Havas Group Espanya calcula les emissions de les campanyes publicitàries

31 gener, 2022 | Notícies,

L’eina desenvolupada, una calculadora de CO2e, compta amb dos mòduls: un per a mitjans i l’altre per a les peces creatives de les campanyes.

Havas Group Espanya ha llençat la seva pròpia calculadora de CO2e per conèixer les emissions relacionades amb les campanyes publicitàries dutes a terme. Amb aquesta eina, els clients podran saber quin és l’impacte que generen i contribuir a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

La calculadora disposa de dos mòduls, un per a les campanyes creatives i l’altre per a les campanyes de mitjans. El primer permet conèixer les emissions generades en la producció de la campanya, és a dir, la gravació d’un espot, sessions fotogràfiques o cunyes radiofòniques, entre d’altres.

Per altra banda, el segon mòdul calcula les emissions associades a la presència de les campanyes en els diferents mitjans, siguin televisió, ràdio, premsa, mitjans online o elements exteriors. La calculadora té en compte, per exemple, el nombre de vegades que apareix la campanya, els segons de duració o quanta gent ho veu o escolta.

La calculadora permet dotar als equips d’una eina per estimar les emissions per tal d’avaluar les campanyes i informar-ne als clients i, en el cas concret dels mòduls, ajuda a valorar diferents opcions per a la producció d’accions creatives segons el seu impacte.

L’equip d’economia circular d’Anthesis Lavola ha definit la metodologia de càlcul i desenvolupat la Calculadora d’emissions de les campanyes d’Havas Group.

L’equip d’economia circular d’Anthesis Lavola ha definit la metodologia i desenvolupat la calculadora per les diferents campanyes publicitàries d’Havas Group. El mòdul de campanyes creatives permet estimar les emissions segons els elements produïts en la campanya (espot, esdeveniment, materials gràfics, etc.), mentre que el mòdul de mitjans permet estimar les emissions segons els diferents canals utilitzats per la difusió (televisió, radio, online, etc.).

Per facilitar la comprensió dels resultats obtinguts, l’equip ha preparat equivalències de les emissions amb elements quotidians. Concretament amb el consum d’un viatge d’una persona en avió de Barcelona a Madrid, amb les emissions absorbides pels arbres i amb el que consum energètic d’una llar en un any.

La calculadora de CO2e d’Havas Group forma part del seu pla ambiental dins del compromís adquirit per la companyia per fer front al canvi climàtic. Suposa un gran pas en l’aposta del Grup a nivell global per a transformar el mercat global i potenciar un sector més sostenible i responsable.

El Grup Ametller Origen avança en el seu compromís per ser neutre en carboni al 2027

4 maig, 2021 | Notícies,

Calcula la seva petjada de carboni com a primer pas per arribar a la neutralitat abans del que marquen els Acords de París.

El Grup Ametller Origen s’ha proposat ser una empresa neutra en emissions de CO2 l’any 2027. Es tracta d’un objectiu ambiciós, ja que vol arribar a la neutralitat abans del que marquen els Acords de París (ser neutres al 2050). La definició d’aquesta fita és un pas més en el compromís del grup amb la lluita contra el canvi climàtic, iniciat l’any 2015 amb l’obtenció de la certificació d’Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya per a la reducció d’emissions de carboni a les seves plantes d’elaboració, botigues i oficines.

Per aconseguir-ho, el Grup Ametller Origen començarà per calcular la petjada de carboni de les activitats de tota la cadena de valor, de manera que inclourà no només les seves emissions directes, sinó també les indirectes (conegudes com a emissions d’abast 3). Aquestes són les emissions generades en la seva cadena de proveïment, l’ús dels productes venuts, els residus generats i altres activitats no vinculades directament amb la pròpia activitat de l’empresa. Amb els resultats sobre la taula, Ametller Origen aplicarà un pla de mesures per a la reducció i compensació i neutralització de les emissions d’acord amb la iniciativa SBTi (Science Based Targets, per les sigles en anglès).

El càlcul de la petjada de carboni ajudarà a saber quines són les fonts d’emissió més intensives.

L’ambició de convertir-se en una empresa neutra en emissions de carboni pretén contribuir al compliment dels objectius definits pels experts en matèria climàtica i evitar l’augment d’1,5 ºC de la temperatura global del planeta aquest segle.

L’equip de Gestió del CO2 d’Anthesis Lavola és l’encarregat de realitzar el càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, buscant quines són les fonts d’emissió més intensives del grup. D’aquesta manera es podran definir les accions de mitigació més adequades.

Paral·lelament al càlcul, es farà un anàlisi comparatiu per avaluar el posicionament de l’empresa respecte a altres organitzacions del sector i valorar quines són les accions més viables d’implementar.

Finalment, s’elaborarà un full de ruta que inclourà totes les accions a desenvolupar per aconseguir, a llarg terme, que el Grup Ametller Origen sigui una empresa neutra en carboni. L’estratègia a implementar es basarà en la reducció de totes les emissions possibles, compensar les que no pugui evitar i finalment equilibrar les emissions a l’atmosfera amb les absorcions o remocions atmosfèriques per tenir un balanç neutre: és a dir, que les emissions que Ametller Origen absorbeixi de l’atmosfera siguin, com mínim, equivalents a les que genera amb la seva activitat.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.