Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Xavier Codina - Anthesis Catalunya

Xavier Codina

Mànager de serveis de Ciutat i Territori

En Xavier té més de 20 anys d’experiència en el sector de la sostenibilitat i més 13 anys en estudis i plans de mobilitat, i actualment és responsable de projectes de Ciutat i Territori.

Es destaca la seva participació en projectes com la direcció i la coordinació de més de 80 Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada del planejament d’ordenació urbanística municipal i planejament derivat, així com 30 Plans de Mobilitat d’Empreses i la redacció d’estudis de millora del transport públic , camins escolars i millora de la mobilitat en polígons industrials.

També se’n destaca la participació en l’elaboració de mapes de soroll i de capacitat acústica, en la redacció d’Agendes 21, auditories ambientals, Programes municipals d’Adaptació al Canvi Climàtic i Plans d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire.