Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Avaluacions ambientals - Anthesis Catalunya

Avaluacions ambientals

Realitzem assessorament sobre els temes ambientals, de salut i de seguretat associats amb una propietat o negoci

Cada cop més, els clients sol·liciten que s’incloguin temes de sostenibilitat, socials i de governança com a part dels seus compromisos ambientals, socials i de governança.

La necessitat de comprendre els temes ambientals, de salut i de seguretat associats amb una propietat o negoci pot sorgir per moltes raons.

Pot ser com a part d’una transacció immobiliària o corporativa, en contractar una assegurança, començar o finalitzar lloguers, sol·licitar o lliurar permisos o planificar obres de reurbanització. Simplement pot ser part dels plans interns de gestió de riscos o d’iniciatives de millora del rendiment.

La identificació i la quantificació dels problemes ambientals, de salut i de seguretat en propietats concretes s’ha aconseguit tradicionalment mitjançant la realització d’avaluacions de Fase I. Si cal, també es poden completar les avaluacions ambientals amb la realització d’una Fase II.

Avaluacions Ambientals Fase I

Les avaluacions ambientals Fase I estan dissenyades per a proporcionar una comprensió inicial de si, una propietat o lloc concret:

  • Ha estat subjecta a potencial contaminació del sòl i de les aigües subterrànies;
  • Representa un risc, perquè pot generar contaminació en el futur;
  • Existeixen materials perillosos (per exemple, amiant);
  • Està localitzada en una àrea amb elevat risc d’inundació.

Si és necessari, l’avaluació de Fase I també pot incloure una Avaluació limitada del compliment normatiu, que examina el compliment legislatiu ambiental, sanitari i laboral aplicable (i raonablement previsible a curt termini) a la propietat i les seves operacions.

Cada vegada més, els clients sol·liciten que s’incloguin temes de sostenibilitat, socials i de governança com a part dels seus compromisos ambientals, socials i de governança (ESG).

Les avaluacions ambientals de Fase I inclouen un treball d’anàlisi documental que comprèn una revisió de mapes històrics pertinents, fotografies aèries i registres, així com informació de la normativa actual. Quan és necessari es poden fer visites, a la propietat o l’emplaçament, per a analitzar presencialment les seves operacions i condicions.

Les nostres avaluacions realitzades als EUA generalment segueixen els requisits de la norma ASTM E1527, que en determinades jurisdiccions són obligatòries.

Avaluacions Ambientals Fase II

En algunes situacions, les avaluacions Fase I identifiquen contaminació real o potencial del sòl o les aigües subterrànies, així com els processos de planificació o regulació del desenvolupament d’una parcel·la o emplaçament requereixen un punt de partida de les condicions actuals. Anthesis Lavola ajuda els seus clients a definir la naturalesa i l’abast d’aquest risc de contaminació realitzant una avaluació ambiental de Fase II.

Aquestes avaluacions comprenen una recerca intrusiva del sòl o de l’aigua subterrània, o ambdues, si és necessari i impliquen prendre mostres de sòls, de gasos subterranis i d’aigües superficials i subterrànies, seguides d’anàlisis químiques i la realització d’avaluacions quantitatives de riscos.

De la mateixa manera, les avaluacions ambientals de la Fase I poden identificar riscos associats amb inundacions, materials que poden contenir amiant o altres possibles problemes o riscos. Anthesis Lavola pot realitzar avaluacions específiques addicionals per a aclarir els riscos inherents i si necessari implementar mesures per a la seva mitigació.

El personal d’Anthesis Lavola té experiència en la realització d’aquestes avaluacions utilitzant estàndards internacionalment reconeguts, i moltes vegades com a part de grans avaluacions de carteres multijurisdiccionals. Per a fer-ho, aprofitem la nostra experiència, que abasta gairebé tots els sectors comercials, industrials i de serveis. A més, l’experiència específica de cada sector, gràcies a l’àmplia xarxa d’experts de Anthesis Lavola, ens permet comprendre els nous forces reguladores, com les relacionades amb les normatives energètica i química.

Ens assegurem que els problemes que identifiquem es posin en context, explicant la probabilitat que sorgeixi el problema, els terminis i les possibles implicacions pel que fa als costos.

En Anthesis Lavola comprenem la rellevància dels treballs que fem. Per aquest motiu els nostres informes estan sostinguts pels nivells apropiats de cobertura de l’Assegurança d’Indemnització Professional (PII) i els acords de divulgació i confidencialitat.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS NOSTRES INFORMES ESG

Testimonis

He treballat amb Anthesis durant molts anys. Tenen un profund coneixement i experiència en ESG, el que permet un anàlisi real i assessorament sobre els problemes emergents que s'estan tornant cada vegada més importants per als nostres clients. El que els distingeix és la seva disposició i capacitat per aplicar-ho junt amb solucions tecnològiques per a millorar la qualitat i la velocitat dels seus informes.

Paul Davies
Soci
Latham & Watkins

Volíem la revisió d'ESG ja que estàvem neguitosos per comprendre la definició d'ESG i veure els criteris utilitzats. També ens va interessar veure com ens veurien els demés a través d'aquesta perspectiva. La revisió d'Anthesis ens va proporcionar un "mirall". El valor per a Neste va confirmar que estem en el camí correcte per tractar les qüestions d'ESG. També ens va ajudar a identificar algunes oportunitats potencials de millora, vàries de les quals estem treballant i altres que mereixen una avaluació addicional.


Treballador
Neste

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.