Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Colombia Archives - Anthesis Catalunya

El Sector Defensa de Colòmbia, pioner en l’acció climàtica entre els països de la regió

3 abril, 2023 | Notícies,

El Sector Defensa de Colòmbia continua avançant en el Pla Integral de Gestió del Canvi Climàtic Sectorial (PIGCCS), una iniciativa pionera en el seu àmbit d’actuació entre els països de Sud-Amèrica. Concretament, durant el darrer any s’ha dut a terme la formulació de l’instrument de planificació climàtica del Sector Defensa amb l’acompanyament tècnic de l’equip d’instruments climàtics d’Anthesis Lavola.

L’exercici de formulació ha suposat l’elaboració d’un diagnòstic sectorial; la identificació de les necessitats percebudes i manifestades per actors clau; així com l’alineació amb plans, polítiques, normes i estratègies relacionades amb la gestió del canvi climàtic a nivell nacional. Durant la formulació també s’ha comptat amb diversos espais de participació transversals amb representants de les principals entitats del Sector Defensa: Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada de Colòmbia, Fuerza Aérea Colombiana, Policia Nacional, Defensa Civil Colombiana i Dirección General Marítima (DIMAR).

El PIGCCS arriba al Sector Defensa en el millor moment i reforça la seva contribució al compliment de les Contribucions Determinades a Nivell Nacional (NDC, per les sigles en anglès) —és a dir, els compromisos assumits per Colòmbia a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC)—, a partir dels quals es preveu reduir el 51% de les emissions nacionals de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI). Aquest pla d’acció climàtica també suposa un impuls a la Política Nacional per al Control de la Desforestació i la Gestió Sostenible dels Boscos, que busca assolir la meta de zero desforestacions netes l’any 2030.

Canvi climàtic i desforestació

El PIGCCS serà el full de ruta perquè el Sector Defensa pugui gestionar la reducció de les emissions de GEI amb un enfocament en la desforestació i l’enfortiment d’estratègies d’adaptació al canvi climàtic. I que ho faci de manera articulada amb els territoris, agències i organismes de l’Estat.

El PIGCCS s’organitza en vuit línies estratègiques: Biodiversitat, Desenvolupament econòmic baix en carboni, Ciència i tecnologia, Infraestructura, Mobilitat, Educació, Salut i Gestió del risc. Cada línia estratègica compta amb mesures realitzables i finançables, tant d’adaptació com de mitigació al canvi climàtic, que es materialitzaran a través de dues línies d’actuació:

  • Accions externes que aborden la problemàtica dels delictes ambientals i la desforestació, alhora que ofereixen el suport necessari a les autoritats per a la protecció dels recursos naturals i la gestió del risc de desastres.
  • Accions internes que gestionen els impactes propis de les operacions i l’adaptació al canvi climàtic.

Aquest procés d’acció climàtica està liderat pel Ministerio de Defensa de Colòmbia amb el suport del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) i el suport financer atorgat pel Regne Unit i l’Oficina de les Nacions Unides Contra la Droga i el Delicte per a la Regió Andina i el Con Sud (UNODC), en el marc del programa TEFOS (Territoris Forestals sostenibles).

 


 

Contacta'ns

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Pioners en l’emissió de bons socials a Colòmbia

17 gener, 2022 | Notícies,

Els bons socials són instruments de deute que s’usen per a recaptar fons destinats a finançar projectes nous i/o existents amb resultats socials positius.

Els bons socials són instruments de deute que s’usen per a recaptar fons destinats a finançar projectes nous i/o existents amb resultats socials positius. En altres paraules, els ingressos dels bons socials es destinen exclusivament a finançar o refinançar en part o en la seva totalitat els projectes socials elegibles nous i/o existents.

A Anthesis Lavola estem orgullosos d’haver participat, de la mà del nostre soci Metrix Finanzas, en les primeres emissions de bons socials a la història de Colòmbia. Així ho vam fer acompanyant al hòlding Corficolombiana, inversor líder en l’estructuració i gestió d’empreses i projectes a Colòmbia, ajudant-lo a avaluar la viabilitat de vincular l’emissió de bons subjectes a criteris socials per al (re)finançament de projectes de desenvolupament d’infraestructura vial, i a establir un marc de finançament sòlid per aquest tipus de projectes d’alt impacte social.

Com a resultat es van emetre 500.000 milions de pesos colombians (uns 112 milions d’euros) en bons socials amb venciment a 5 i 12 anys. Els inversors poden accedir als bons per a finançar els projectes vials Pacífico I, que connecta el departament de Chocó amb el sud-est d’Antiòquia, i Covioriente, entre les ciutats de Villavicencio i Yopal, als departaments de Meta i Casanare.

Hem ajudat a avaluar la viabilitat de vincular l’emissió de bons subjectes a criteris socials per al (re)finançament de projectes de desenvolupament d’infraestructura vial.

Aquests projectes van ser triats en línia amb els Principis dels Bons Socials 2021 de l’Associació Internacionals dels Mercats de Capitals (ICMA). Aquesta certificació internacional es va aconseguir per l’impacte d’aquests projectes d’infraestructura en la competitivitat, la generació de treball, la recuperació econòmica i la qualitat de vida de les comunitats en les seves àrees d’influència.

El finançament amb bons socials està emmarcat en l’estratègia de Corficolombiana Sostenible, i contribueix a diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides com: fi de la pobresa (ODS 1), salut i benestar (ODS 3), treball decent i creixement econòmic (ODS 8), indústria, innovació i infraestructura (ODS 9), reducció de les desigualtats (ODS 1o), i ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11).

L’equip de finances sostenibles d’Anthesis Lavola ajuda a entitats privades i públiques en el desenvolupament de marcs de finançament (préstecs i bons) amb criteris ambientals, socials o de sostenibilitat; emet informes de segona opinió per a confirmar l’alineació del marc de finançament o del finançament amb els principis rellevants (SLLP, SBP, GLP y GBP, entre altres); i acompanya a les organitzacions o inversors en la identificació del grau d’alineació de projectes o activitats econòmiques amb la taxonomia verda de la UE.

El sistema d’abocadors a Colòmbia avança en l’estratègia per reduir els gasos d’efecte hivernacle

29 juny, 2021 | Notícies,

Aquest ambiciós projecte proposa una sèrie d’accions escalables de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en la disposició final dels residus.

S’ha posat en marxa el pla de mitigació de gasos d’efecte hivernacle per als residus sòlids municipals al llarg del territori nacional de Colòmbia.

La formulació de la NAMA (Acció Nacionalment Apropiada de Mitigació) del sector de Residus Sòlids Municipals (RSM) a Colòmbia ha acabat aquest 2021. El projecte s’emmarca en el context de l’aposta del país en matèria dels acords de mitigació del canvi climàtic a nivell mundial i en línia amb la “Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono” (ECDBC).

Aquest ambiciós projecte proposa una sèrie d’accions escalables de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en la disposició final dels residus. Aquestes accions inclouen processos d’innovació, transferència tecnològica, generació de capacitats i mecanismes de finançament per a potenciar la transformació del sector cap a un model de desenvolupament econòmic deslligat de la generació de GEH.

La NAMA RSM planteja tres escenaris alternatius de mitigació. El primer escenari es focalitza en la reducció d’emissions GEH ocasionades per la descomposició dels residus ja portats en els abocadors mitjançant la captura i ús del biogàs per a producció d’energia elèctrica.

El segon concentra els seus esforços en mitigar els GEH ocasionats per la fracció de residus frescos d’origen vegetal evitant que els mateixos siguin llençats, proposant alternatives com el tractament biològic i el compostatge.

La formulació de la NAMA-RSM planteja un ruta ambiciosa de descarbonització de l’activitat de gestió de residus sòlids al país.

I el tercer, que és el més ambiciós de tots, proposa la generació d’energia a través de la incineració dels residus no aprofitables que arriben als abocadors gràcies a tecnologies de termovalorització.

La formulació de la NAMA-RSM ha comptat amb l’experiència de l’equip de Canvi climàtic d’Anthesis Lavola i planteja un ruta ambiciosa de descarbonització de l’activitat de gestió de residus sòlids municipals.

Ha sigut liderada pel Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) i FINDETER, i amb el recolzament del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), així com el finançament del Fons Verd per al Clima (GCF).

L’èxit del projecte requereix l’enfortiment de la governança i l’articulació de totes les entitats involucrades, així com la necessitat d’alinear-se al pla de gestió formulat per aconseguir aquest objectiu. La implementació de la NAMA-RSM serà un procés de constant interacció i adaptació a través del temps. Per tant, cal generar espais de contacte permanent amb estructures de govern robustes que facin un seguiment efectiu mitjançant un sistema de monitorització, informe i verificació.

Per conèixer de més a prop aquest projecte, podeu accedir al vídeo de llançament oficial de la NAMA al canal de Youtube de Minvivienda.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Colòmbia ratifica el seu compromís per la sostenibilitat

14 maig, 2021 | Notícies,

El pacte Global d’alcaldes pel clima i l’energia (GCoM) és una aliança entre ciutats i governs locals a nivell mundial compromesos voluntàriament amb els esforços per mitigar el canvi climàtic. Avui dia compta amb més de 10.000 ciutats i alcaldes que ratifiquen l’acord per a la reducció d’emissions d’efecte hivernacle, la identificació i adaptació a riscos pel canvi climàtic i l’accés a energia neta assequible.

Colòmbia, a través de ICLEI, se suma a aquesta aliança a partir de l’esdeveniment de declaració del compromís Nacional realitzat el 28 d’octubre de 2020. Entre els municipis compromesos es troba la Región Funcional Territorial de Cambio Climático (RFTCC) del Chicamocha, amb vuit dels seus municipis (Beteitiva, Busbanzá, Corrales, Floresta, Gámeza, Mongua, Monguí i Tópaga).

Els resultats apunten a 35 propostes de millora que requereixen de control i seguiment per aconseguir un desenvolupament eficient energèticament de la mà d’una economia més sostenible i resilient.

L’equip de Canvi Climàtic d’Anthesis Lavola va donar suport a l’elaboració de l’inventari de gasos d’efecte hivernacle i del pla de mitigació climàtica (PLAC), establint la línia base per a l’elaboració d’un pla d’acció que treballa en dues fases: la de mitigació i la d’adaptació.

Els principals resultats obtinguts es van basar en documents governamentals de planificació territorial com el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), plans municipals de desenvolupament i el Plan de acción en Mitigación al cambio climático.

Es van enfortir les aliances en la planificació política i territorial articulada a la regió funcional dels vuit municipis i es va elaborar un PLAC de mitigació unificat per a la RFTCC basat en quatre eixos estratègics: indústria i turisme, desenvolupament agropecuari, gestió i conservació dels ecosistemes, i energia.

Els resultats apunten a 35 propostes de millora que requereixen un control i seguiment per aconseguir un desenvolupament eficient energèticament de la mà d’una economia més sostenible i resilient. Amb això es busca fer un pas endavant en la fase d’adaptació a la RFTCC de Chicamocha, reconeixent que és un procés viu i constant que requereix enfortir les sinergies entre els municipis que en formen part, comprendre les seves necessitats actuals i futures, empoderar els coneixements tradicionals i incorporar tecnologies més eficients energèticament.

La transició es recolza, a més, en elements rellevants com l’educació, la comunicació i la igualtat de gènere per a la gestió del canvi climàtic que s’ha d’implementar en tots els sectors i per a tots els actors locals que conformen la regió.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.