Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Realitzem deu auditories energètiques als aeroports d’AENA - Anthesis Catalunya

Realitzem deu auditories energètiques als aeroports d’AENA

7 febrer, 2022 | Notícies,

 

Recentment hem finalitzat el contracte adjudicat en la licitació d’AENA “Asistencia técnica para Realización de Auditorías Energéticas en 20 aeropuertos de Aena”.

Per a l’execució del projecte hem formalitzat una UTE amb Grupo Viarium. Des d’Anthesis Lavola hem realitzat un total de 10 auditories als aeroports d’El Prat, Sevilla, Alicante, Málaga, Girona, Vigo, Jerez, Santiago de Compostela, Bilbao i Reus.

A partir de la feina realitzada, consistent en la recopilació i validació de dades, anàlisi de la informació disponible, realització de la visita tècnica a les instal·lacions i elaboració de l’informe d’auditoria, s’ha aconseguit complir els dos principals objectius perseguits:

A partir de les auditories energètiques realitzades als 10 aeroports d’AENA, s’han detectat potencials d’estalvi anuals de 44.000.000 kWh i 26.322 TCO2.

 

 • Per una banda, donar compliment legal a la normativa que obliga a les grans empreses a realitzar auditories energètiques que cobreixin, almenys, el 85 % del consum total d’energia final del conjunt de les seves instal·lacions segons el Reial Decret 56/2016.
 • I per l’altra, definir les propostes d’acció concretes i específiques per cada aeroport, amb les quals AENA podrà invertir en els propers anys per millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions, reduint el seu consum energètic, el seu cost energètic i les emissions de CO2.

 

Resultats de les auditories

 • El conjunt dels 10 aeroports conforma un total de superfície auditada de 1.000.000 m2.
 • Amb les propostes de millora identificades, s’obtindrà un estalvi anual de 44.000 MWh/any, el que equival a un estalvi anual de l’11 % respecte al consum total.
 • Addicionalment, s’han valorat propostes de generació d’energia a partir de fonts renovables que permetrien la generació de 261.000 MWh/any d’energia d’origen renovable (l’equivalent al 66,48 % de l’actual consum).
 • Pel que fa al retorn de les inversions:
  • Un 26,8 % de les propostes tenen un període de retorn a curt termini, inferior als 3 anys.
  • Un 42 % de les propostes tenen un període de retorn a mig termini, entre 3 i 6 anys.
  • Un 31,2 % de les propostes tenen un període de retorn a llarg termini, superior als 6 anys.

Els anàlisis d’estalvi econòmic, energètic i d’emissions, juntament amb els anàlisis financers de les inversions de les propostes plantejades, permetran organitzar i estructurar les accions a realitzar per a definir plans d’inversió i prioritzar les accions a implantar.