Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Maria Rosa Pascual - Anthesis Catalunya

Maria Rosa Pascual

Mànager de serveis de Net Zero

La Maria Rosa ocupa actualment el lloc de mànager de serveis de Net Zero, amb més de 10 anys d’experiència al sector del medi ambient i el canvi climàtic.

L’experiència de la Maria Rosa inclou la participació en projectes de càlcul petjada de carboni i inventaris d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI) per a clients públics i privats, projectes de posicionament climàtic (gestió de procediments de registre i adhesió a iniciatives de gestió responsable carboni), assistència en la reducció d’emissions, avaluacions tècniques i legals d’esquemes internacionals de compensació de carboni, anàlisi de vulnerabilitat i plans d’adaptació al canvi climàtic, entre d’altres.

La Maria Rosa és enginyera forestal des del 2005 i posseeix un certificat de formació en Prevenció de Riscos Laborals des del 2000.