Col·laborem en el desenvolupament del projecte Ecólatras

1 abril, 2022 | Notícies,

 

El 2017, Ecovidrio, una entitat dedicada a gestionar el reciclatge de tots els envasos de vidre d’Espanya, dona el tret de sortida a una iniciativa pionera al panorama espanyol anomenada Ecólatras. Ecólatras neix com una plataforma mediambiental d’eco-mobilització amb una missió molt clara, generar un efecte positiu a l’entorn més proper. 

Lluny de les grans decisions globals i del soroll dels mitjans de comunicació, Ecólatras se centra en el radi d’acció local.  I amb una comunitat virtual que comparteix uns mateixos valors, la plataforma treballa per oferir eines i recursos concrets per tirar endavant projectes locals de desenvolupament sostenible. Els projectes poden ser de col·lectius i associacions sense ànim de lucre, o de particulars. L’únic requisit és que s’han de centrar a millorar algun aspecte relacionat amb la sostenibilitat i el consum responsable en l’àmbit local. 

L’equip de comunicació d’Anthesis Lavola s’ha sumat al projecte i està col·laborant en el desenvolupament d’aquesta proposta a través de dues accions.

 

La primera és la gestió de la plataforma en línia que permet fer la inscripció dels diversos projectes. Experts en l’àmbit de la sostenibilitat d’Anthesis estudien cada cas que arriba per assegurar la seva eficàcia, demanen canvis, ofereixen recomanacions i validen els projectes que compleixin els requisits. Paral·lelament, per tots aquells que ho necessitin, també es dona suport a través d’un correu informatiu, que permet resoldre dubtes i respondre preguntes molt concretes.  

Aquest espai en línia és on es publiquen les diverses propostes que sorgeixen. Serveix per donar a conèixer els projectes i per demanar material, recursos o difusió per poder fer-los realitat. A més a més, un dels aspectes clau és el territori d’actuació, és per això que també permet a través d’un sistema de geolocalització mostrar a cada usuari les iniciatives més properes a la seva ciutat o poble. D’aquesta manera s’aconsegueix de forma efectiva mobilitzar les comunitats de les regions implicades. 

Addicionalment, l’equip de comunicació també dona suport en la gestió de les diverses xarxes socials d’Ecólatras.  Aquests canals permeten difondre informació sobre les propostes que s’estan duent a terme, però també fan la tasca de sensibilitzar i conscienciar sobre temes mediambientals d’interès com dies mundials o estudis interessants. 

En un moment on sembla que la sostenibilitat només es pot assolir a escala global, Ecólatras es converteix en una proposta única, que ofereix a les persones l’oportunitat de tenir un impacte directe en el seu entorn més immediat.

PLASTICØPYR: estratègies per a la reducció de la contaminació per plàstics als ecosistemes de muntanya

31 març, 2021 | Notícies,

El projecte PLASTICØPYR vol prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya amb la finalitat de fer compatible el turisme amb la conservació d’aquests ecosistemes. PLASTICØPYR respon al repte de fer compatible el turisme amb la conservació i millora dels ecosistemes fluvials de muntanya.

El objectiu general del projecte és prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el seu transport cap a la mar. Els resultats esperats en espais naturals situats als Pirineus de Catalunya, Andorra i França són:

  1. El desenvolupament d’eines que permetin avaluar i divulgar l’impacte ambiental dels plàstics sobre els ecosistemes fluvials;
  2. La reducció de la producció de residus i la millora de la seva gestió;
  3. La participació de la ciutadania en la recerca de la contaminació per plàstics i en la co-creació de models d’aprofitament i substitució acte-sostenibles.

Els principals beneficiaris són els ecosistemes de muntanya i els seus habitants en disminuir la contaminació per plàstics i disposar d’una estratègia per a la reducció del plàstic d’un sol ús i gestió correcta dels residus, enfocada i compatible amb el desenvolupament econòmic local. El present projecte oferirà protocols comuns en els tres països, la qual cosa representa una reducció del cost en el desenvolupament de les estratègies de gestió. Això comporta una major interacció entre les parts que comparteixen objectius i, per tant, maximitzen les sinergies positives entre els diferents responsables de la gestió. També significa la millora de la qualitat ecològica dels rius amb una disminució dels costos de neteja i depuració locals i aigües avall; una millora paisatgística d’acord amb ser territoris dotats de figures de protecció i, per tant, la revaloració de la zona. La originalitat i novetat del projecte recauen en el desenvolupament d’una estratègia que implica la ciutadania local, centres de recerca, empreses especialitzades i agents locals en la recerca, difusió de la problemàtica i co-creació de models de negoci d’economia circular actualment inexistents.

Anthesis Lavola col·labora en el projecte participant en diferents accions que inclouen l’anàlisi del cicle de vida dels plàstics i realització d’enquestes a la població; un projecte de ciència ciutadana; i la creació de models de negoci relacionats amb l’economia circular dels plàstics.

+ informació:

 

Associats:

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Les jornades tècniques de la plataforma Residus Municipals s’adapten al format virtual

20 març, 2021 | Notícies,

La situació causada per la Covid-19 ha obligat a canviar el format de les jornades i buscar les plataformes més adequades.

La plataforma Residus Municipals duu a terme les Jornades Tècniques amb l’objectiu de donar a conèixer experiències realitzades al voltant de la gestió dels residus a Catalunya. Fins a 2020, les jornades s’havien realitzat de manera presencial, però la situació causada per la Covid-19 ha obligat a buscar nous formats per a la continuïtat d’aquesta trobada entre professionals del món local.

Des de finals de 2020, les jornades es realitzen en línia cada mes via streaming. Cada jornada aborda un tema diferents sobre la gestió dels residus municipals. Les primeres sis han tractat temes com els models combinats de recollida selectiva, el balafiament alimentari, els residus comercials, de serveis i industrials, el foment de la reutilització, la aplicació de taxes justes en la recollida de residus municipals i la recollida de l’oli vegetal usat. Les sessions en línia es mantindran en les jornades que es realitzaran durant els pròxims mesos.

L’equip de Comunicació i Disseny de Anthesis Lavola realitza la secretària tècnica d’aquestes sessions. De casa a els webinars de 2021, s’ha començat a utilitzar la plataforma StreamYard per a fer les retransmissions en directe des de Youtube.

La plataforma Residus Municipals recull les experiències implementades a Catalunya en matèria de gestió de residus, recollida selectiva, reciclatge i noves tecnologies aplicades en aquests àmbits. La plataforma va començar a funcionar en 2017 de la mà de l’Agència de Residus de Catalunya, Ecovidrio i Ecoembes.

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.