Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Maria Gibaja - Anthesis Catalunya

Maria Gibaja

Manager de Residus

Maria Gibaja, llicenciada en Ciències Ambientals, Enginyeria tècnica agrícola i amb un Postgrau en Gestió, tractament i valoració de Residus compte amb 9 anys d’experiència en el sector de la consultoria ambiental.

Es destaca la seva participació en projectes de planificació integral de gestió i prevenció de residus, fonamentalment a nivell municipal, però també autonòmic (Astúries, Castella la Manxa, Eivissa) i nacional (Andorra), d’assistència tècnica a entitats públiques per a la implantació de millores en els sistemes de gestió de residus (com ara sistemes de recollida porta a porta en el sector comercial i suport al Departament de Recollida Selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya). També ha liderat estudis relacionats amb la gestió de residus tèxtils i amb l’actualització de taxes municipals per a la gestió de residus.

És membre d’Anthesis Lavola des de l’any 2019, actualment com a responsable de projectes de Residus.