Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ariadna Bello - Anthesis Catalunya

Ariadna Bello

Mànager de Sostenibilitat Corporativa

L’Ariadna és responsable de projectes de comunicació de la sostenibilitat corporativa. Acompanya organitzacions en el desenvolupament de la comunicació de la sostenibilitat i en les activitats de report.

Ha participat en diversitat de projectes de comunicació per al sector privat i el sector públic i actualment centra la seva activitat en el desenvolupament de la comunicació responsable.

Entre els seus principals interessos, cal continuar avançant en el desenvolupament d’una comunicació corporativa transparent, la millora del diàleg amb els grups d’interès i la comunicació de marques responsables.