Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Biodiversitat - Anthesis Catalunya

Natura i biodiversitat

Integrant el valor de la natura a la teva organització

La natura està disminuint a un ritme sense precedents.

Segons el Fòrum Econòmic Mundial, més de 40 bilions d’euros –l’equivalent a més de la meitat del PIB mundial total– estan en perill per la pèrdua de natura. Cada cop més, la societat, encapçalada per les empreses, està prenent consciència d’aquesta dependència de la natura i dels serveis que presta.

La pèrdua de natura planteja greus riscos físics, normatius, de reputació i de mercat per a les empreses. Hem d’aturar i invertir la pèrdua de natura, augmentant la salut, l’abundància, la diversitat i la resiliència de les espècies, les poblacions i els ecosistemes perquè, el 2030, la natura estigui de manera visible i mesurable en vies de recuperació. Per al 2050, la natura s’ha de recuperar perquè els ecosistemes pròspers i les solucions basades en la natura continuïn recolzant les generacions futures, la diversitat de la vida i exerceixin un paper fonamental en la detenció del canvi climàtic.

Aquest canvi només és possible amb la contribució d’empreses, institucions financeres, ciutats i governs de tot el món.

El novembre del 2022, Anthesis es va unir a més de 330 empreses i institucions financeres de 52 països per instar els líders mundials a adoptar requisits obligatoris perquè totes les grans empreses i institucions financeres avaluïn i divulguin els seus impactes i dependències en la biodiversitat per al 2030 .

La natura és cosa de tots

La teva organització es pot beneficiar d’incorporar la natura a l’estratègia empresarial per:

 • Garantir la viabilitat a llarg termini dels models de negoci
 • Estalviar costos
 • Augmentar l’eficàcia operativa
 • Augmentar la quota de mercat
 • Reforçar la resiliència de les cadenes de subministrament
 • Aprofundir en les relacions amb els clients i les principals parts interessades
 • Crear accés a nous mercats, productes i serveis

Riscos relacionats amb la natura per a les empreses

Si no es comprèn i es gestiona bé, la pèrdua de natura planteja riscos importants per a les empreses i per a la nostra economia mundial. Per això, les empreses han de comprendre el seu impacte i la seva dependència de la natura i començar a prendre mesures adequades per evitar, reduir, restaurar, regenerar i transformar aquest impacte.

Què hi pots fer ara?

Hi ha oportunitats perquè organitzacions de totes les mides i en totes les etapes del seu viatge contribueixin a un futur Nature Positive. El nostre equip d’experts pot ajudar les organitzacions que estan començant a avaluar els impactes i les dependències de la seva cadena de valor i les seves operacions a la natura, donant suport a una ràpida identificació dels punts crítics i les oportunitats per millorar, per exemple, la biodiversitat i la integritat dels ecosistemes, així com la gestió de l’aigua, per esmentar-ne només algunes. Anthesis ajuda les organitzacions a utilitzar els coneixements més recents sobre com tractar amb la natura, sent els més importants el Natural Capital Protocol, el Taskforce for Nature Related Financial Disclosure (TNFD) i els Science Based Targets for Nature.

Les primeres mesures poden ser:

 • Governança Responsabilitza algú de la relació amb la natura de l’organització. Assigna funcions i responsabilitats a tota l’organització i augmenta la supervisió del consell d’administració i la comprensió de la rellevància de la natura en les seves operacions i cadena de valor.
 • Localitzar Identifica la relació de la teva organització amb la natura. Localitza els riscos i oportunitats relacionats amb la natura examinant els impactes i dependències de les operacions, proveïment i productes i serveis.
 • EstratègiaAssegura un futur per a la teva organització en equilibri amb la natura. Estableix objectius clars i ambiciosos que apuntin cap a un futur Nature Positive i que estiguin alineats amb les metodologies de la Science-Based Targets Network per contribuir a aconseguir un Objectiu Global per a la Natura.

Junts podem contribuir a un futur Nature Positive, comprometent-nos a actuar de manera que:

 • Preservem els ecosistemes naturals
 •  Donem suport a la biodiversitat i els serveis ecosistèmics
 • Preservem els recursos d’aigua dolça i la seguretat hídrica
 • Oceans sans i amb molta diversitat
 • Preservem i regeneram els sistemes terrestres
 • Ens comprometem amb Science-based targets for Nature (Objectius basats en la ciència per a la natura)
 • Reduïm les emissions de carboni

Un futur Nature Positive

La Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) defineix la natura com el món natural, posant èmfasi en la diversitat dels organismes vius (incloses les persones) i les seves interaccions entre si i amb el seu entorn.

El món natural es pot descriure com l’aigua, l’aire, la terra, la flora i la fauna que ens envolten i que junts formen un ecosistema. Els ecosistemes sustenten la vida i proporcionen una àmplia gamma de beneficis a les persones i la societat. Aquests beneficis solen conèixer-se com a serveis ecosistèmics, com aliments, aigua potable, medicines, emmagatzematge de carboni i refugi. Aquests serveis constitueixen la base del funcionament de les economies i les societats.

Les organitzacions influeixen en la natura i sobretot, en depenen, cosa que genera riscos i oportunitats.

Cada organització pot donar suport a un futur més positiu per a la natura mitjançant transformacions que permetin a les persones, les ecologies i les empreses prosperar juntes.

Anthesis s’enorgulleix de ser membre de:

capitals coalition
business @ biodiversity
textile exchange
business for nature
taskforce on nature-related financial disclosures
science based targets network

Com pot ajudar Anthesis Lavola?

Anthesis Lavola ajuda els seus clients a incorporar la responsabilitat a les seves organitzacions i a prendre decisions informades i conscients dels riscos, fins i tot en el cas d’organitzacions que busquen:

Si ets una empresa et podem ajudar a:

 • Mesurar la teva petjada corporativa de biodiversitat
 • Estudiar la línia base de biodiversitat a les teves localitzacions. Coneix la biodiversitat.
 • Realitzar un TNFD. Identifica els impactes i les dependències sobre la biodiversitat i els riscos i les oportunitats que generen
 •  Definir la teva estratègia corporativa de biodiversitat
 • Generar la informació necessària per millorar els resultats del qüestionari CDP i poder informar mitjançant indicadors GRI en temes de biodiversitat
 • Implicar i educar agents d’interès

Contacta amb nosaltres

Si ets una administració pública et podem ajudar a:

 • Identificar i millorar la infraestructura verda en el teu àmbit d’actuació
 • Estudiar la biodiversitat al teu municipi i realitzar una estratègia de millora
 • Definir projectes bàsics i executius de millora del patrimoni natural
 • Planificar o ordenar espais naturals protegits

 

Els nostres experts en natura i biodiversitat

Contacta amb nosaltres

El nostre abast global

Anthesis, que compta amb més de 1.000 persones repartides en 30 oficines de 20 països, ofereix una àmplia experiència en una varietat de serveis sense comparació. Obtingueu més informació sobre les nostres oficines aquí o visiteu la nostra pàgina de Persones.

Anthesis Locations