Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Estratègia Residu Zero per a contribuir a l’economia circular i a reduir emissions de GEH - Anthesis Catalunya

Estratègia Residu Zero per a contribuir a l’economia circular i a reduir emissions de GEH

4 octubre, 2022 | Reflexions,

 

El panorama legislatiu canviant en matèria de residus que s’ha iniciat amb l’aprovació de la llei de residus 7/2022 de 8 d’abril condueix a les organitzacions a treballar en la prevenció de la generació dels residus i la millora de la seva gestió destinant els residus cap a vies de valorització en detriment de tractaments finalistes que no en permeten el reciclatge.   Així mateix es recalca la responsabilitat del productor envers el residu fins que el residu es lliura a una instal·lació de tractament final exigint més traçabilitat.

L’aplicació de l’estratègia de residu zero permet gestionar tots aquests aspectes.

Què és el residu zero?

 • Estratègia per reduir i valoritzar la major part dels residus generats* aplicant mesures de prevenció, reutilització i reciclatge en origen, alta de subproductes o fi de condició de residu.

Quins beneficis té?

 • Reduir els GEH indirectes de la gestió dels residus
 • Reduir el cost de la gestió dels residus (per reducció dels residus i/o per optar a vies de valorització del residu enlloc d’eliminació que són més costoses)
 • Assegurar la traçabilitat de la gestió dels residus
 • Assegurar el compliment de la normativa de gestió de residus
 • Millorar contínuament en matèria de prevenció i gestió dels residus

(*) L’organització pot optar a la certificació residu zero (valorització del 90% dels residus) o a la certificació Cap al residu zero (valorització  del 60% dels residus), superant la corresponent auditoria per part d’una entitat de certificació.

 

Com es treballa?

Fase 1: Anàlisi per conèixer els residus que genera l’organització

 • Anàlisi inicial per conèixer de forma detallada els processos que originen els residus, quantitats generades, destí final i el compliment de la normativa de residus. Identificació dels punts febles en la recollida de dades i la legislació d’aplicació.
 • Determinació de la línia base dels residus i càlcul de la petjada de CO₂.
 • Identificació de les possibilitats per a millorar la recollida de les dades.
 • Recull de propostes per a la prevenció, reducció o millora de la gestió dels residus.

Fase 2: Conèixer els mecanismes, mètriques i/o objectius a aplicar que condueixin a la reducció dels residus

 • Benchmarking : Identificació de les millores aplicades i mètriques que reporta la competència.
 • Identificació de les àrees de millora prioritàries i mètriques a tenir en compte per prevenir i/o reduir els residus i el seu impacte ambiental, alineades amb altres iniciatives sostenibles.
 • Definició d’un pla de minimització dels residus: Objectius, fites i seguiment mitjançant indicadors. Suport al desenvolupament d’indicadors de mesura, formularis i eines per aquest reporting.

Fase 3: Assolir el pla de minimització de residus

 • Identificar i prioritzar les accions a implementar incloent la participació dels stakeholders (upstream i dowstream)
 • Preparació de l’estratègia i full de ruta que inclourà plans d’acció, indicadors i plans de participació
 • Suport a la participació interna/externa: Formació i sensibilització dels stakeholders implicats, workshops amb proveïdors…
 • Control i seguiment: Avaluació i seguiment de la traçabilitat en la gestió dels residus mitjançant auditories


La implantació del Residu zero ajuda a minimitzar els residus i millorar la seva valorització afavorint l’economia circular perquè incrementa els cicles d’ús de la matèria.  Per tant, és una mesura que a més de comportar beneficis econòmics a l’organització contribueix a reduir les emissions GEH indirectes derivades de la generació de residus.

L’estalvi econòmic directe prové del valor al mercat que puguin tenir els materials recuperats a partir dels residus generats i addicionalment a l’estalvi en el cànon sobre la disposició final de residus industrials que actualment a Catalunya és de 18,50 €/tona de residus destinats a dipòsit controlat.

Les emissions residuals finalment no evitades es poden compensar mitjançant la contribució a projectes que generen crèdits de carboni.

Aplicant aquestes millores es pot assolir una reducció important en les emissions de GEH especialment en la bona segregació i valorització dels residus generals o comunament denominats “banals”.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.