Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility El nou marc TNFD per a la gestió i divulgació de riscos relacionats amb la natura - Anthesis Catalunya

El nou marc TNFD per a la gestió i divulgació de riscos relacionats amb la natura

18 juliol, 2022 | Reflexions,

Les recomanacions del TNFD ajudaran a una empresa a gestionar millor els riscos i oportunitats relacionats amb la natura i a satisfer les expectatives dels clients i els inversors. 

 

Més de la meitat de la producció econòmica mundial depèn en gran manera o moderadament de la natura. Tot i això, la majoria de les empreses, inversors i prestadors d’avui dia no tenen en compte els riscos i oportunitats relacionats amb la natura en les seves decisions. El Grup de treball sobre divulgacions financeres relacionades amb la natura (Taskforce on Nature-related Financial DisclosuresTNFD) es va establir en resposta a la creixent apreciació de la necessitat de tenir en compte la natura en les decisions financeres i comercials.

El TNFD és una iniciativa global dirigida pel mercat amb la missió de desenvolupar i lliurar un marc de divulgació i gestió de riscos perquè les organitzacions informin i actuïn sobre els riscos relacionats amb la natura en evolució. L’objectiu final és el de donar suport a un canvi als fluxos financers globals lluny de resultats negatius de la natura i cap a resultats positius de la natura. El marc TNFD està dissenyat per ser utilitzat globalment per empreses i institucions financeres de totes les mides.

Si no es prenen mesures per gestionar aquests problemes, es poden generar riscos relacionats, per exemple, amb la devaluació dels actius, la resiliència de la cadena de subministrament, la reputació i les demandes canviants.

 

El TNFD defineix els riscos relacionats amb la natura com les amenaces potencials que es presenten a una organització vinculada a la seva dependència i la d’altres organitzacions a la natura i els seus impactes. Aquests poden derivar de riscos físics, de transició i sistèmics. A més dels riscos financers a més curt termini (considerats materials avui dia), la definició de riscos relacionats amb la natura de TNFD inclou riscos a més llarg termini presentats per les dependències relacionades amb la natura i els seus impactes.

Aquesta interacció complexa de dependències i impactes durant múltiples períodes de temps pot generar una vulnerabilitat en els guanys i el flux d’efectiu que es transmet a una gamma més àmplia de riscos financers, inclosos els riscos de mercat, crèdit i liquiditat. Si no es prenen mesures per gestionar aquests problemes, es poden generar riscos relacionats, per exemple, amb la devaluació dels actius, la resiliència de la cadena de subministrament, la reputació i les demandes canviants.

“És adequat passar a estàndards obligatoris en última instància per als riscos relacionats amb la natura. El Grup de Treball sobre Divulgacions Financeres Relacionades amb la Natura, que és un procés voluntari, idealment podria proporcionar alguna base per fer-ho.”

Mark Carney

UN Special Envoy for Climate Action and Finance

 

La versió beta v0.1 publicada al març era el punt de partida per a la consulta i les proves pilot del TNFD i al juny s’ha publicat la versió beta v0.2. El marc ha estat dissenyat per persones pertanyents a institucions financeres, empreses i proveïdors de serveis del mercat amb operacions a més de 180 països. Els socis de coneixement principals del TNFD, entre els quals figuren els principals organismes científics, de normalització i de dades, també han realitzat detallades aportacions a la primera versió beta del marc per garantir la seva solidesa científica i que es basa en les normes i les dades existents.

Aquesta segona versió beta del marc del TNFD consta de:

  • Orientacions bàsiques, que inclouen conceptes i definicions clau amb base científica, per ajudar una àmplia gamma de participants del mercat a entendre la natura i els riscos i oportunitats relacionats amb aquesta.
  • Recomanacions de divulgació en línia amb l’enfocament i el llenguatge de les pautes relacionades amb el clima elaborades pel Grup de Treball sobre Divulgacions Financeres Relacionades amb el Clima (TCFD).
  • Orientació pràctica sobre l’anàlisi de riscos i oportunitats relacionats amb la natura perquè les empreses i les institucions financeres considerin la seva incorporació als processos de gestió de riscos de les empreses i les carteres.
  • Una arquitectura integrada i global per a indicadors, mètriques i objectius relacionats amb la natura, incloses les categories de mètriques intersectorials.
  • Esborrany d’orientació i un conjunt il·lustratiu d’indicadors i mètriques per a l’avaluació de les dependències i els impactes relacionats amb la natura per donar suport a les proves pilot.
  • Consideracions inicials per establir objectius.

Està previst presentar dues iteracions més de les versions beta l’octubre de 2022 (v0.3) i febrer de 2023 (v0.4). El procés culminarà amb la presentació final de les recomanacions del TNFD (v1.0), prevista per al setembre del 2023.

Mentre el marc TNFD està en desenvolupament, qualsevol organització pot anticipar-ne la identificació d’impactes i dependències sobre la naturalesa i avançar en la transformació de la seva relació amb la biodiversitat. A Anthesis Lavola estem preparats per ajudar a iniciar aquest camí i comptem amb un equip d’experts amb experiència per donar suport i assessorar tant en gestió de la biodiversitat com a capital natural.

Coneix com donem suport a les organitzacions a comprendre i mitigar els seus riscos davant del canvi climàtic

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.