Tecnologia i sostenibilitat: descobreix les eines digitals que poden accelerar la transició sostenible

tecnologia i sostenibilitat 2hero

En un món cada vegada més conscient dels desafiaments ambientals i socials, la sostenibilitat ha passat de ser opcional a convertir-se en una necessitat imperiosa. La crisi climàtica, l’esgotament dels recursos naturals i les desigualtats socials exigeixen una transformació profunda en la manera com vivim i fem negocis. En aquest context, la tecnologia digital emergeix com un aliat clau per a impulsar aquesta transició cap a un futur més sostenible.

Donis de la intel·ligència artificial fins a la Internet de les coses (IoT), les eines digitals no sols estan revolucionant sectors tradicionals, sinó que també estan oferint solucions innovadores per a abordar els reptes mediambientals més urgents. Tant per al sector públic com el sector privat. Des de la gestió de residus fins a la descarbonització, o la circularitat, la innovació tecnològica pot ser la clau per a accelerar la transició sostenible i aconseguir així els objectius marcats en les estratègies de sostenibilitat.  

En aquest article, et proposem algunes solucions digitals per a enfrontar els principals reptes que acuiten a les organitzacions.

Com avançar en el camí cap a la descarbonització?

El procés de descarbonització s’ha convertit en un imperatiu empresarial indiscutible. Les empreses de tots els sectors i grandàries enfronten una creixent pressió per a adoptar pràctiques sostenibles i reduir la seva petjada de carboni. Aquest canvi no sols respon a una creixent consciència ambiental entre els consumidors, sinó també a regulacions governamentals cada vegada més estrictes i a la necessitat de gestionar riscos financers associats amb el canvi climàtic.

No obstant això, fer el primer pas o comprometre’s amb una estratègia i un pla de reducció pot resultar complicat. Es requereix coneixement tècnic, voluntat empresarial i dades fiables.  

És per això que Anthesis ha treballat en la primera plataforma digital de reducció d’emissions GEI fiable que ofereix a les empreses des de planificació climàtica intel·ligent fins a estratègies òptimes d’inversió i accions d’implementació específiques.

Recolzada per l’experiència inigualable de 1.250 especialistes en sostenibilitat, la plataforma de Anthesis RouteZero accelera el ritme al qual les organitzacions poden avaluar el seu impacte i desenvolupar plans de descarbonització viables. 

Què pot fer RouteZero per a la teva organització?

 • Mesura la teva petjada de carboni: valguda les teves entrades, emplena les llacunes en les fonts d’emissió i forma un inventari de GEI precís i sòlid en els abastos 1, 2 i 3, alineat amb el GHG Protocol
 • Identifica els teus punts crítics:  identifica els punts crítics de la petjada de carboni en funció de la font, l’abast, la geografia i el proveïdor. 
 • Informa les teves decisions estratègiques: tots els usuaris, des de professionals tècnics i no tècnics fins a directors i executius, poden utilitzar de manera eficient la plataforma per a la presa de decisions financeres, operatives i d’impacte amb la millor informació de base. 
 • Impulsa la descarbonització: estableix objectius basats en la ciència, redueix la teva petjada, comprèn els teus riscos climàtics i inverteix en estratègies de transformació.

Com afrontar els requisits de reporting?

El panorama dels informes i la divulgació d’informació sobre sostenibilitat és cada vegada més complex i està en constant evolució. 

En l’entorn global actual, les organitzacions enfronten una creixent expectativa per part dels grups d’interès de comunicar amb major transparència i autenticitat els seus progressos en termes de sostenibilitat. Aquest context es veu intensificat per l’augment en la quantitat de normatives que imposen a les organitzacions l’obligació de reportar de manera detallada i precisa el seu impacte ambiental. 

Aquests requisits, tant interns com externs, només es poden complir amb informes transparents, basats en dades fiables i amb narratives honestes que siguin fidels a l’organització. No obstant això, per a aconseguir aquest nivell de reporting, és necessari comptar amb un procés sòlid de gestió de dades ESG.  

No obstant això, moltes organitzacions no tenen centralitzats totes les dades i en els casos en els quals es maneja molta informació, el procés pot arribar a ser aclaparador.

En aquest context, Anthesis de la mà de ConTreebute, ha desenvolupat MERO, un programari que simplifica el reporting a les organitzacions. MERO transforma les dades “disperses” en informes concisos, clars i fiables que compleixen amb la normativa. 

MERO garanteix una qualitat de dades superior, un compliment sense fissures en diferents marcs i un seguiment precís de les iniciatives de sostenibilitat. La seva interfície intuïtiva, l’assistència d’experts i la seva adaptabilitat la converteixen en una solució rendible que redueix els esforços i despeses manuals.

mero, tecnologia de la sostenibilidad de anthesis para el reporting

Què t’ofereix?

 • Control sobre les teves dades: una plataforma unificada per a la informació en sostenibilitat, gestió simplificada i qualitat superior.  
 • Compliment amb un sol clic: transforma les teves dades en informes concordes amb diversos marcs, assegurant el compliment normatiu amb certesa i tranquil·litat.  
 • Més informació, millors decisions: connecta els punts, entén els obstacles, i segueix el progrés de creixement de les teves iniciatives sostenibles amb precisió.  
 • Agilitat, perquè puguis treballar més ràpid: carregar arxius fàcilment, validació de les dades ràpida i un reporting automatitzat per a tots els marcs.  
 • Integració fàcil amb tot: captura tota la informació, s’integra de manera àgil amb tots els teus sistemes, s’alinea amb els teus proveïdors d’assegurances, creix amb el teu negoci, i compta amb el suport expert de Anthesis en cada pas.  
 • Completa seguretat: control absolut i traçabilitat de les teves dades. Compta amb la certificació ISO, emmagatzematge en el núvol d’alta seguretat i disponibilitat 24/7.

Recolzat per més d’una dècada d’experiència, MERO ha ajudat a més de 200 organitzacions a navegar la seva gestió de dades ESG i de sostenibilitat.

Com avançar cap a la circularitat?

Afrontar la circularitat en una organització implica enfrontar diversos reptes significatius. La transició requereix un canvi fonamental en la mentalitat i la cultura organitzacional, la qual cosa sovint troba resistència per part d’empleats i directius acostumats a mètodes tradicionals. La implementació de pràctiques circulars també pot ser complexa a causa de la reestructuració de cadenes de subministrament, la necessitat d’innovació en el disseny de productes i serveis, i la creació de noves col·laboracions i aliances.

Un aspecte clau en aquesta transició és la realització d’anàlisi de cicle de vida (ACV), que avaluen detalladament l’impacte ambiental d’un producte o servei en totes les seves etapes, des de l’extracció de matèries primeres fins a la seva disposició final. Aquestes anàlisis permeten identificar àrees de millora i optimització, assegurant que les pràctiques circulars siguin efectives i sostenibles a llarg termini. En aquest marc, SimaPro emergeix com el programari de ACV líder en el món acadèmic i la indústria, amb usuaris en més de 80 països. SimaPro permet calcular els impactes ambientals, socials i econòmics associats a un producte, servei o organització al llarg de tot el seu cicle de vida.

Basat en ciència i amb un ampli coneixement sobre el concepte de cicle de vida, SimaPro és el millor programa per a dissenyadors de productes, gerents de projectes, líders i experts en sustentabilitat. Amb les bases de dades incloses i una metodologia consistent, les organitzacions poden ampliar els resultats en totes les diferents etapes del ACV, facilitant així l’adopció efectiva de pràctiques circulars i el compliment d’objectius de sostenibilitat.

Com millorar l’eficiència en la gestió de residus?

Un dels majors i més urgents reptes que municipis de tot el país han d’afrontar en els pròxims anys és la gestió de residus. La data límit per a complir amb els objectius marcats per la Llei 7/2022 s’acosta i hi ha encara molt camí per recórrer. La falta de recursos, la necessitat de canviar hàbits arrelats i la coordinació entre diferents nivells de govern i sectors privats són alguns dels obstacles que hi ha per davant.  

Davant aquest escenari d’alta complexitat, és vital comptar amb un sistema eficaç que permeti fer un seguiment, control i optimització dels serveis de recollida de residus i neteja viària. Arran d’aquesta necessitat neix Aporta, una proposta de servei digital de Anthesis per al canvi definitiu en els serveis urbans de residus i neteja, a través de tres línies de servei:

 • Aporta eficiència: permetem a les administracions optimitzar la despesa pública, facilitar la gestió d’incidències i tenir un veritable control del que està succeint en els seus serveis de recollida de residus i neteja viària.   
 • Aporta qualitat: definim uns indicadors de qualitat de l’espai públic, planifiquem el treball de l’equip d’inspecció, donem suport per a la recollida de dades en carrer i analitzem tot l’univers de dades facilitant informes de seguiment fàcils d’interpretar per a la presa de decisions. 
 • Aporta ciutadania: facilita la comunicació bidireccional entre usuaris i ajuntaments per a informar sobre els serveis, tramitar sol·licituds per part de la ciutadania i comerciants i sensibilitzar sobre el correcte dipòsit i separació dels residus.

La tecnologia: el gran aliat per a encarar el futur de la sostenibilitat

El futur de la sostenibilitat depèn en gran manera de la integració d’aquestes tecnologies digitals en les estratègies empresarials i governamentals. La col·laboració entre el sector públic i privat, recolzada per solucions tecnològiques avançades, pot accelerar significativament el progrés. Adoptar aquestes eines no sols permetrà enfrontar de manera efectiva els reptes mediambientals, sinó que també aportarà beneficis econòmics i socials, creant un entorn més resilient i equitatiu per a tots. 

Solucions innovadores com RouteZero i NERO de Anthesis, així com el programari d’anàlisi de cicle de vida SimaPro, estan revolucionant la manera en què les organitzacions aborden la descarbonització, la circularitat i la gestió de residus. Aquestes plataformes no sols faciliten la reducció de la petjada de carboni i el compliment de normatives, sinó que també optimitzen processos i fomenten una gestió més eficient i transparent.

1 10

Posa’t en contacte amb nosaltres i descobreix com podem ajudar-te a aconseguir els teus objectius de sostenibilitat.