Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility El Grup Ametller Origen avança en el seu compromís per ser neutre en carboni al 2027 - Anthesis Catalunya

El Grup Ametller Origen avança en el seu compromís per ser neutre en carboni al 2027

4 maig, 2021 | Notícies,

Calcula la seva petjada de carboni com a primer pas per arribar a la neutralitat abans del que marquen els Acords de París.

El Grup Ametller Origen s’ha proposat ser una empresa neutra en emissions de CO2 l’any 2027. Es tracta d’un objectiu ambiciós, ja que vol arribar a la neutralitat abans del que marquen els Acords de París (ser neutres al 2050). La definició d’aquesta fita és un pas més en el compromís del grup amb la lluita contra el canvi climàtic, iniciat l’any 2015 amb l’obtenció de la certificació d’Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya per a la reducció d’emissions de carboni a les seves plantes d’elaboració, botigues i oficines.

Per aconseguir-ho, el Grup Ametller Origen començarà per calcular la petjada de carboni de les activitats de tota la cadena de valor, de manera que inclourà no només les seves emissions directes, sinó també les indirectes (conegudes com a emissions d’abast 3). Aquestes són les emissions generades en la seva cadena de proveïment, l’ús dels productes venuts, els residus generats i altres activitats no vinculades directament amb la pròpia activitat de l’empresa. Amb els resultats sobre la taula, Ametller Origen aplicarà un pla de mesures per a la reducció i compensació i neutralització de les emissions d’acord amb la iniciativa SBTi (Science Based Targets, per les sigles en anglès).

El càlcul de la petjada de carboni ajudarà a saber quines són les fonts d’emissió més intensives.

L’ambició de convertir-se en una empresa neutra en emissions de carboni pretén contribuir al compliment dels objectius definits pels experts en matèria climàtica i evitar l’augment d’1,5 ºC de la temperatura global del planeta aquest segle.

L’equip de Gestió del CO2 d’Anthesis Lavola és l’encarregat de realitzar el càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, buscant quines són les fonts d’emissió més intensives del grup. D’aquesta manera es podran definir les accions de mitigació més adequades.

Paral·lelament al càlcul, es farà un anàlisi comparatiu per avaluar el posicionament de l’empresa respecte a altres organitzacions del sector i valorar quines són les accions més viables d’implementar.

Finalment, s’elaborarà un full de ruta que inclourà totes les accions a desenvolupar per aconseguir, a llarg terme, que el Grup Ametller Origen sigui una empresa neutra en carboni. L’estratègia a implementar es basarà en la reducció de totes les emissions possibles, compensar les que no pugui evitar i finalment equilibrar les emissions a l’atmosfera amb les absorcions o remocions atmosfèriques per tenir un balanç neutre: és a dir, que les emissions que Ametller Origen absorbeixi de l’atmosfera siguin, com mínim, equivalents a les que genera amb la seva activitat.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.