Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Josep Sanabra - Anthesis Catalunya

Josep Sanabra

Mànager de Transaccions i Serveis Corporatius

El Josep és manager de serveis de Transaccions i Serveis Corporatius, en concret, del servei de sistemes de gestió i certificacions (ISO 14001, EMAS, ISO 45001, ISO 9001).

Llicenciat en biologia i amb un màster en estudis d’impacte i auditories ambientals, compta amb experiència en l’àmbit de la consultoria des del 2006. Expert en el disseny i implantació de sistemes de gestió ambiental i integrats, realització d’auditories internes  i anàlisi de compliment de la normativa ambiental i de seguretat industrial. També ha participat en projectes d’anàlisi de riscos mediambientals segons la Llei de responsabilitat ambiental i en l’assessorament a organitzacions i administracions en l’obtenció de certificacions en matèria de sostenibilitat (Biosphere, qualitat ambiental, etc.).