Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Consultoria Ambiental, Social i de Bon Govern (ESG) - Anthesis Lavola

Consultoria Ambiental, Social i de Bon Govern (ESG)

 

Recursos clau per entendre els nostres serveis de consultoria i inversió responsable en matèria d’ESG

La gestió ESG s’ha tornat fonamental per a les empreses

Inicialment, el terme ESG (governança, social i ambiental) estava restringit als serveis financers, però des de fa un temps es fa servir de manera rutinària a les sales de juntes com la forma més útil d’agrupar els aspectes que es relacionen amb la forma en què una empresa interactua amb la societat i el medi ambient. Comprèn el canvi climàtic i la sostenibilitat més àmplia, la salut i la seguretat, el desenvolupament i la retenció dels empleats, el benestar del client, les relacions amb la comunitat i l’ètica i el govern empresarial, entre d’altres.

Ara s’entén que els aspectes d’ESG són crucials per a l’èxit comercial a llarg termini, tant per a riscos com oportunitats. La gestió de la governança, els temes socials i el medi ambient s’ha convertit en essencial per al negoci.

Tot i això, mentre que els ESG són ara d’ús comercial comú, la inversió i l’accés al capital encara impulsen i defineixen la forma de les accions que es duen a terme. Des d’administradors de plans de pensions que busquen obtenir nous mandats, fins a administradors d’actius que ajuden a invertir aquest capital, passant per empreses públiques o privades que brinden oportunitats d’inversió, calen accions per demostrar que s’estan administrant els riscos i les oportunitats ESG.

Què significa ESG?

ESG fa referència a una varietat de qüestions que s’engloben sota els termes generals de medi ambient, social i governança, i s’utilitzen per mesurar com una empresa interactua amb la societat i el medi ambient. Com que són sistemes per estimar riscos i oportunitats potencials, i cada cop són més reconeguts com a elements centrals per a l’èxit comercial a llarg termini d’una empresa, molts inversors estan examinant i prioritzant aquests factors com a part del procés d’anàlisi financer.

Anthesis dona suport als clients d’ESG en tots els àmbits

Som líders a l’àmbit de la consultoria ESG. Fa dècades que treballem amb un ampli ventall d’empreses per ajudar-los a millorar els seus resultats mediambientals, socials i de governança.

 

Empreses

Fa molt de temps que ajudem les empreses a respondre a l’agenda de sostenibilitat a través de les seves estratègies de gestió i informació en matèria d’ESG. Com a resultat, hem estat capaços de comunicar el seu èxit, fins i tot quan es veu a través de la lent de les qualificacions ESG com a MSCI i S&P.

Capital privat/ Inversors

Per als inversors, ja siguin LPs, proveïdors de deute o gestors d’actius al sector immobiliari, d’infraestructures, de capital privat o de renda variable cotitzada, hem ajudat a aconseguir inversions i a analitzar tant el risc com les oportunitats d’augmentar-ne el valor durant la propietat.

Finances sostenibles

Anthesis dona suport a clients de tot el sector financer, des de la banca comercial i d’inversió fins al capital privat i les assegurances. El nostre equip de Finances Sostenibles entén els desafiaments únics d’aquests clients i aporta dècades d’experiència donant-los suport des del desenvolupament de l’estratègia fins a la seva implementació.

Serveis ESG d’Anthesis

Anthesis dona suport a les organitzacions de tots els sectors i les zones geogràfiques en matèria d’ESG. Guiem els clients des de la comprensió inicial de les seves fortaleses i debilitats actuals, fins al desenvolupament i la implementació d’estratègies i solucions per millorar i solidificar l’exercici sostenible.

Descobreix els nostres serveis ESG

Anthesis dona suport als seus clients en tots els àmbits d’ESG.

Avaluació ESG / Health Check – Comprendre els punts forts, la maduresa i les àrees de millora d’una empresa en matèria d’ESG i comparar-los amb els de la competència.

Avaluació de la materialitat – Identificar els temes prioritaris de les ESG i les expectatives de les parts interessades i el potencial de creació de valor.

Estratègies ESG – Desenvolupar una estratègia ESG alineada amb la missió i el propòsit de l’empresa, proporcionant recomanacions per millorar els resultats ESG i esbossant un full de ruta per aplicar-lo.

Implementació i comunicació– Donar suport a l’aplicació del full de ruta, inclosa la recollida de dades, el desenvolupament de mètodes, la comunicació i la formació.

Divulgació pel que fa als marcs – Alineació amb els nous requisits legals, com la taxonomia de la UE, així com CDP, SASB, TCFD i GRI

 

El nostre equip