Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Què és el principi Do No Significant Harm? I com et pot afectar? - Anthesis Catalunya

Què és el principi Do No Significant Harm? I com et pot afectar?

3 abril, 2023 | Reflexions,

 

En la lluita contra el canvi climàtic, les empreses han esdevingut peces clau, especialment a ulls de la Unió Europea. Sense la transformació de les organitzacions, hi ha poques esperances d’avançar cap als objectius imposats a l’Acord de París.

En aquest context, i arran dels danys causats per la pandèmia, la Unió Europea ha desenvolupat un instrument de recuperació, els fons “Next Generation”. El pilar central d’aquests fons és donar suport a la implementació de l’Acord de París i les accions a favor dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Com a part del fons de recuperació, la Unió Europea ha establert un mecanisme principal anomenat Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), dotat amb 672.500 milions per a préstecs i 312.500 milions d’euros per a transferències no reemborsables. L’objectiu és donar suport a la inversió i les reformes sostenibles i resilients.

El MRR té uns objectius que cada Estat membre ha de complir, i Espanya ha presentat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència com a resposta a aquests requeriments. D’acord amb aquest marc normatiu, fins a finals del 2023, l’Estat emetrà ajuts per a projectes d’inversió o de reforma que tinguin en compte una o més de les 30 polítiques que es plantegen. Des d’infraestructures i ecosistemes resilients fins a la modernització i digitalització del teixit industrial.

No obstant això, aquests ajuts permetran finançar projectes sempre que aquests respectin el principi del DNSH (“Do no significant harm”).

Aquests 6 objectius que es contemplen són:

  •  Mitigació del canvi climàtic.
  • Adaptació al canvi climàtic.
  • Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
  • Transició cap a una economia circular.
  • Prevenció i control de la contaminació.
  • Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

El principi Do No Significant Harm

DNSH al Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE

La Comissió Europea va presentar al febrer una guia tècnica per a l’aplicació del principi “Do no significant harm” en el marc de la regulació del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Aquesta guia té com a objectiu ajudar els Estats membres a garantir que les inversions i reformes que proposin, i que siguin finançades per aquest mecanisme, no perjudiquin significativament els objectius mediambientals de la Unió Europea, definits als Reglaments Delegats 2020/852 i 2021/2139 de la Taxonomia climàtica de la Unió Europea.

Aquesta guia tècnica descriu els principis clau i una metodologia de dos passos per a l’avaluació de “no causar danys significatius” en el context del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, com a mitjà per facilitar el treball dels Estats membres en la preparació dels seus plans de recuperació i resiliència. El respecte del principi de “no causar danys significatius” és una condició prèvia perquè la Comissió i el Consell aprovin aquests plans.

El principi de “no causar danys significatius” estableix que el projecte d’inversió o reforma que es planteja no ha d’afectar o causar cap dany a cap dels 6 objectius mediambientals establerts als reglaments de Taxonomia.

Aquest principi permet garantir que no hi ha accions dins del Pla de Recuperació i Resiliència que hagin de causar un “perjudici significatiu” al medi ambient. Per demostrar que es compleix aquest principi, els projectes de reforma i inversió han d’acreditar una autoavaluació.

Com podem ajudar des d'Anthesis Lavola?

Des d’Anthesis Lavola avaluem les inversions i activitats considerades que compleixen els criteris tècnics definits per al DNSH. I validem la informació que presenten les organitzacions mitjançant informes de segona opinió.

També es recomana que en les avaluacions del compliment del DNSH:

  • S’identifiqui la normativa mediambiental en vigor que sigui aplicable.
  • S’indiqui expressament que l’actuació es durà a terme complint la citada normativa.

A la Guia tècnica de la Comissió Europea s’ofereix una llista indicativa de possibles proves a aportar a les actuacions per justificar el compliment del principi DNSH sobre cada objectiu mediambiental.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.