Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Coneix el nou impost als envasos de plàstic no reutilitzables - Anthesis Catalunya

Coneix el nou impost als envasos de plàstic no reutilitzables

30 novembre, 2022 | Reflexions,

El 9 d’abril del 2022 es va aprovar la Llei 7/22, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Aquesta llei incorpora l’impost sobre envasos de plàstic proposat des de la Unió Europea (UE) en el marc del “Green Deal” que permet implementar penalitzacions econòmiques destinades a augmentar la quantitat de plàstics que es reciclen al final de la seva vida útil.

L’1 de gener de 2023 entrarà en vigor un impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. La finalitat és fomentar la prevenció de la generació de residus d’envasos no reutilitzables i impulsar el reciclatge dels residus de plàstic i contribuir a l’economia circular d’aquest material.


 

D’acord amb la normativa, es considerarà envàs qualsevol producte destinat a prestar la funció de contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies. En conseqüència, aquest impost afectarà directament:

  • Els envasos no reutilitzables (bosses, film retràctil, safates, caixes…)
  • Semielaborats de plàstic destinats a l’obtenció de plàstic i productes que continguin plàstic destinat al tancament
  • Comercialització o presentació d’envasos no reutilitzables

El tipus impositiu serà de 0,45€ per kg de plàstic no reciclat. El % de plàstic reciclat exempt de pagament s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat conforme compleix la Norma UNE –EN 15343:2008, emès per una entitat certificadora acreditada.

Descobreix més el nou impost sobre els envasos de plàstic

 

Els agents subjectes a l’impost seran el fabricant nacional, l’adquirent intracomunitari i l’importador.

El fabricant que realitza la primera venda o entrega haurà de pagar l’impost i el repercutirà a la factura de venda indicant taxa i kg de plàstic contingut al producte. Per a la resta de vendes o lliuraments posteriors només s’ha de consignar un certificat o s’ha d’indicar a la factura la informació sobre la taxa i el kg de plàstic del producte en el supòsit que l’adquirent ho sol·liciti.

L’importador d’envasos buits o amb producte per a la distribució posterior pagarà l’impost a l’entrada dels materials en el país. En cas de vendre els envasos o productes fora del territori nacional, se’n podrà sol·licitar la devolució.

Explora les claus per entendre la llei de residus actual

Com pot ajudar Anthesis Lavola?

Anthesis Lavola compta amb un equip d’experts en compliment normatiu que treballen al sector dels envasos i els residus que poden proporcionar orientació i suport a les empreses que necessiten complir amb la propera legislació, incloent-hi el nou impost sobre envasos plàstics a Espanya, i en altres països de la UE així com en el Regne Unit.

Anthesis Lavola pot oferir una exploració de l’horitzó regulador a través dels mercats globals per garantir que les empreses estiguin preparades per als canvis a la normativa. Els diferents enfocaments a tot Europa i la manca d’harmonització a la UE mostren un panorama poc clar i confús sobre els requisits que han de complir les empreses. L’equip d’experts d’Anthesis Lavola pot ajudar a entendre’l millor i a garantir-ne el compliment.

En l’àmbit estratègic, Anthesis Lavola també assessora en les fases de disseny dels productes i envasos, en la presa de decisions per la consideració d’aquest impost a través de l’estudi i valoració de diferents escenaris. També en l’elaboració de propostes de fulls de ruta amb l’objectiu d’incrementar la sostenibilitat del producte i/o envàs alhora que es redueix l’impacte econòmic de l’impost.

Notícies relacionades

Contact amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.