Héctor Robelló

Responsable de projectes de Finances Sostenibles

Right arrow icon

Héctor Robelló, FRM CEFA EFA, és responsable de projectes de Finances Sostenibles. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​compta amb un Màster en Finances per l’Institut d’Estudis Financers (IEF). És un professional de les finances com a gestor i docent, en gestió d’actius i mercats financers i especialista en finances sostenibles. Ha participat en conferències, premsa, consultoria, mentor en tesines de Finances sostenibles o avaluador de papers ESG, entre d’altres. També ha treballat com a gestor de patrimonis i carteres de renda variable, gestió de plans de pensions i com a professor de finances en certificacions especialitzades. Actualment, desenvolupa projectes en taxonomia de la UE i finances sostenibles per a entitats financeres i no financeres.