Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ciutats sostenibles Archives - Anthesis Catalunya

La Taula del Sector Logístic fomenta la millora del transport i la distribució urbana de mercaderies

24 abril, 2023 | Notícies,

Anthesis Lavola renova l’assistència tècnica a la Taula amb l’objectiu d’aportar valor afegit als projectes de millora i modernització de l’activitat logística als municipis.

La Taula del Sector Logístic és l’òrgan de diàleg i treball establert en el context del Pla director de mobilitat (pdM) 2013-2018 com a marc per al desenvolupament de mesures de l’eix logístic del propi pla director.

La Taula té com a objectiu compartir i canalitzar les problemàtiques del sector logístic i de distribució urbana de mercaderies (DUM) i desenvolupar iniciatives per millorar i modernitzar l’activitat logística urbana als municipis. Està formada per tots els actors rellevants en el sector: administracions públiques, transportistes, carregadors i altres ens i organismes relacionats.

Des de 2022, l’equip de ciutat i territori d’Anthesis Lavola du a terme l’assistència tècnica de la Taula del Sector Logístic per encàrrec de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). L’objectiu d’aquesta assistència és facilitar l’execució dels projectes plantejats, donant suport en la seva organització i dinamització.

Recentment, s’ha renovat l’encàrrec amb l’objectiu d’aportar més valor afegit a través del desenvolupament de sinèrgies entre els membres de la Taula i els grups impulsors i del reforç de la comunicació dels projectes i fites assolides, tan entre els membres de la Taula com cap al públic extern.

L’equip d’Anthesis Lavola ha dinamitzat diverses sessions de treball i ha elaborat materials de suport per la Taula del Sector Logístic

Durant aquest temps, s’han preparat i dinamitzat diferents sessions de treball amb l’objectiu de donar suport als cinc grups impulsors que la Taula havia definit per liderar el desenvolupament de les actuacions proposades.

Les sessions de treball s’han dut a terme en format en línia i han consistit en diferents workshops i webinars organitzats per l’ATM i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dos dels grups impulsors de la Taula.

Les temàtiques tractades han sigut la viabilitat de les mesures en la DUM a les ciutats de l’àmbit territorial del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), els passos a seguir per l’ús dels robots d’última milla a Catalunya, el projecte Hallo (creació de centres per a solucions de repartiment d’última milla) i el desenvolupament d’iniciatives per a la millora de la DUM.

A més, ha prestat assistència tècnica durant el Fòrum de l’Ecotransport, organitzat per TRANSCALIT junt amb la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQACC – Generalitat de Catalunya), dos entitats que conjuntament esdevenen un dels grups impulsors de la Taula. També s’ha acompanyat als grups impulsors durant la sessió plenària que va tenir lloc a principis de març i s’han preparat els materials necessaris per explicar els treball realitzats durant l’any anterior i els reptes de futur.

A part de la dinamització de les sessions, l’equip d’Anthesis Lavola també ha elaborat materials de suport com el “Document informatiu sobre el Distintiu de garantia de qualitat ambiental adaptat a la DUM” i la “Memòria del Fòrum de l’Ecotransport”.

Notícies relacionades

La Generalitat facilita la creació de noves places de PARK&RIDE

La Generalitat de Catalunya  facilitarà la creació de més de 14.000 places de park&ride.  

Veure

La llei espanyola de mobilitat sostenible, més a prop de ser una realitat

La llei de mobilitat espanyola està a punt de ser aprovada i implementarà canvis substancials tant per a les administracions públiques com per a les empreses. Descobreix què canviarà.

Veure

14 empreses s’uneixen per demanar al Govern que a partir del 2035 només es venguin cotxes de zero emissions

14 empreses firmen una petició al Govern perquè es comprometi amb la sostenibilitat i posi fi a la venda de cotxes de combustió interna a partir del 2035.

Veure

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

La llei espanyola de mobilitat sostenible, més a prop de ser una realitat

23 gener, 2023 | Reflexions,

 

La nova Llei de Mobilitat Sostenible està més a prop de ser una realitat després de la seva aprovació per part del Consell de Ministres el passat mes de desembre. El següent pas per a la seva aplicació és l’aprovació al Parlament espanyol, que es preveu per aquest any 2023.

La necessitat d’una llei per a la mobilitat sostenible neix com a resposta a la confirmació de la mobilitat com un element clau per accedir al treball i als serveis públics essencials, per tal de facilitar els desplaçaments i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. A la vegada, el repte climàtic i l’impacte en la salut obliguen a plantejar un nou model de transport, més net i menys vinculat al vehicle privat.

Aquesta llei, a més, té per objectiu avançar en la digitalització i en les noves tecnologies en el sector, de manera que aquestes eines estiguin al servei de les persones, i potenciar les inversions públiques per tal que incrementi el seu valor social.

L’avantprojecte de la nova llei presentat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana es basa en quatre pilars per desenvolupar totes les mesures proposades: la mobilitat com a dret social; una mobilitat neta i saludable; un sistema de transport digital i innovador; i invertir millor al servei de la ciutadania.

Des d’Anthesis Lavola creiem que aquesta llei és una gran oportunitat per canviar el paradigma dels desplaçaments i el transport al país i creiem que les propostes poden ajudar a fer aquest canvi. A nivell pràctic, la nova llei preveu els següents plans i estudis que s’han d’impulsar des de l’administració pública i les empreses.

 

Plans de mobilitat sostenible per al treball

Les empreses i entitats del sector públic que tinguin més de 500 persones treballadores o 250 per torn disposaran d’un termini de 24 mesos des de l’entrada en vigor de la llei per desenvolupar els seus plans de mobilitat sostenible per al treball, que hauran de tenir en compte el pla de l’administració local on s’ubiqui l’empresa o entitat pública.

Els plans hauran de tenir un seguiment per tal d’avaluar el nivell d’implantació de les actuacions i les mesures recollides. Cada 2 anys, començant als dos anys de l’aprovació del pla, les empreses i entitats públiques hauran d’elaborar l’informe de seguiment. A més, la negociació per elaborar el pla haurà de comptar amb la representació legal de les persones treballadores i, en cas de no tenir-ne, crear una comissió negociadora constituïda per la representació de l’empresa i la representació de les persones treballadores.

Els plans també hauran d’incloure actuacions que fomentin la mobilitat activa, el transport col·lectiu, el transport de zero emissions, les solucions de desplaçament compartit o col·laboratiu, i el teletreball si és possible, entre altres. També hauran de comptar amb mesures de seguretat i prevenció d’accidents en els desplaçaments als centres de treball.

En cas que les mesures no puguin actuar sobre l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, el pla podrà contemplar la compensació de la petjada de carboni.

A més, per a les empreses i entitats amb més de 1.000 persones treballadores situades a municipis o àrees metropolitanes amb més de 500.000 habitants, serà necessari incloure accions per reduir el desplaçament de les persones treballadores en hora punta i promoure l’ús de mitjans de transport baixos o zero emissions.

 

Plans de mobilitat sostenible per a grans centres d’activitat

Els grans centres d’activitat, identificats prèviament pels Ministeris de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i de Treball i Economia Social, hauran d’aprovar els seus propis plans de mobilitat sostenible. Aquests plans es revisaran, com a mínim, cada 5 anys, i caldrà que comptin amb un gestor designat.

Els plans de mobilitat sostenible aprovats s’hauran d’enviar a l’administració local on estigui ubicat el centre i complir també el pla que hagi elaborat l’administració en qüestió.

Per a la identificació dels grans centres d’activitat, els Ministeris definiran un seguit de criteris en base a un informe previ del Fòrum Administratiu de Mobilitat Sostenible. Alguns dels aspectes que es tindran en compte seran la superfície del centre d’activitat, els desplaçaments en dies i hores punta, així com en dates determinades, el nombre d’empreses i de persones treballadores afectades pels torns de treball i l’afluència de visites.

A més, les Comunitats Autònomes podran afegir altres centres no inclosos en la identificació dels Ministeris per tal de recomanar-los o obligar-los a desenvolupar el seu pla de mobilitat sostenible.

Plans de mobilitat sostenible per a entitats locals

Es preveu que en el termini d’1 any des de l’aprovació de la llei, tots els municipis de més de 20.000 habitants i menys de 50.000 s’hagin de dotar d’un pla de mobilitat sostenible simplificat. Aquests plans, a més, s’han de revisar cada 6 anys, a no ser que la legislació autonòmica estableixi una prioritat diferent.

Les Comunitats Autònomes, per la seva banda, poden recomanar o exigir plans a municipis diferents als mencionats, a entitats supramunicipals amb competències en planificació del territori, urbanisme, transport o mobilitat, i a agrupacions de municipis.

Aquests plans poden tenir com a referència els criteris establerts a les directrius metodològiques complementàries al Document d’Orientacions per a la Mobilitat Sostenible (DOMOS), que es comentarà en el següent apartat. A més, cada 3 anys s’haurà de realitzar un informe de seguiment que mostri el nivell d’implantació de les accions previstes i avaluï les mesures del pla.

Document d’Orientacions per a la Mobilitat Sostenible (DOMOS)

A banda dels plans de mobilitat sostenible, el DOMOS és també un dels aspectes més interessants de l’avantprojecte. Aquest document ha de servir de marc essencial per orientar en la planificació i la gestió sostenible del transport i la mobilitat, de manera que permeti l’actuació coordinada de les administracions públiques i els serveis implicats.

La redacció del DOMOS pot permetre l’elaboració de diferents estudis que complementin la informació aportada en aquest document: des de directrius generals i metodològiques a indicadors de seguiment, passant per guies de bones pràctiques.

Anthesis Lavola treballa per la mobilitat sostenible

L’equip d’Anthesis Lavola té experiència en l’elaboració de plans i estudis sobre mobilitat i compta amb un ampli coneixement del sector. En els últims anys ha donat suport a nombroses organitzacions i companyies a desenvolupar els seus plans de mobilitat sostenible.

Al mateix temps, la conscienciació i la formació a la ciutadania en aquest àmbit també són aspectes mencionats a l’avantprojecte que des d’Anthesis Lavola es poden treballar gràcies als equips de campanyes i educació.

Si teniu interès en elaborar els vostres plans de mobilitat o en valorar com es podria millorar la mobilitat al vostre municipi o organització, podeu posar-vos en contacte amb en Xavier Codina o en Nacho Guilera.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.