Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility La llei espanyola de mobilitat sostenible, més a prop de ser una realitat - Anthesis Catalunya

La llei espanyola de mobilitat sostenible, més a prop de ser una realitat

23 gener, 2023 | Reflexions,

 

La nova Llei de Mobilitat Sostenible està més a prop de ser una realitat després de la seva aprovació per part del Consell de Ministres el passat mes de desembre. El següent pas per a la seva aplicació és l’aprovació al Parlament espanyol, que es preveu per aquest any 2023.

La necessitat d’una llei per a la mobilitat sostenible neix com a resposta a la confirmació de la mobilitat com un element clau per accedir al treball i als serveis públics essencials, per tal de facilitar els desplaçaments i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. A la vegada, el repte climàtic i l’impacte en la salut obliguen a plantejar un nou model de transport, més net i menys vinculat al vehicle privat.

Aquesta llei, a més, té per objectiu avançar en la digitalització i en les noves tecnologies en el sector, de manera que aquestes eines estiguin al servei de les persones, i potenciar les inversions públiques per tal que incrementi el seu valor social.

L’avantprojecte de la nova llei presentat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es basa en quatre pilars per desenvolupar totes les mesures proposades: la mobilitat com a dret social; una mobilitat neta i saludable; un sistema de transport digital i innovador; i invertir millor al servei de la ciutadania.

Des d’Anthesis Lavola creiem que aquesta llei és una gran oportunitat per canviar el paradigma dels desplaçaments i el transport al país i creiem que les propostes poden ajudar a fer aquest canvi. A nivell pràctic, la nova llei preveu els següents plans i estudis que s’han d’impulsar des de l’administració pública i les empreses.

 

Plans de mobilitat sostenible per al treball

Les empreses i entitats del sector públic que tinguin més de 500 persones treballadores o 250 per torn disposaran d’un termini de 24 mesos des de l’entrada en vigor de la llei per desenvolupar els seus plans de mobilitat sostenible per al treball, que hauran de tenir en compte el pla de l’administració local on s’ubiqui l’empresa o entitat pública.

Els plans hauran de tenir un seguiment per tal d’avaluar el nivell d’implantació de les actuacions i les mesures recollides. Cada 2 anys, començant als dos anys de l’aprovació del pla, les empreses i entitats públiques hauran d’elaborar l’informe de seguiment. A més, la negociació per elaborar el pla haurà de comptar amb la representació legal de les persones treballadores i, en cas de no tenir-ne, crear una comissió negociadora constituïda per la representació de l’empresa i la representació de les persones treballadores.

Els plans també hauran d’incloure actuacions que fomentin la mobilitat activa, el transport col·lectiu, el transport de zero emissions, les solucions de desplaçament compartit o col·laboratiu, i el teletreball si és possible, entre altres. També hauran de comptar amb mesures de seguretat i prevenció d’accidents en els desplaçaments als centres de treball.

En cas que les mesures no puguin actuar sobre l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, el pla podrà contemplar la compensació de la petjada de carboni.

A més, per a les empreses i entitats amb més de 1.000 persones treballadores situades a municipis o àrees metropolitanes amb més de 500.000 habitants, serà necessari incloure accions per reduir el desplaçament de les persones treballadores en hora punta i promoure l’ús de mitjans de transport baixos o zero emissions.

 

Plans de mobilitat sostenible per a grans centres d’activitat

Els grans centres d’activitat, identificats prèviament pels Ministeris de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i de Treball i Economia Social, hauran d’aprovar els seus propis plans de mobilitat sostenible. Aquests plans es revisaran, com a mínim, cada 5 anys, i caldrà que comptin amb un gestor designat.

Els plans de mobilitat sostenible aprovats s’hauran d’enviar a l’administració local on estigui ubicat el centre i complir també el pla que hagi elaborat l’administració en qüestió.

Per a la identificació dels grans centres d’activitat, els Ministeris definiran un seguit de criteris en base a un informe previ del Fòrum Administratiu de Mobilitat Sostenible. Alguns dels aspectes que es tindran en compte seran la superfície del centre d’activitat, els desplaçaments en dies i hores punta, així com en dates determinades, el nombre d’empreses i de persones treballadores afectades pels torns de treball i l’afluència de visites.

A més, les Comunitats Autònomes podran afegir altres centres no inclosos en la identificació dels Ministeris per tal de recomanar-los o obligar-los a desenvolupar el seu pla de mobilitat sostenible.

Plans de mobilitat sostenible per a entitats locals

Es preveu que en el termini d’1 any des de l’aprovació de la llei, tots els municipis de més de 20.000 habitants i menys de 50.000 s’hagin de dotar d’un pla de mobilitat sostenible simplificat. Aquests plans, a més, s’han de revisar cada 6 anys, a no ser que la legislació autonòmica estableixi una prioritat diferent.

Les Comunitats Autònomes, per la seva banda, poden recomanar o exigir plans a municipis diferents als mencionats, a entitats supramunicipals amb competències en planificació del territori, urbanisme, transport o mobilitat, i a agrupacions de municipis.

Aquests plans poden tenir com a referència els criteris establerts a les directrius metodològiques complementàries al Document d’Orientacions per a la Mobilitat Sostenible (DOMOS), que es comentarà en el següent apartat. A més, cada 3 anys s’haurà de realitzar un informe de seguiment que mostri el nivell d’implantació de les accions previstes i avaluï les mesures del pla.

Document d’Orientacions per a la Mobilitat Sostenible (DOMOS)

A banda dels plans de mobilitat sostenible, el DOMOS és també un dels aspectes més interessants de l’avantprojecte. Aquest document ha de servir de marc essencial per orientar en la planificació i la gestió sostenible del transport i la mobilitat, de manera que permeti l’actuació coordinada de les administracions públiques i els serveis implicats.

La redacció del DOMOS pot permetre l’elaboració de diferents estudis que complementin la informació aportada en aquest document: des de directrius generals i metodològiques a indicadors de seguiment, passant per guies de bones pràctiques.

Anthesis Lavola treballa per la mobilitat sostenible

L’equip d’Anthesis Lavola té experiència en l’elaboració de plans i estudis sobre mobilitat i compta amb un ampli coneixement del sector. En els últims anys ha donat suport a nombroses organitzacions i companyies a desenvolupar els seus plans de mobilitat sostenible.

Al mateix temps, la conscienciació i la formació a la ciutadania en aquest àmbit també són aspectes mencionats a l’avantprojecte que des d’Anthesis Lavola es poden treballar gràcies als equips de campanyes i educació.

Si teniu interès en elaborar els vostres plans de mobilitat o en valorar com es podria millorar la mobilitat al vostre municipi o organització, podeu posar-vos en contacte amb en Xavier Codina o en Nacho Guilera.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.