com afectarà la nova llei de mobilitat sostenible a les empreses?

30 novembre, 2022 | Reflexions,

Aviat, es preveu que s’aprovi la llei de Mobilitat Sostenible del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern d’Espanya (ara en fase d’avantprojecte). L’objectiu és constituir un marc normatiu que inclogui les polítiques de transport i mobilitat que s’adaptin més a les necessitats dels ciutadans i als reptes del segle XXI. 

Aquesta llei es basa en quatre pilars fonamentals: la mobilitat com un dret social, una inversió més gran en els serveis existents, un sistema de transport digital i innovador i sobretot una mobilitat neta i saludable. 

Pel que fa a aquest darrer punt, la llei introdueix mesures que afecten les infraestructures i equipaments de les administracions públiques, però també la mobilitat de les grans empreses. 

Explora les subvencions d’ATM

“Els plans de transport sostenible al treball permeten assolir avantatges tant per a les persones treballadores com per a l’organització, traçant una estratègia que permeti ser més eficients i fomentant una mobilitat més segura i sostenible”.

Xavier Codina, Mànager de serveis de Ciutat i Territori

 

La nova normativa obligarà les empreses amb més de 500 persones treballadores –o de 250 empleats per torn– a desenvolupar un pla de transport sostenible per desplaçar-se a la feina. A més, aquells centres de treball amb més de 1.000 situats a municipis o àrees metropolitanes de més de 500.000 habitants també hauran d’aplicar mesures que permetin als treballadors reduir la mobilitat en hora punta i promoure l’ús de mitjans de transport sostenibles. 

El pla de Transport Sostenible al Treball és un document que recull totes les mesures impulsades per la direcció per racionalitzar els desplaçaments i reduir-ne l’impacte mediambiental. Al pla es pot contemplar: el transport col·lectiu, la mobilitat compartida, la mobilitat activa i teletreball o la flexibilització de l’hora punta, entre d’altres. Tot i això, totes les mesures primer s’han de pactar dins de l’organització. Finalment, es preveu un seguiment i una avaluació periòdica dels plans per assegurar-se que s’estan implementant correctament. 

De moment no s’ha decidit el termini que tindran les empreses per implementar els plans, però està previst que tinguin entre 6 mesos i un any des del moment que s’aprovi la llei. 

Com et podem ajudar?

Som experts en planificació de la mobilitat empresarial i acompanyem organitzacions i ciutats en el disseny i la implementació de polítiques, plans i accions per a una mobilitat sostenible i segura. 

Analitzem i diagnostiquem escenaris a través d’estudis de mobilitat de centres de treball i parcs empresarials, definim objectius i estratègies i desenvolupem plans de mobilitat sostenible a nivell corporatiu, proposem accions que redueixin costos i emissions i millorin la seguretat i la responsabilitat social corporativa, i per últim, fem propostes per a la implantació i seguiment dels plans de mobilitat. 


Subvencions destinades a l’elaboració de Plans de Desplaçament d’Empresa

L’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona ha aprovat i publicat les bases reguladores de les subvencions destinades a l’elaboració de plans de desplaçament d’empresa (PDE) i aviat es preveu que es publiqui la convocatòria. La finalitat principal d’aquesta ajuda és fomentar la realització d’un PDE i ajudar a incrementar el nombre d’empreses o equipaments amb un PDE aprovat i implementat d’acord amb les instruccions d’ATM. 

El PDE és molt recomanable tant pels grans centres generadors de mobilitat com per a la petita i mitjana empresa. És un instrument bàsic per optimitzar la mobilitat dels treballadors i visitants i afavorir mitjans de transport alternatius que tinguin un impacte ambiental molt menor que el vehicle privat. 

A continuació, us detallem les principals característiques de l’ajut, a qui va adreçat i els terminis a tenir en compte.  

 

Actuacions subvencionables

Es podrà accedir a les subvencions sempre que l’elaboració del PDE s’hagi fet d’acord amb la metodologia fixada per l’ATM a la seva pàgina web. Caldrà seguir la metodologia proposada per l’ATM i les actuacions hauran d’anar encaminades a garantir la conservació dels objectius ambientals, energètics, de costos i d’accidentalitat fixats en la metodologia. En cas de voler fer qualsevol modificació metodològica, aquesta haurà de ser autoritzada per l’ATM. 

Només es podrà accedir a les subvencions si es compleixen les condicions que s’estableixen a les bases reguladores i si s’acredita el cost de la realització del PDE per mitjà de la factura o factures corresponents.  

Es recorda que només seran subvencionables aquells PDE que s’hagin elaborat amb data posterior a la publicació de la convocatòria.  

 

A qui va dirigit?

Poden optar a aquestes subvencions aquelles persones físiques o jurídiques de l’àmbit de l’ATM que disposin de:  

  • Edificis centres de treball i complexos on treballin més de 50 persones.  
  • Establiments comercials amb superfície de venda superior a 2.500 m². 
  • Edificis per oficines amb un sostre de més de 5.000 m².  
  • Instal·lacions esportives / lúdiques / culturals, amb un aforament superior a 1.000 persones.  
  • Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 100 llits
  • Centres educatius amb una capacitat superior a 500 alumnes. 
  • Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 2.500. 

Com a novetat, també es preveu la possibilitat que diferents empreses que comparteixen un mateix edifici o ubicades en emplaçaments molt propers, facin un PDE de forma conjunta.  

Terminis

  • El termini màxim entre la reserva inicial de l’ajut i la seva acreditació efectiva serà d’un (1) any. Superat aquest període, es perdrà la subvenció.  
  • El termini per a sol·licitar l’ajut serà de tres (3) anys a comptar des de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o fins a esgotar el pressupost màxim fixat. 

Com et podem ajudar?

Comptem amb un equip d’experts que pot acompanyar a les empreses en la tramitació d’ajudes, a elaborar els Plans de Desplaçament d’Empresa i assessorar en el procés de tramitació amb l’Autoritat de Transport Metropolità.  

A més a més, també tenim una llarga experiència donant suport en la implementació de les mesures que s’inclouen als PDEs.  

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.