Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ordino reuneix investigadors i gestors per discutir formes de reduir la presència de residus plàstics als ecosistemes de muntanya - Anthesis Catalunya

Ordino reuneix investigadors i gestors per discutir formes de reduir la presència de residus plàstics als ecosistemes de muntanya

18 octubre, 2021 | Notícies,

Notícia original de Julio López-Doval publicada al blog de Plastic0pyr

  • Els residus plàstics són presents als rius dels pirineus i s’han detectat en peixos.
  • El dies 28 i 29 de setembre a Ordino, Andorra, s’ha celebrat la conferència del projecte Plastic0Pyr.
  • El dia 29 de setembre es va realitzar un taller de ciència ciutadana al riu Tristaina, per animar als professors de secundària d’Andorra a participar en el projecte.
  • Investigadors de diferents centres de recerca, empreses i entitats del tercer sector han presentat els resultats de la seva recerca i activitat.

El dimarts 28 de setembre, vàrem celebrar congrés al Centre de Congressos d’Ordino, Andorra i va ser inaugurat per la MI Sra. Sílvia Calvo Armengol, Ministra de Medi Ambient del Govern d’Andorra, que va emfasitzar la necessitat de la preservació ambiental i del manteniment dels ecosistemes de muntanya lliures de contaminants i residus, i evitar que els rius d’Andorra es converteixin en vies de transport de residus plàstics aigües avall.

Congrés multidisciplinari

Al congrés, els membres del consorci Plastic0Pyr de les Universitats de Barcelona (UB), Girona (UdG), la Université Clermont Auverge, Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC-CEAB), el CNRS-Ecolab i representants de les empreses Anthesis Lavola, Cicloplast i ERCROS S.A. vàrem presentar els resultats de les nostres investigacions, vàrem analitzar el cicle de vida dels plàstics i vàrem discutir estratègies per gestionar de manera eficient els residus plàstics, evitar el seu abandonament  al medi natural i fomentar la participació ciutadana en la seva gestió.

El Dr. Gaël Leroux del CNRS-Ecolab  va fer un resum d’allò que sabem fins ara sobre la presència i efectes dels residus plàstics a diferents ecosistemes del planeta, remarcant la seva ubiqüitat, fins i tot en llocs remots on l’activitat i accés dels humans és limitat.

Els plàstics i bioplàstics són menys colonitzats per microorganismes i es descomponen més lentament en els medis aquàtics, a diferència dels substrats naturals com poden ser fulles o fusta

Les activitats lúdiques a la muntanya com a font de contaminació als rius dels Pirineus

Les activitats lúdiques a la muntanya són fonts de residus plàstics als sistemes terrestres i aquàtics. Companyes de la UB van analitzar el cicle de vida dels diferents tipus de materials plàstics utilitzats al turisme de muntanya.

Investigadors del CSIC-CEAB i a la UdG van mostrar resultats preliminars  sobre la quantificació i caracterització de residus plàstics a les conques de rius pirinencs de Catalunya i Andorra. Els fragments provinents de plàstics més grans (p.e. bosses de plàstic), que poden estar relacionats amb l’activitat turística, van ser els residus plàstics detectats en major nombre. Alguns dels plàstics trobats són deguts a l’activitat humana passada, doncs el riu fa d’embornal i seva hidrodinàmica remobilitza els plàstics antics acumulats en diferents punts de l’hàbitat fluvial i de la ribera.  Per altra banda es va vincular el grau d’urbanització de la conca i les activitats turístiques amb el contingut de microplàstics a l’estómac de truites de tres localitats diferents d’Andorra.

Les investigadores del CSIC-CEAB, UdG, UB, la Université Clermont Auverge i l’empresa ERCROS S.A. van presentar els resultats sobre els estudis de camp de degradació dels residus plàstics i les seves característiques químiques. Els plàstics i bioplàstics són menys colonitzats per microorganismes i es descomponen més lentament en els medis aquàtics, a diferència dels substrats naturals com poden ser fulles o fusta. A més, les comunitats de microorganismes que es desenvolupen als substrats naturals són diferents a les que es desenvolupen als plàstics i bioplàstics, per exemple, els organismes que fan fotosíntesi tenen més afinitat per aquests últims.

Representants del CSIC-CEAB, Anthesis-Lavola i la UB van oferir una xerrada sobre aquesta i van organitzar una sessió participativa el dia 29 al riu Tristaina

Participació ciutadana, peça clau

Sobre el projecte de ciència ciutadana Plastic0Pyr switch representants del CSIC-CEAB, Anthesis-Lavola i la UB van oferir una xerrada sobre aquesta i van organitzar una sessió participativa el dia 29 al riu Tristaina, a Arcalís, on professors i professores de centres educatius andorrans van mostrejar un tram de riu per tal detectar, quantificar i classificar residus plàstics al medi aquàtic i terrestre.

Finalment, per tancar les activitats del dia 28 al Centre de Congressos d’Ordino, membres d’Anthesis-Lavola i Cicloplast van oferir una conferència  sobre economia circular, oportunitats de negoci vinculades a una millor gestió dels residus plàstics i el seu reaprofitament i revalorització.  En aquesta línia, també es va organitzar un taller on representants de la comunitat acadèmica, empresaris del sector turístic, gestors d’espais naturals van discutir casos pràctics on aplicar solucions a la gestió dels residus plàstics en ecosistemes de muntanya basades en l’economia circular.

La conferència i les activitats relacionades al congrés, van tenir una gran participació de públic. Més de 50 participants, membres de centres de recerca com l’Instituto Pirenaico de Ecología – CSIC o Institut Català de Recerca de l’Aigua, de l’administració pública com l’Agència Catalana de l’Aigua o l’Agència Catalana de Residus, la gestió de parcs naturals com el Parc Natural de l’Alt Pirineu o el sector turístic de muntanya i el lleure van assistir a la jornada.