Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Responsabilitat Corporativa - Anthesis Lavola - Anthesis Catalunya

La nostra Responsabilitat Corporativa

Compromesos en generar impactes ambientals, socials i culturals positius en tot el món

La responsabilitat corporativa està en el centre dels nostres valors

Quan es tracta dels nostres propis impactes ambientals, socials i culturals, tant interns com externs, sempre ens esforcem per predicar amb l’exemple.

Estem orgullosos de tenir el certificat B Corporation® i ser part d’una comunitat global de gairebé 4.000 empreses B Corp™ que utilitzen el poder dels negocis per construir una economia més inclusiva i sostenible. Cada membre compleix amb els estàndards verificats més alts de compliment social i ambiental, transparència i responsabilitat.

La nostra plantilla mostra un alt nivell de participació en les nostres iniciatives de Responsabilitat Corporativa, gràcies al seu compromís personal amb la sostenibilitat, i busca activament com marcar la diferència. És el que anomenem l’Anthesis Spirit: un conjunt de valors i objectius comuns en la forma com treballem, per tenir un paper determinant en la dècada decisiva.


 

Programa de responsabilitat corporativa

El nostre Programa de Responsabilitat Corporativa està alineat amb les Àrees d’Impacte de B Corp ™ incloses en el B Impact Assessment:

 • Treballadors
  Reconeixem el talent divers del nostre personal i estem compromesos amb el foment d’una cultura inclusiva i apoderada que doni suport a totes les persones que treballen en Anthesis Group perquè desenvolupin el seu potencial.
 • Comunitat i clients
  Treballem per generar un impacte social positiu per als nostres clients, comunitats i el medi ambient.
 • Medi ambient
  Impulsem activament iniciatives per promoure una major responsabilitat ambiental i reduir qualsevol impacte negatiu en el nostre planeta.
 • Governança
  Comptem amb grups de treball regionals i globals i representants de la direcció executiva compromesos per impulsar la rendició de comptes del nostre Programa de Responsabilitat Corporativa.

Els nostres objectius, metes i accions són revisats anualment pel Comitè Directiu de Responsabilitat Corporativa Global per assegurar el progrés del programa, en el qual abordem les àrees de millora identificades en la nostra avaluació de B Corp™.

Hi ha diferències entre els nostres objectius de Responsabilitat Corporativa segons les regions on som, en funció de les diferents àrees prioritàries identificades a través dels nostres Anàlisis de materialitat.

ELS NOSTRES OBJECTIUS DE RESPONSABILITAT CORPORATIVA (en anglès)


 

Treballadors

Reconeixem el talent divers del nostre personal i estem compromesos amb el foment d’una cultura inclusiva i apoderada que doni suport a totes les persones que treballen en Anthesis Group perquè desenvolupin el seu potencial.

 • Programes regionals de benestar per a donar suport a la salut física i mental del nostre personal.
 • Formació i desenvolupament global i regional per promoure el creixement personal i professional.
 • Continuar fomentant els valors compartits de l’Anthesis Spirit en la nostra cultura.
 • Programes globals i regionals de Diversitat, Igualtat i Inclusió (DEI), incloent un grup de treball dedicat a la justícia racial.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL NOSTRE PROGRAMA DEI


 

Comunitat i Clients

Treballem per generar un impacte social positiu per als nostres clients, comunitats i el medi ambient.

 • Oportunitats de voluntariat i recaptació de fons per donar suport a les comunitats locals. 
 • Ens associem amb organitzacions benèfiques i comunitàries que s’alineen amb els nostres Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU elegits.
 • Campanyes globals i regionals amb la participació de la plantilla que s’alineen amb els nostres Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU elegits.
 • Mantenim una cadena de subministrament sostenible per reduir els impactes ambientals i socials dels productes i serveis que adquirim.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL NOSTRE COMPROMÍS SOCIAL


 

Medi ambient

Impulsem activament iniciatives per promoure una major responsabilitat ambiental i reduir qualsevol impacte negatiu en el nostre planeta.

 • La transparència és un valor fonamental de la nostra organització, per això comuniquem la nostra Política de Sostenibilitat i el progrés dels nostres objectius als grups d’interès a través d’informes periòdics.
  LA NOSTRA POLÍTICA DE SOSTENIBILITAT
 • Tant el nostre negoci al Regne Unit (en anglès) com Anthesis Lavola són membres del Pacte Mundial de les Nacions Unides (UNGC). Elaborem un informe anual de Comunicació sobre el Progrés (CoP) per monitoritzar el progrés cap al nostre compromís amb els Principis de l’UNGC.
  EL NOSTRE ÚLTIM INFORME DEL REGNE UNIT (en anglès)
  EL NOSTRE ÚLTIM INFORME ANTHESIS LAVOLA
 • Els nostres centres al Regne Unit i Catalunya (Espanya) compten amb sistemes de gestió ambiental (SGA) certificats segons les ISO 14001: 2015 amb objectius, metes i accions revisades anualment per promoure les millors pràctiques.
 • Calculem la nostra petjada de carboni i ens comprometem a desenvolupar un pla de neutralitat de carboni (Net Zero).
 • Impulsem activament iniciatives de reducció de residus a les nostres oficines regionals..
 • Considerem els impactes ambientals i socials associats amb les nostres compres i adquisicions i busquem activament productes i serveis més sostenibles.

 

Ser una empresa B CorpTM sCorpTM s’alinea completament amb els fonaments de per què es va crear Anthesis Group. Hem mantingut fidelment la nostra voluntat de generar un impacte positiu i significatiu en els problemes de sostenibilitat al llarg del nostre camí“.
Paul Crewe
Responsable de Sostenibilitat i Director Executiu

Governança

Comptem amb grups de treball regionals i globals i representants de la direcció executiva compromesos per impulsar la rendició de comptes del nostre Programa de Responsabilitat Corporativa.

 • El nostre Comitè Directiu de Responsabilitat Corporativa Global compta amb el suport de la Junta Directiva i està compost per representants regionals de totes les nostres ubicacions que garanteixen que el nostre Programa de Responsabilitat Corporativa es dugui a terme i s’implementi localment.
  MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL NOSTRE COMITÈ GLOBAL (en anglès)
 • Com a part important del nostre programa general de responsabilitat corporativa, el nostre Programa de Diversitat, Igualtat i Inclusió (DEI) és impulsat per un comitè directiu global, recolzat per grups de treball regionals.
 • Hem establert un Codi d’Ètica (a Amèrica del Nord) i un Comitè d’Ètica (al Regne Unit).
 • La nostra Política de privacitat de dades i seguretat de TIC compleix amb els estàndards més alts.