Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pablo Velázquez - Anthesis Catalunya

Pablo Velázquez

Responsable de projectes de Campanyes

Right arrow icon

Llicenciat en Ciències Ambientals amb més de deu anys d’experiència en conservació de la biodiversitat (tècnic de projectes), gestió ambiental (auditor intern SGA) i didàctica (diploma d’Educador Ambiental, Atenció a la Diversitat Funcional).
Postgrau en gestió d’espècies amenaçades i espais naturals protegits (RN2000).
Especialista en processos de seguiment-avaluació de projectes, desenvolupament rural i participació comunitària en la gestió mediambiental.