Claus per entendre la nova Llei de Residus

portada claves ley hero
indibil batlle

Indíbil Batlle

Director de Consultoria de Residus Municipals

El 9 d’abril del 2022 es va aprovar la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Aquesta nova llei deroga la Llei 22/2011 i incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2018/851, que modifiquen la Directiva 2008/98/CE sobre els residus i també la Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient

La Llei va entrar en vigor el 10 d’abril del 2022, llevat del Títol VII (“Mesures fiscals per incentivar l’economia circular”) que entrarà en vigor l’1 de gener del 2023. 

Amb la Llei 7/2022, es reforça l’aplicació del principi de jerarquia mitjançant l’obligatorietat de l’ús d’instruments econòmics, s’enforteix la prevenció de residus mitjançant la promoció de models de producció i consum sostenibles i es reforça la recollida separada amb la finalitat d’aconseguir majors taxes de preparació per a la reutilització i de reciclatge de qualitat. 

Entre els instruments econòmics destaquen un impost aplicable al dipòsit de residus a l’abocador, la incineració i la coincineració de residus, així com l’establiment per part de les entitats locals, en el termini de tres anys, d’una taxa específica, diferenciada i no deficitària, que permeti implantar sistemes de pagament per generació i que reflecteixi el cost real de la recollida, transport i tractament dels residus, incloses les campanyes de conscienciació i comunicació.

També estableix mesures aplicables a aquells productes de plàstic d’un sol ús que més sovint apareixen a les caracteritzacions de les escombraries disperses, a les arts de pesca i a tots els productes de plàstic fraccionable. Entre aquestes mesures, destaquen la reducció, sensibilització, marcatge i ecodisseny de productes de plàstic, un nou impost sobre els envasos de plàstic, així com l’ús d’instruments econòmics com la responsabilitat ampliada del productor i fins i tot la restricció per a determinats productes, tenint en consideració les possibilitats que hi ha per a la seva substitució i alternatives existents al mercat. 

La finalitat d’aquesta nova normativa és afavorir la transició cap a una economia circular i, per tant, entre d’altres, plantejar un nou model de consum i venda de productes. Estableix un canvi de paradigma sobre les estratègies de creixement d’alguns dels sectors econòmics i, sobretot, en el model econòmic de venda massiva de productes per lluitar contra el canvi climàtic i protegir el medi ambient. 

No obstant això, aquesta llei planteja veritables reptes. Cal una bona comprensió dels terminis i els requeriments que s’estableixen per al seu bon compliment. Per això, a continuació, us deixem una guia amb les claus principals per entendre les mesures de la nova llei de residus i els terminis amb què s’han de complir. 

1 9

Ponte en contacto con nosotros y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos de sostenibilidad.