Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility S’aprova el Pla Nacional de Residus d’Andorra - Anthesis Catalunya

S’aprova el Pla Nacional de Residus d’Andorra

27 gener, 2023 | Notícies,

El 10 de gener de 2023, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del govern d’Andorra va presentar el nou Pla Nacional de Residus (PNR). El pla s’integrarà dins de l’Estratègia Nacional d’Economia Circular i reprèn els objectius de la Llei Nacional d’Economia Circular aprovada el juny del 2022 amb l’horitzó temporal posat el 2035.  

El PNR dona continuïtat al Pla Nacional de residus vigent, revisant els objectius i actualitzant els programes i plans d’acció. És un instrument que servirà per planificar, coordinar i racionalitzar la política de gestió de residus a tot Andorra. Es revisarà com a mínim cada 5 anys i es farà un seguiment per part de la Comissió de coordinació i desenvolupament del PNR. 


 

D’acord amb el PNR, un dels objectius principals és assolir un 65% de reciclatge dels residus urbans pel 2035. Per fer-ho, es preveu:  

  • Consolidar i reforçar les recollides selectives i la gestió del paper i cartó i vidre; 
  • Implementar progressivament la recollida selectiva i la gestió de la matèria orgànica, primer als grans productors i després a la ciutadania;  
  • Millorar substancialment la recollida selectiva i gestió dels envasos 
  • Implementar de forma gradual la recollida selectiva dels residus tèxtils a tot el territori, així com millorar-ne la gestió.  

Paral·lelament, el pla també contempla actuacions de prevenció per, al 2035, reduir la generació de residus respecte de 2010 un 20%. Per això, es preveu, entre d’altres mesures, una reducció dels residus de productes d’un sol ús, així com del malbaratament alimentari.  

El PNR s’estructura en 6 programes i un total de 31 actuacions (10 de les quals es consideren estratègiques).

 

Els objectius del pla concorden amb les línies estratègiques del marc normatiu europeu vigent, adreçades a la transició cap a una economia circular. En aquest sentit, les fites s’han alineat amb els objectius quantitatius de reciclatge i preparació per a la reutilització previstos per les directives europees i s’ha impulsat la implementació i millora de noves recollides selectives que permetin assolir els objectius. 

Respecte a les línies d’acció, el PNR s’estructura en 6 programes i un total de 31 actuacions (10 de les quals es consideren estratègiques): la prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge, la responsabilitat ampliada del productor, el seguiment de les instal·lacions de gestió de residus, i la governança, avaluació i seguiment del pla.

 

L’equip de residus d’Anthesis Lavola, que compta amb una llarga experiència en la realització de plans integrals de gestió de residus, ha liderat el projecte i s’ha encarregat de la redacció del Pla en totes les seves fases: des de la realització d’anàlisi de la situació actual del model de recollida i gestió dels residus, l’elaboració de la prognosi dels escenaris futurs, fins a la proposta d’actuacions que permetin assolir els objectius fixats.  

El projecte també ha comptat amb la participació de l’equip de comunicació d’Anthesis Lavola, que ha estat responsable de l’elaboració del Pla de comunicació del PNR. Aquest pla s’ha pensat com una eina que contribueixi a l’assoliment dels objectius del PNR amb diferents accions comunicatives, com campanyes d’informació i sensibilització i altres propostes orientades a implicar la ciutadania en la prevenció de la generació de residus i el foment de la recollida selectiva.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.