Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nou recurs educatiu sobre el canvi climàtic - Anthesis Catalunya

Nou recurs educatiu sobre el canvi climàtic

10 maig, 2022 | Lavola Educa,

BBVA Catalunya, des del seu compromís amb l’educació i la sostenibilitat, ha impulsat la creació del recurs educatiu ‘Guardes del Clima’ i ha comptat amb l’equip de consultoria educativa i de disseny d’Anthesis Lavola per conceptualitzar-lo i produir-lo 

Es tracta d’una proposta dirigida a l’alumnat d’entre 9 i 12 anys en format de joc interactiu digital que té com a objectiu promoure que els infants adquireixin els coneixements, les actituds i els valors necessaris per a un futur més sostenible. A través del recurs, l’alumnat coneix la vida de la Coral, una nena que té el desig de convertir-se en una bona Guarda del Clima i demana la participació de l’alumnat perquè, a través de les decisions i accions que es proposen en el joc interactiu, l’ajudi en el seu propòsit.  

El recurs s’ha concebut a través de la metodologia innovadora de la gamificació, a partir de minijocs i reptes, i posant en pràctica el recurs de l’storytelling per buscar l’empatia amb la protagonista del joc. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’alumnat se senti interpel·lat a participar i a l’hora, compromès amb la resolució del joc, contribuint que puguin aprendre els diferents continguts que es plantegen. Aquests són, principalment, accions per reduir el consum quotidià d’aigua i d’electricitat, i la descoberta de la 5R de la sostenibilitat. 

Està pensat perquè els docents puguin treballar-lo de manera autònoma i adaptar-lo a les diferents necessitats educatives (el temps, a l’aula o a casa, la quantitat de destinataris i de dispositius disponibles, etc.). La proposta metodològica inclou diferents fases: la motivació mitjançant un vídeo de presentació; la investigació que és pròpiament el joc interactiu amb minijocs i reptes; la fase d’actuació, on es proposen activitats per treballar els continguts apresos durant el joc i implicant a les famílies; i finalment, la fase de comunicació, que consisteix en la creació de cartells per difondre el que han après i la importància de l’Acció pel clima. Tanmateix, el recurs pot treballar-se parcialment, utilitzant les fases de la seqüència didàctica que més encaixin pels interessos de la programació o les característiques de l’alumnat, i que poden consultar-se a la Guia Docent de suport.  

L’equip de consultoria educativa ha conceptualitzat la proposta educativa amb l’acompanyament de BBVA, ha dissenyat totes les fases del recurs i ha realitzat la programació del joc interactiu. L’equip de disseny d’Anthesis Lavola també ha participat en el projecte, elaborant-ne la imatge gràfica i les il·lustracions dels personatges i de l’entorn del joc interactiu, seguint els criteris estètics marcats per BBVA.  

El joc està disponible a la web de la Fundació Antigues Caixes Catalanes