Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility El Grup Vall Companys es compromet a reduir les seves emissions de GEH - Anthesis Catalunya

El Grup Vall Companys es compromet a reduir les seves emissions de GEH

19 gener, 2022 | Notícies,

El grup empresarial ha rebut l’aprovació de la iniciativa SBTi per complir el objectius de reducció d’emissions i contribuir a l’assoliment de les metes de l’Acord de París per frenar l’augment de les temperatures en 1,5 ºC.

El Grup Vall Companys ha rebut l’aprovació de la Science Based Targets Initiative (SBTi) per poder complir els seus objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). L’organització ha presentat l’inventari de GEH de 2020, any base de càlcul, per SBTi el revisi. Les emissions totals han sigut de 4.521.660 t CO₂e, de les quals el 3,5 % ve representat per l’abast 1 i 2 i el 96,5 % per l’abast 3. L’inventari d’emissions cobreix totes les emissions de GEH significatives per l’activitat que desenvolupa el Grup.

Vall Companys ha plantejat tres objectius de reducció a la SBTi i, com que l’abast 3 representa més del 40 % de les emissions totals, ha vetllat perquè les emissions de l’abast 1 i 2 com les emissions de la cadena de valor de l’abast 3, quedin cobertes per aquests objectius. Com que els tres objectius superen els requisits mínims d’ambició, han sigut aprovats per la SBTi.

Amb el primer objectiu, l’organització es compromet a reduir un 42 % les emissions d’abast 1 i 2 en termes absoluts al 2030 respecte l’any base 2020. Amb el segon objectiu, el Grup es compromet a augmentar el subministrament anual d’electricitat renovable del 6,2 % l’any 2020 al 100 % al 2030. Finalment, amb el tercer objectiu, Vall Companys es compromet a reduir les emissions indirectes de GEH de l’abast 3 un 31 % per tona de carn produïda dins el mateix període de temps.

Gràcies a aquesta aprovació, el Grup Vall Companys podrà disminuir les emissions de la seva cadena de valor (abast 3) i contribuir a assolir les metes dels Acords de París per frenar l’augment de les temperatures en 1,5 ºC.

Hem donat suport en la revisió i el càlcul de les emissions indirectes, així com en el desenvolupament dels objectius de reducció, l’elaboració requerida per SBT i el procés de revisió i validació.

Des d’Anthesis Lavola hem assessorat a Vall Companys en l’establiment dels seus SBT (Objectius Basats en la Ciència). L’equip consultor ha treballat per ajudar en la revisió i el càlcul de les emissions indirectes de GEH significatives de l’organització.

També ha donat suport durant el desenvolupament dels objectius de reducció, en l’elaboració requerida per SBT (Target submission form) i en tot el procés de revisió i validació dels objectius.

La iniciativa SBTi és una col·laboració entre CDP, el Pacte Mundial de les Nacions Unides, l’Institut de Recursos Mundials (WR)) i el Fons Mundial per a la Natura (WWF). El propòsit de la SBTi és definir i promoure les millors pràctiques en la definició d’objectius amb base científica i avaluar de forma independent els objectius de les empreses.