Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Política d'empresa - Anthesis Catalunya

Política d'empresa

Lavola 1981, SAU som una empresa líder en sostenibilitat a Espanya que estem integrats a Anthesis Group Limited sota la marca Anthesis Lavola. El nostre propòsit és contribuir a un món més productiu i resilient i ho fem possible ajudant les ciutats, les empreses i organitzacions a fer la transició cap a nous models de desenvolupament sostenible. Oferim una àmplia i profunda experiència en sostenibilitat combinada amb les capacitats humanes i operatives que es necessiten per concebre i produir un canvi real.

Som una empresa amb el certificat B CorpTM i volem que la nostra activitat beneficiï al màxim tots els nostres grups d’interès, la societat i el medi ambient.

Les persones que formem part de l’equip humà d’Anthesis Lavola ens comprometem a seguir la present política d’empresa integrant els criteris de qualitat, gestió ambiental, gestió energètica i responsabilitat social que estan al nostre abast, així com l’acompliment dels requisits legals establerts en matèria de seguretat i salut en el treball.

En aquest marc, tot l’equip humà, liderat per Direcció, assumim el compromís de:

 • Gestionar el nostre negoci de manera responsable, operant de forma justa i transparent.
 • Treballar per assegurar i millorar la qualitat i la gestió ambiental i energètica a tots els nostres processos, d’acord amb les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001.
 • Avançar en la implantació de l’estratègia de sostenibilitat de l’organització, que està alineada amb les categories ambientals i socials de B CorpTM; governança, personal treballador, clients, comunitat i medi ambient.
 • Establir objectius coherents amb els ODS i amb els deu principis del Pacte Global de les Nacions Unides.
 • Ajudar a organitzacions i territoris a activar la sostenibilitat a través de la nostra proposta de valor que va des de l’anàlisi a l’acció per avançar cap a un món més productiu i resilient durant la Dècada Decisiva (2020-2030).
 • Desenvolupar relacions duradores i productives amb els nostres clients, basades en la confiança i que aportin creixement i impacte positiu.
 • Treballar en equip i afavorir les relacions i la comunicació entre el nostre personal, així com l’empoderament i la confiança en les persones que treballen a Anthesis Lavola per promoure la pro activitat i aconseguir que se sentin identificades amb el projecte comú.
 • Promoure el desenvolupament professional de les persones que integren la nostra empresa per aconseguir ser un equip d’alt nivell, format adequadament, pluridisciplinar, equilibrat i divers que ens situï com a referents en el nostre sector.
 • Tractar les persones de forma justa, garantint la igualtat d’oportunitats, la no discriminació, la conciliació de la vida familiar i laboral, la protecció de la salut, la seguretat i el benestar.
 • Fer front al canvi climàtic gràcies a la reducció i compensació de les emissions de CO2de la nostra empresa.
 • Protegir el medi ambient potenciant l’ús de fonts d’energia renovables, fomentant l’estalvi i l’eficiència energètica de les nostres instal·lacions i de les nostres activitats, productes i serveis, implantant bones pràctiques ambientals i de reducció de residus.
 • Prioritzar el treball amb empreses proveïdores i subcontractades que s’ajustin als nostres valors de qualitat, ambientals, d’eficiència energètica i responsabilitat. Fomentar sempre que sigui possible l’ús de productes i serveis d’origen local i ètic per reduir la nostra empremta ambiental i aconseguir un impacte positiu en la societat.
 • Potenciar la innovació, especialment la innovació digital, establint marcs de col·laboració amb agents externs que permetin desenvolupar solucions adequades als nous reptes i necessitats per avançar en l’àmbit de la sostenibilitat.
 • Mantenir una relació oberta de col·laboració i participació amb la comunitat i els altres grups d’interès vinculats amb la nostra activitat.
 • Implicar-nos en la societat a través de col·laboracions i de projectes d’acció social.
 • Complir la legislació vigent, els codis de pràctica aplicables i tots els altres compromisos subscrits voluntàriament.
 • Assignar tots els recursos necessaris per aconseguir els objectius que ens hem proposat i complir amb aquesta política d’empresa.
 • Monitoritzar el nostre progrés per validar el compliment dels objectius que hem definit.
 • Comunicar aquesta política a tots els grups d’interès, en especial a tot el nostre equip humà, amb la voluntat que sigui un referent per a l’adquisició de compromisos i pràctiques alineats amb els valors descrits en aquest document.

Toni Mansilla, Director General
Manlleu, 7 de setembre de 2022