Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Lideratge, governança i gestió del canvi - Anthesis Catalunya

Lideratge, governança i gestió del canvi

Ajudem a implementar una estratègia de lideratge i de gestió del canvi dins de l'estratègia de sostenibilitat

Davant del canvi climàtic i la necessitat de reduir sí o sí les emissions de carboni en els pròxims deu anys, el lideratge en les organitzacions ha de ser dinàmic, pragmàtic i orientat cap a la sostenibilitat.

És difícil dur a terme amb èxit la implementació d’una estratègia de sostenibilitat sense una estructura adequada de lideratge i governança que ofereixi una direcció clara, impulsi els comportaments i normes culturals desitjades, gestioni la comptabilitat i ajusti les prioritats i els incentius.

Us ajudem a entendre les pràctiques de direcció i les expectatives dels grups d’interès respecte a la governança en el context de la sostenibilitat. Aquests aspectes conformaran les nostres recomanacions per a dur a terme un enfocament basat en la governança que funcionarà dins de la vostra cultura i estructura existents. Realitzarem recomanacions en relació amb la implicació dels líders executius i la representació funcional, com flueixen els canals de comunicació i rendició de comptes a través de l’organització, i els rols i responsabilitats.

Els nostres serveis de lideratge, governança i gestió del canvi:

Més enllà de l’estructura i els rols, podem ajudar a definir els facilitadors clau i les accions de gestió del canvi, incloent-hi:

  • Sistemes de mesura i gestió de dades
  • Vinculació de la sostenibilitat al procés de planificació estratègic
  • Taulers executius de sostenibilitat (executive sustainability dashboards)
  • Quadre de comandament d’indicadors de sostenibilitat
  • Necessitats de recursos i ajust dels incentius
  • Formació dels empleats, comunicacions i activitats per a fomentar el compromís

Implementar la gestió del canvi us pot ajudar a mantenir-vos entre els vostres competidors i a incorporar bones pràctiques.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS ESTUDIS DE MERCAT, LA COMPETÈNCIA I LES BONES PRÀCTIQUES

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.