Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility El sistema d’abocadors a Colòmbia avança en l’estratègia per reduir els gasos d’efecte hivernacle - Anthesis Catalunya

El sistema d’abocadors a Colòmbia avança en l’estratègia per reduir els gasos d’efecte hivernacle

29 juny, 2021 | Notícies,

Aquest ambiciós projecte proposa una sèrie d’accions escalables de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en la disposició final dels residus.

S’ha posat en marxa el pla de mitigació de gasos d’efecte hivernacle per als residus sòlids municipals al llarg del territori nacional de Colòmbia.

La formulació de la NAMA (Acció Nacionalment Apropiada de Mitigació) del sector de Residus Sòlids Municipals (RSM) a Colòmbia ha acabat aquest 2021. El projecte s’emmarca en el context de l’aposta del país en matèria dels acords de mitigació del canvi climàtic a nivell mundial i en línia amb la “Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono” (ECDBC).

Aquest ambiciós projecte proposa una sèrie d’accions escalables de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en la disposició final dels residus. Aquestes accions inclouen processos d’innovació, transferència tecnològica, generació de capacitats i mecanismes de finançament per a potenciar la transformació del sector cap a un model de desenvolupament econòmic deslligat de la generació de GEH.

La NAMA RSM planteja tres escenaris alternatius de mitigació. El primer escenari es focalitza en la reducció d’emissions GEH ocasionades per la descomposició dels residus ja portats en els abocadors mitjançant la captura i ús del biogàs per a producció d’energia elèctrica.

El segon concentra els seus esforços en mitigar els GEH ocasionats per la fracció de residus frescos d’origen vegetal evitant que els mateixos siguin llençats, proposant alternatives com el tractament biològic i el compostatge.

La formulació de la NAMA-RSM planteja un ruta ambiciosa de descarbonització de l’activitat de gestió de residus sòlids al país.

I el tercer, que és el més ambiciós de tots, proposa la generació d’energia a través de la incineració dels residus no aprofitables que arriben als abocadors gràcies a tecnologies de termovalorització.

La formulació de la NAMA-RSM ha comptat amb l’experiència de l’equip de Canvi climàtic d’Anthesis Lavola i planteja un ruta ambiciosa de descarbonització de l’activitat de gestió de residus sòlids municipals.

Ha sigut liderada pel Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) i FINDETER, i amb el recolzament del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), així com el finançament del Fons Verd per al Clima (GCF).

L’èxit del projecte requereix l’enfortiment de la governança i l’articulació de totes les entitats involucrades, així com la necessitat d’alinear-se al pla de gestió formulat per aconseguir aquest objectiu. La implementació de la NAMA-RSM serà un procés de constant interacció i adaptació a través del temps. Per tant, cal generar espais de contacte permanent amb estructures de govern robustes que facin un seguiment efectiu mitjançant un sistema de monitorització, informe i verificació.

Per conèixer de més a prop aquest projecte, podeu accedir al vídeo de llançament oficial de la NAMA al canal de Youtube de Minvivienda.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.