Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Es posa en marxa la Llei catalana de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari - Anthesis Catalunya

Es posa en marxa la Llei catalana de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari

22 novembre, 2022 | Notícies,

El Parlament de Catalunya va aprovar el 4 de març de 2020 la Llei catalana de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari amb l’objectiu de reduir a la meitat els residus les pèrdues i el malbaratament a la meitat per 2030. Per aconseguir-ho, la llei comprèn totes les etapes de la cadena alimentària, amb una visió transversal i multiactor, i prioritza la prevenció en origen respecte a la redistribució d’excedents. Al llarg del 2023, està previst que les regulacions pertinents s’aprovin i es posi en marxa el desplegament de la normativa.  

Aquesta llei genera una oportunitat engrescadora per a tots els grups d’interès i agents de la cadena alimentària. Els agents implicats tenen una oportunitat d’aconseguir que la lluita contra les pèrdues i malbaratament alimentari es converteixi en un benefici tant per l’activitat com pel medi ambient a través de l’economía circular i l’eficiència de recursos. 

*Font: “Guia per a la implantació d’un Pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les empreses agroalimentàries” (2020), Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Objectiu

El principal objectiu d’aquesta llei és aconseguir l’acompliment de l’ODS 12.3: reduir les pèrdues i malbaratament alimentari en un 50% al 2030. En l’àmbit mundial, la FAO estima que un terç dels aliments produïts acaben esdevenint residu cada any. A Catalunya, encara no es tenen dades sobre la magnitud total d’aquesta xifra, però ja se sap que, des de l’etapa de distribució al detall fins als consumidors, el volum anual d’aquest residu és de 262.771 tones. Amb la llei aprovada es pretén quantificar aquesta dada de forma concreta.

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular també estableix a la reducció en un 50% dels residus alimentaris per capità en la producció primària, en la transformació i la fabricació, en la venda al detall i altres tipus de distribució d’aliments, en restaurants i serveis de menjars, així com a les llars en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides per al 2030. 

 

Obligacions

Les regulacions que estipula la llei aprovada el 2020 entraran en vigor aquest 2023. Durant aquest any, el Govern desplegarà les accions i els deures que cada agent de la cadena alimentària haurà de complir obligatòriament. A continuació, en destaquem algunes:  

 • Productors i fabricants: integrar els principis de reducció de pèrdues i malbaratament alimentari a l’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa. 
 • Emmagatzematge i distribució: posicionar la marca amb responsabilitat social i ambiental a través d’accions per reduir les pèrdues i malbaratament alimentari i informar els consumidors sobre hàbits de consum responsables, així com fer acords amb proveïdors i altres empreses per a acomplir la priorització de les accions de prevenció. 
 • Hotels i restauració: 
  • Separar la recollida dels residus orgànics, detectar aquells recursos que es podrien aprofitar i promoure el consum de productes de temporada i de proximitat. 
  • Implementar programes educatius per a entitats que operen càterings i menjadors escolars. 
  • Facilitar que els consumidors s’enduguin el menjar sobrer sense cost addicional. 
  • Administració pública: integrar noves clàusules en els contractes i concursos públics per a prevenir el malbaratament i les pèrdues alimentàries; recollir dades de generació i prevenció de malbaratament i pèrdues alimentàries, i elaborar un Pla Estratègic Català. 

 

La següent priorització d’accions s’aplicarà com a obligació per a tots els agents de la cadena: prevenció del residu, destinació per a consum humà, alimentació animal, valorització material (usos industrials), valorització material (compostatge), valorització energètica (biogàs), altres valoritzacions energètiques i eliminació. A banda, s’estableix un seguit d’obligacions comunes per a tots els agents excepte les microempreses: 

 • Elaborar un PLA ESTRATÈGIC de prevenció i reducció de pèrdues i malbaratament alimentari. 
 • MESURAR i INFORMAR, anualment, els indicadors de seguiment. 
 • QUANTIFICAR la donació d’aliments per a consum humà o alimentació animal.

Llegeix més sobre el malbaratament alimentari

Quins són els 10 principis per implementar un Pla Estratègic de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari? 

 1. Definir els objectius estratègics del pla.
 2. Designar un equip de treball i /o persona responsable.
 3. Descriure els fluxos del procés de producció.
 4. Quantificar les pèrdues i malbaratament alimentari a través d’una sèrie d’indicadors (petjada de carboni, petjada hídrica, etc).
 5. Analitzar les causes i definir les accions de prevenció i reducció.
 6. Identificar punts crítics i definir les mesures correctives.
 7. Formar el personal.
 8. Desenvolupar un sistema de monitorització, documentació i registre.
 9. Comunicar els resultats assolits.
 10. Verificar i actualitzar el pla.

Anthesis Lavola té una àmplia experiència en tot el procés de prevenció del malbaratament alimentari, des del mesurament fins a l’elaboració d’estratègies i d’informes. Fa molts anys que donem suport a la nostra llista de clients per impulsar la sostenibilitat a tota la cadena de subministrament d’aliments, incloses les dels sectors de venda al detall de comestibles, hoteleria, càtering i fabricació d’aliments i begudes. 

Els nostres experts ofereixen ajuda pràctica a aquells que busquen reduir el malbaratament alimentari mitjançant l’avaluació del cost real dels residus, l’elaboració de plans d’acció per abordar els residus, la creació d’un llegat i la promoció de canvis a llarg termini. 

Si voleu activar aquesta transició cap a la lluita contra les pèrdues i malbaratament alimentari i alhora reforçar els aspectes competitius relacionats amb la implantació d’aquesta llei, podeu contactar amb les nostres expertes. 

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.