Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Noves mesures contra l'absència de dades d'impacte financer del canvi climàtic - Anthesis Catalunya

Noves mesures contra l’absència de dades d’impacte financer del canvi climàtic

24 abril, 2023 | Notícies,

 

Entendre el risc per a les inversions que suposa el canvi climàtic és un tema d’actualitat que tenen en compte els inversors més rigorosos. En la línia dels avenços normatius europeus en matèria d’economia sostenible i adaptació de les activitats als riscos del canvi climàtic, el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital d’Espanya ha publicat recentment un Projecte de Reial Decret (PRD) pel qual es regula el contingut dels informes sobre l’estimació de l’impacte financer dels riscos associats al canvi climàtic per a societats cotitzades, entitats de crèdit, entitats asseguradores i altres societats grans.

El PRD dona compliment al mandat recollit a l’article 32.5 de la Llei 7/2021 de Canvi Climàtic i Transició Energètica. L’esborrany estarà subjecte a consulta pública fins al 5 de maig de 2023 i el Reial decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació al BOE. Els requisits del Projecte de Reial Decret estan basats en les recomanacions del Grup de treball sobre Divulgacions Financeres Relacionades amb el Clima (TCFD, en anglès) i en els darrers esborranys d’estàndards de divulgació de sostenibilitat publicats per la comissió consultiva europea en matèria de reporting financer EFRAG.

 

Els nous reptes per a les empreses

El nou informe exigirà informació detallada sobre aspectes com l’estructura de govern de l’organització pel que fa a riscos i oportunitats relacionats amb el clima; processos d’identificació, avaluació, control i gestió d’aquests riscos i la integració d’aquests processos amb l’anàlisi general de riscos de l’organització; riscos (transicionals i físics) i oportunitats actuals i futurs; impactes reals i potencials a l’estratègia de l’organització; enfocament estratègic per gestionar aquests riscos; així com mètriques i objectius.

Les organitzacions afectades per aquesta regulació poden publicar la informació corresponent a l’exercici 2022 en un document separat, sense que això impliqui la necessitat d’aprovar una modificació dels comptes anuals.

 

Els nostres serveis d’anàlisi de riscos i oportunitats climàtiques

A Anthesis Lavola som experts a ajudar les organitzacions a comprendre els riscos i oportunitats relacionats amb el canvi climàtic a tota la seva cadena de valor. Utilitzem el marc de TCFD per ajudar les empreses a establir un full de ruta sòlid que permeti mitigar els riscos i potenciar les oportunitats relacionades amb el canvi climàtic, amb la finalitat d’integrar-los a l’estratègia i la planificació financera.

Així mateix, aquest exercici permetrà que els inversors, els prestadors i els subscriptors d’assegurances puguin millorar la seva presa de decisions. Les nostres anàlisis inclouen la identificació i la priorització de riscos i oportunitats, l’elaboració d’anàlisis d’escenaris i la configuració d’un pla d’acció que permeti a les organitzacions millorar-ne l’exercici i la resiliència.

Descobreix els nostres serveis de Risc Climàtic i TCFD

Detall dels aspectes claus del nou informe
L’estructura de govern de l’organització pel que fa a riscs i oportunitats relacionades amb el clima
 • Consideració per part del consell d’administració del clima en definir l’estratègia i les polítiques de l’organització, definició de responsabilitats en aquestes tasques i reportar el consell d’administració sobre qüestions climàtiques.
 • Existència d’àrees, mecanismes i personal de l’alta direcció que s’encarreguen d’identificar, avaluar i gestionar riscos i oportunitats relacionats amb el clima, i si és així, cal aportar informació sobre l’operativa de supervisió i informació a l’alta direcció.
Els processos d’identificació, avaluació, control i gestió d’aquests riscos i la integració d’aquests processos amb l’anàlisi general de riscos de l’organització
 • Processos per valorar la mida i l’àmbit potencial dels riscos.
 • Terminologia i marcs utilitzats per a la classificació de riscos.
 • Processos de gestió de riscos climàtics i priorització mitjançant anàlisi de materialitat.
 • Integració amb el sistema global de gestió de riscs de l’organització.
Riscos (transicionals i físics) i oportunitats actuals i futurs
 • Horitzons a curt, mitjà i llarg termini.
 • Processos de determinació de riscos l’impacte dels quals és material.
 • Identificació de riscos i oportunitats amb un impacte financer material en aquests horitzons.
Impactes reals i potencials a l’estratègia de l’organització
 • Impactes en productes i serveis, inversió de capital, R+D i accés a finançament.
 • Impactes a la cadena de valor i de subministrament.
 • Com aquests impactes afecten l’exercici financer, incloent-hi impacte en ingressos i despeses, així com la situació financera de l’organització, incloent-hi actius i passius.
 • Com aquests impactes afecten la planificació financera de l’organització, així com els horitzons temporals i, si escau, els escenaris utilitzats.
 • Descripció del sistema de priorització d’aquests riscos i les oportunitats.
Enfocament estratègic per gestionar aquests riscos
 • Decisions, compromisos i canvis d’estratègia i model de negoci per mitigar els impactes negatius dels riscos i promoure els impactes positius de les oportunitats.
Mètriques i objectius
 • Mètriques utilitzades per mesurar i gestionar riscos i oportunitats, així com la metodologia per obtenir-les.
 • En cas que s’hagin calculat, s’han de reportar les emissions d’abast 1, 2 i 3 en termes absoluts i relatius, incloent-hi un històric.
 • Objectius per a les mètriques i, si escau, indicadors d’acompliment per fer seguiment als objectius.
 • Si n’hi ha, cal reportar la remuneració variable associada a la consecució d’objectius climàtics.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.