Cicle de webinars “La sostenibilitat a la cadena de subministrament”

21 juny, 2022 | Webinar,

Anthesis Lavola ofereix a les empreses i als proveïdors solucions que els permetran millorar els resultats en la qualificació de la sostenibilitat que fa EcoVadis.

Més informació sobre EcoVadis

WEBINAR 

Pròximament

La pandèmia de la Covid-19 va tenir una afectació important en molts sectors, fet que s’està veient agreujat amb l’actual guerra a Ucraïna. Aquest context ha evidenciat que un dels impactes més significatius recau sobre les cadenes de subministrament a escala mundial. Entre altres aspectes, l’aturada dels sistemes productius, logístics i comercials, que deriven en escassetat de productes i retards en els lliuraments, posen de manifest la necessitat de realçar el debat sobre la sostenibilitat i la diligència de les empreses sobre les seves cadenes de subministrament.

Per aquest motiu, Anthesis Lavola presenta el cicle de webinars “La sostenibilitat a la cadena de subministrament” a través dels quals es pretén reflexionar i donar a conèixer casos d’èxit que ajuden les organitzacions a “activar la sostenibilitat” a les seves cadenes de subministrament.

6 de setembre

  • Com analitzar i millorar la teva fitxa de resultats EcoVadis

20 de setembre

  • Criteris de sostenibilitat en la selecció i homologació de la cadena de proveïdors

4 d’octubre

  • Repensant el risc i les oportunitats a la cadena de subministrament

18 d’octubre

  • Tendències normatives de la diligència deguda en matèria ambiental i drets humans

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

EcoVadis Sustain 2022

21 gener, 2022 | Esdeveniment,

Anthesis Lavola ofereix a les empreses i als proveïdors solucions que els permetran millorar els resultats en la qualificació de la sostenibilitat que fa EcoVadis.

Més informació sobre EcoVadis

ESDEVENIMENT

Sustain 2022

14-15 Març 2022

Sustain és un important esdeveniment que relaciona la sostenibilitat amb la cadena de subministre i l’aprovisionament de materials. L’edició d’aquest any té com a lema #DestinationImpact (Destí Impacte, en català) i les ponències que s’hi presentaran tenen com a objectiu explorar formes per mesurar i prioritzar l’impacte per crear un món futur més resilient.

Des d’Anthesis Lavola, com a soci oficial d’Ecovadis a Espanya i Amèrica Llatina, som patrocinadors d’aquest esdeveniment.

Més informació sobre Sustain 2022

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

El repte d’implementar la sostenibilitat a la cadena de subministrament

25 octubre, 2021 | Reflexions,

Anthesis Lavola pot recolzar a les empreses a través del diagnòstic i la identificació de les millors pràctiques

La gestió de la cadena de subministrament, als seus inicis, es basava fonamentalment en la reducció de costos en matèries primeres i logística. Més endavant es va introduir el concepte de qualitat, on es tenia en compte la cadena de valor i, per tant, la resposta del client o consumidor davant un determinat procés de aprovisionament i operacions. Però no és fins fa unes dècades que la gestió de la cadena de subministrament ha començat a utilitzar conceptes ESG (ambiental, social i de govern), també anomenats TBL per les seves sigles en anglès (triple bottom line).

Temes rellevants i d’abast mundial com el canvi climàtic o l’esclavisme modern, per posar alguns exemples, han donat lloc a situacions que han impulsat a la societat empresarial per interessar-se en la sostenibilitat. No només en les seves operacions, sinó a través dels seus proveïdors fins a “tier-n”, garantint d’aquesta manera que el seu producte o servei final tingui bona qualitat i que compleixi des del seu estat més inicial amb principis i requeriments mínims a nivell ambiental, social i de govern.

Aquesta transició ha anat evolucionant al llarg dels anys, gràcies a casos d’èxit recents que demostren que la implementació de la sostenibilitat a la cadena de subministrament ve acompanyada d’una reducció de costos i de riscos a mig i llarg terme i, inclús, de reducció de costos en poc temps en àmbits concrets com l’energia, l’aigua i determinades matèries primeres. Sense comptar amb l’impacte en la petjada de carboni, ja que a l’implementar aspectes sostenibles a la cadena de subministrament es garanteix que existeixi un impacte immediat i positiu per a problemes internacionals com el canvi climàtic.

L’auge de la sostenibilitat empresarial i al llarg de la cadena de subministrament s’ha degut també a pressions socials i ambientals, davant l’imminent conflicte creat quan la reducció de costos domina, i ha fet que governs i organitzacions internacionals desenvolupin regulacions i iniciatives en matèria de sostenibilitat empresarial. Això ha estimulat la inclusió de la sostenibilitat com a eix transversal en la gestió de la cadena de subministrament, tan a les empreses com en els requeriments d’inversors i altres grups d’interès.

Per què la gestió de la cadena de subministrament estigui alineada amb els compromisos nacionals i globals, com els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), és imperant la implementació d’objectius a les organitzacions clars que aportin a les metes. Així és com les empreses poden contribuir als ODS, sobretot als objectius 8 (treball decent i creixement econòmic) i 12 (producció i consum responsable). Però també existeixen diverses accions que es poden aplicar per als objectius 5 (igualtat de gènere), 10 (reducció de les desigualtats) i 11 (ciutats i comunitats sostenibles). Amb un plantejament adequat i una proposta d’accions conjuntes amb la societat es poden aconseguir aquestes metes.

Dins de les exigències reglamentàries es troben la llei d’esclavitud moderna del Regne Unit, la llei de due diligence de França, la recent llei de due diligence en treball infantil a Alemanya, el reglament marc per facilitar inversions sostenibles, estàndards com la ISO 20400:2017 en comptes sostenibles, i altres innombrables iniciatives. Una d’aquestes són els mencionats ODS.

Tot i això, les empreses encara s’enfronten al desconeixement o bé a complicacions en el moment d’implementar la sostenibilitat a la cadena de subministrament. Dins dels temes que han causat més problemes a nivell empresarial, segons Syed Abdul and all [1], es troben el compromís dels proveïdors, la participació de l’alta direcció i els sistemes de mesura, així com la planificació estratègica [2] i [3]. Per aquest motiu, Anthesis Lavola veu la necessitat de recolzar a les empreses per a millorar la sostenibilitat de la cadena de subministrament, donant suport a les diferents indústries en el seu diagnòstic i la identificació de les millors pràctiques.

L’auge de la sostenibilitat empresarial i al llarg de la cadena de subministrament ha fet que es desenvolupin regulacions i iniciatives sostenibles

Ampliant els seus serveis, Anthesis Lavola presenta unes fases per a la implementació de la sostenibilitat a la cadena de subministrament. Es parteix d’un anàlisi o diagnòstic de la situació actual de la cadena de subministrament, el qual depèn de les característiques de l’empresa i els seus proveïdors, a més de la mida, la indústria i sobretot el nivell de risc d’ESG. El risc ESG pot provenir del país d’origen, de la indústria o de la situació particular de l’empresa proveïdora. Es realitza un diagnòstic a través de benchmarking i un macro anàlisi de riscos, amb l’objectiu de segmentar la cadena de subministrament, basats en metodologies Agile.

En la implementació de la sostenibilitat a la cadena de subministrament, després del diagnòstic, les empreses han de tenir un mecanisme de bon govern capaç de respondre a l’impacte i permetre les accions i reaccions àgils. Així és com la fase inicial i la creació de polítiques, el codi ètic dels proveïdors i el pla estratègic en compres són fonamentals per al govern empresarial.

La implementació i posada en marxa inclou la selecció, homologació i avaluació dels proveïdors basats en el principi que la sostenibilitat a la cadena de subministrament és sinònim de la transparència de la informació a través de la cadena de valor. En aquesta fase s’advoca per l’estandardització de processos, la priorització del desenvolupament dels proveïdors i la selecció de proveïdors responsables.

Com a últim pas en l’acompanyament empresarial, Anthesis Lavola proposa el suport, monitorització i control. Per aconseguir un seguiment adequat i més profund és necessari un anàlisi de dades i informació més àgil, així com la presa de decisions d’acord amb les fases anteriors, on existeixin processos i eines d’identificació del risc i aprofitament d’oportunitat d’aliances.

El camí encara és llarg fins a poder garantir la transparència i la traçabilitat dels productes des del seu origen, però els avenços han sigut significatius i moltes empreses han iniciat aquest camí, arribant cada cop en més profunditat dins de la cadena de subministrament. Per aquesta raó seguirem millorant l’oferta de consultoria empresarial, per recolzar a les empreses en la seva implementació.


[1] Syed Abdul Rehman Khan, Zhang Yu, Heris Golpira, Arshian Sharif, Abbas Mardani, A state-of-the-art review and meta-analysis on sustainable supply chain management: Future research directions, Journal of Cleaner Production, Volume 278, 2021, 123357, ISSN 0959-6526, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123357. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620334028)
[2] R. Dubey, A. Gunasekaran, S.J. Childe. The design of a responsive sustainable supply chain network under uncertainty Int. J. Adv. Manuf. Technol., 80 (1–4) (2015), pp. 427-445
[3] Close B. Keating, A. Quazi, A. Kriz, T. Coltman. In pursuit of a sustainable supply chain: insights from westpac banking corporation Supply Chain Manag.: Int. J., 13 (3) (2008), pp. 175-179. Cross Ref View Record in Scopus Google Scholar.

El paper de la cadena de subministrament en la consecució dels objectius SBT i Net Zero

1 setembre, 2021 | Esdeveniment, Webinar,

WEBINAR

El paper de la cadena de subministrament en la consecució dels objectius SBT i Net Zero

30 Setembre 2021

A l’actual dècada decisiva en la que moltes organitzacions estableixen objectius basats en la ciència per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle del seu Abast 3, totes fan front a un mateix repte: com els aconseguim? Perquè ja siguin objectius a través de reduccions absolutes o que una gran part dels seus proveïdors estableixin els seus propis objectius, la cadena de subministrament ha de ser alineada.

El treball real per complir aquests objectius consisteix en fer més curt el cicle de creació de capacitat dels proveïdors, fent que passin ràpidament del coneixement a l’acció sobre el clima. I com es pot fer?

Visualitzeu el vídeo de la sessió

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Com sostenibilitzar la cadena de subministrament

WEBINAR

Com sostenibilitzar la cadena de subministrament

22 Setembre 2021

Actualment la cadena de subministrament i la seva maduresa en sostenibilitat recupera una gran importància dins de les organitzacions, sigui per augmentar el valor dels productes o serveis, com per disminuir el risc pertanyent a proveïdors que podrien afectar a les organitzacions. Dins de la implementació de la sostenibilitat a la cadena de subminsitrament es té en compte la creació de polítiques, estratègies i anàlisi de riscos, així com sistemes d’avaluació i comunicació, accions que marquen un full de ruta per a la implementació de temes ambientals i socials a la cadena de subministrament.

Des d’Anthesis Lavola hem explicat en aquest webinar el pas a pas de les accions que la vostra organització pot emprendre per garantir la sostenibilitat al llarg de la cadena de subministrament, basades en el PDCA, ISO 20400:2017 i iniciatives globals al voltant de la supply chain.

Visualitzeu el vídeo de la sessió

Ponent

Natalia Fonseca

Responsable de Projectes de Sostenibilitat Corporativa.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.