Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Residus municipals - Anthesis Catalunya

Serveis en Consultoria tècnica

Assessorem i acompanyem les entitats públiques, empreses de serveis municipals i SCRAPS en el compliment sostingut de la normativa legal en matèria de residus urbans i envers la prestació d’uns serveis eficients i de qualitat. Aportem una visió 360º a la gestió dels residus, coneixement d’alt valor i eines digitals de desenvolupament propi, facilitant la recollida i anàlisi de les dades.

Aquestes estratègies integrals comprenen estudis tècnics de diagnòstic, avaluació, control del servei, identificació d’usuari i anàlisi i implementació de solucions eficients.

 • Plans regionals i locals de gestió i prevenció de residus.
 • Disseny i dimensionament de nous serveis de recollida (porta a porta, bioresidus, tèxtils i olis usats).
 • Diagnòstic i optimització de serveis urbans i plans d’acció.
 • Estudis i actualització de costos i taxes. Pagament per generació.
 • Assessorament per a l’optimització en la gestió de deixalleries.
 • Assistència per a actualització de contractes vigents.
 • Digitalització de serveis urbans.
 • Servei de coresponsabilització ciutadana i identificació d’usuari.
 • Serveis d’inspecció i control de qualitat.
 • Formació d’equips tècnics.
 • Organització de jornades tècniques/esdeveniments/tallers/cursos.

 

Els nostres serveis s’adapten a les necessitats i les particularitats de cada territori. Coneix com.

Contacta amb un dels nostres assessors

El nostre equip de Consultoria Tècnica

Clients que confien en nosaltres

Serveis de comunicació amb la ciutadania, comerços i grans productors

Assessorem i acompanyem les entitats públiques de gestió de residus, empreses de serveis municipals i SCRAPS en el disseny i la implantació de campanyes de sensibilització per aconseguir una co-responsabilitat social en matèria de residus. Tot això amb l’objectiu de reduir la producció de residus, fomentar la separació correcta en origen i promoure l’adequat ús dels diferents sistemes de recollida disponibles per a la ciutadania i empreses en un territori determinat.

La nostra experiència ens ha demostrat que la millor manera de generar aquest canvi és mitjançant l’aposta per una comunicació directa. Per assolir-ho, és fonamental l’ús d’estratègies que possibilitin l’intercanvi d’informació, recolzades en eines digitals que permetin la recollida rigorosa de dades per explotar-les i utilitzar-les a favor de l’anàlisi, l’augment i el manteniment de la participació ciutadana.

El nostre valor és assolir aquesta co-responsabilitat ciutadana i empresarial, traient el màxim profit als recursos tècnics i econòmics dels nostres clients.

 • Plans estratègics de comunicació i sensibilització en residus
 • Disseny i implementació de campanyes integrals de proximitat
 • Estudis pilot: plans d’acció amb ciutadania i/o productors
 • Campanyes de prevenció de residus i malbaratament alimentari
 • Plans directors per a espais i aules educatives al centre de tractament de residus
 • Disseny de programes i tallers educatius, secretària tècnica, direcció i muntatge
 • Campanyes de civisme i neteja urbana
 • Tematització d’aules de residus
 • Gestió integral d’espais educatius (aules residus)

 

Els nostres serveis s’adapten a les necessitats i les particularitats de cada territori. Coneix com.

Contacta amb un dels nostres assessors

El nostre equip de comunicació amb la ciutadania

Clients que confien en nosaltres

Coneix els nostres assessors

Contacte amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.