Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Mesures de reducció de la propagació del COVID-19 en els edificis - Anthesis Catalunya

Mesures de reducció de la propagació del COVID-19 en els edificis

6 abril, 2020 | COVID-19,

La situació d’alarma sanitària actual ha obligat a tancar aquelles activitats no essencials amb la incertesa de quan es reobriran i només els edificis i locals essencials romanen oberts.

Des Anthesis Lavola, oferim orientació sobre com les empreses, tant les que operen com les que es preparen per tancar, poden contribuir en la lluita contra propagació del COVID-19 mitjançant la introducció de diverses mesures de control dels edificis.

Mesures durant l’ús i operació de l’edifici

Per reduir la possibilitat que els virus i els bacteris proliferin dins l’edifici durant el seu ús i operació, recomanem considerar les següents mesures:

 • Augmentar la ventilació i l’aportació d’aire exterior. Augmentar el volum d’aire d’impulsió evitarà que s’acumulin concentracions d’aire viciat amb una càrrega bacteriana o viral, diluint-lo amb l’aire fresc.
 • Sistemes de recirculació d’aire. Els sistemes de climatització que són purament tèrmics i no tenen mecanismes de recirculació d’aire, poden deixar-se encesos. No obstant això, tot sistema que disposi de recirculació hauria d’apagar-se per evitar que l’aire viciat amb una càrrega bacteriana o viral es reintrodueixi a l’edifici.
 • Ventilació natural. Obrir les finestres augmentarà ventilació i aportació d’aire fresc a l’edifici, diluint encara més l’aire viciat amb càrrega micobacteriana.
 • Filtres d’alta eficàcia. Les unitats de ventilació amb filtres de partícules d’alta eficiència (HEPA) eliminaran els bacteris i els virus de l’aire, reduint així la càrrega.
 • Sistemes Ultraviolat. Els emissors de radiació ultraviolada d’aire eliminen floridures, virus, bacteris i olors dels sistemes de climatització. Això no obstant, s’ha de tenir en compte que, si es manté el cabal d’aire i s’elimina la recirculació, l’aire entrant hauria d’estar net, de manera que el benefici pot ser mínim.
 • Banys. Per minimitzar el risc de formació d’aerosols i la propagació d’agents patògens, quan sigui possible, és una bona pràctica descarregar el vàter amb la tapa tancada, evitar l’ús d’assecadors de mans d’alta velocitat i mantenir el ventilador d’extracció encès les 24 hores del dia.

Mesures amb poc efecte pràctic

Desafortunadament, el COVID-19, com el SARS-COV-2, no és particularment sensible a la temperatura (> 30 ° C) o a la humitat (> 80%) en el rang normal. En aquest sentit, els canvis de temperatura a la calefacció o l’aire condicionat o els nivells d’humitat no ajudaran.

Hi ha hagut declaracions que recomanen netejar els conductes de ventilació per evitar la transmissió a través de el sistema de ventilació. La neteja dels conductes no és eficaç contra la infecció d’habitació a habitació perquè el sistema de ventilació no és una font de contaminació si l’espai està prèviament ben ventilat amb aire fresc i sense ús de recirculació.

El canvi de filtres tindrà poc benefici a no ser que estiguin obstruïts, ja que els filtres d’aire típics no capturen els bacteris o els virus per ser massa petits. Els filtres obstruïts no són una font de contaminació en aquest context, però redueixen el flux d’aire de subministrament, el que comporta un efecte negatiu.

Mesures per al tancament d’un edifici com a conseqüència del COVID-19

 • Apagar la il·luminació i tots equips elèctrics no essencials (no només en stand-by).
 • Apagar i netejar els frigorífics i congeladors, i deixar la porta oberta per evitar les floridures.
 • Buidar i netejar totes les papereres i contenidors.
 • Deixar les tapes dels vàters baixades.
 • Tancar localment les aixetes, si es disposa de vàlvules (excepte en el sistema de calefacció)
 • Comprovar el funcionament dels sistemes que puguin ser necessaris mentre l’edifici estigui desocupat (particularment els sistemes de seguretat).
 • A conseqüència que l’edifici està desocupat, hi ha una major probabilitat de robatoris. Cal prendre totes les precaucions addicionals per assegurar que tot el que pugui cridar l’atenció s’ha retirat, assegurar que totes les portes contra incendis estiguin tancades i posar el sistema d’alarma (si està instal·lat) al sortir.
 • Molts edificis disposen de sistema de gestió i de monitorització de consums i poden ser controlats remotament a través d’Internet. És aconsellable fer un seguiment del consum d’energia quan es tanqui i posteriorment per verificar que aquest és l’esperat.

Mesures per a la reobertura d’un edifici després del tancament per COVID-19

 • Comprovar que tots els sistemes que siguin necessaris (especialment els de seguretat) segueixen funcionant correctament.
 • Netejar i assecar totes les superfícies amb un producte antibacterià.
 • Contractar un tècnic de serveis d’edificis per desinfectar els sistemes d’aigua freda i calenta amb clor o similar, tenint especial atenció a les dutxes. Obrir les vàlvules tancades de les aixetes i deixar córrer l’aigua (freda i calenta) fins que surti neta.
 • Tornar a posar en funcionament els frigorífics a la temperatura de treball habitual.
 • Comprovar que la llum i la il·luminació d’emergència segueixen funcionant.
 • Comprovar que l’alarma d’incendis, les càmeres de seguretat i els sistemes de seguretat funcionen correctament.
Noticia traduïda i adaptada de la web d’Anthesis.