Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Escape games: un recurs per l'educació per a l'acció - Anthesis Catalunya

Escape games: un recurs per l’educació per a l’acció

5 abril, 2022 | Lavola Educa,

L’educació és l’eina de transformació més efectiva per aconseguir una societat activa, sensibilitzada i capacitada per afrontar els reptes ambientals del planeta, prenent decisions i adoptant actituds responsables en favor d’un model social i econòmic més sostenible.  

En aquest sentit, els recursos que entren en joc durant una activitat educativa han d’oferir informacions clau, missatges de sensibilització i arguments rigorosos perquè les persones puguin reflexionar de manera crítica sobre la realitat. I alhora, els recursos han de poder-se adaptar a diferents segments de la població i ser permeables a diferents temes d’interès.  

A Anthesis Lavola som experts en el disseny de recursos educatius innovadors que responen a aquestes necessitats i que s’orienten a fomentar l’acció climàtica de la ciutadania, de les organitzacions i dels escolars. Un bon exemple són els escape games (o jocs d’escapada), els quals creen entorns d’aprenentatge vivencials i interactius, combinant una experiència lúdica amb la introducció d’uns coneixements específics, tot plegat orientat a fomentar l’educació per a l’acció entre les persones que en fan ús.

Mira el vídeo per descobrir com des d’Anthesis Lavola creem recursos educatius d’alt impacte per treballar l’educació per a l’acció. 

Per conceptualitzar els escape games es fa servir la metodologia de la gamificació, la qual planteja un repte o missió a resoldre a través de l’estratègia del stroytelling. Una manera efectiva i per tal de desencadenar l’esperit del joc és a través d’un vídeo teaser: una peça fonamental per l’èxit del recurs perquè actua com a factor motivador, generant compromís entre les persones participants a través de l’emoció i fent-les protagonistes de l’experiència i de l’aprenentatge.  

Quant al desenvolupament del joc en si, es conceptualitzen diverses proves i minijocs que  faciliten la descoberta d’informacions i coneixements vinculats a la temàtica específica sobre la qual tracta l’escape game. Es fan servir dinàmiques pròpies dels escape games (pistes ocultes, cadenats, enigmes, elements manipulatius, etc.) i també s’incorpora tecnologia a través de l’ús d’una tauleta per resoldre algunes de les proves, per les quals es dissenya i programa una aplicació que integra minijocs digitals i lector de realitat augmentada.  

Totes les proves s’adeqüen a les característiques dels públics i tenen en compte criteris pedagògics i educatius, aplicant metodologies que fomenten les competències i les intel·ligències múltiples dels participants. S’elaboren guions didàctics que detallen els objectius i mecàniques de cada prova i que permeten dinamitzar l’escape game.

Escape games en format físic  

Amb relació al disseny i la producció de l’escape box, l’equip d’educació d’Anthesis Lavola treballa conjuntament amb els equips de disseny per tal d’idear una imatge gràfica pròpia del recurs que permeti crear un entorn de joc versemblant i atractiu. La imatge s’aplica al conjunt de recursos, pistes i jocs, així com als elements interactius i modulars on es desenvolupen les proves i a la mateixa estructura o format del joc.  

Igualment, també es dissenyen i produeixen tots els materials i elements necessaris que formen de l’escape game: l’estructura en la qual té joc la partida, els mòduls i materials dels jocs o de les proves. Tots els recursos han estat dissenyats i produïts seguint criteris pedagògics i de sostenibilitat.

Escape games en format digital  

L’equip d’educació té experiència en el desenvolupament d’escape games en format digital, i ha apostat pel disseny i programació d’entorns digitals immersius, similar al desenvolupament d’un videojoc. Una aposta innovadora i d’alta qualitat tecnològica per la qual s’adapten els continguts i proves dels escape games físics a la mecànica i dinamisme propis d’un joc virtual, vetllant perquè l’aspecte lúdic de l’entorn estigui equilibrat amb la qualitat educativa i el rigor dels continguts. Sovint s’acompanya d’un quadern del participant per registrar els resultats de les diferents proves i facilitar els passos a seguir per resoldre el joc, i una versió del quadern amb les solucions pels equips que han de dinamitzar els jocs.

A Anthesis Lavola podem crear un escape game per la teva organització. Que t’oferim?  

  • La conceptualització gamificada del joc segons un tema específic. 
  • El desenvolupament del joc i l’adaptació dels continguts a les proves.  
  • L’adequació del recurs a les tipologies de públics.  
  • El disseny i producció de tots els elements i recursos del joc sota criteris de sostenibilitat.  
  • La incorporació de tecnologia innovadora integrada en el desenvolupament del joc. 
  • El desenvolupament d’un joc digital immersiu.  
  • La producció de vídeos teaser, un de benvinguda i un de comiat.  
  • La producció d’un videotutorial i la formació per utilitzar el joc. 
  • Les guies educatives i materials didàctics de suport. 

 

 

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.