Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Educació Archives - Pàgina 2 de 2 - Anthesis Catalunya

Escape games: un recurs per l’educació per a l’acció

5 abril, 2022 | Lavola Educa,

L’educació és l’eina de transformació més efectiva per aconseguir una societat activa, sensibilitzada i capacitada per afrontar els reptes ambientals del planeta, prenent decisions i adoptant actituds responsables en favor d’un model social i econòmic més sostenible.  

En aquest sentit, els recursos que entren en joc durant una activitat educativa han d’oferir informacions clau, missatges de sensibilització i arguments rigorosos perquè les persones puguin reflexionar de manera crítica sobre la realitat. I alhora, els recursos han de poder-se adaptar a diferents segments de la població i ser permeables a diferents temes d’interès.  

A Anthesis Lavola som experts en el disseny de recursos educatius innovadors que responen a aquestes necessitats i que s’orienten a fomentar l’acció climàtica de la ciutadania, de les organitzacions i dels escolars. Un bon exemple són els escape games (o jocs d’escapada), els quals creen entorns d’aprenentatge vivencials i interactius, combinant una experiència lúdica amb la introducció d’uns coneixements específics, tot plegat orientat a fomentar l’educació per a l’acció entre les persones que en fan ús.

Mira el vídeo per descobrir com des d’Anthesis Lavola creem recursos educatius d’alt impacte per treballar l’educació per a l’acció. 

Per conceptualitzar els escape games es fa servir la metodologia de la gamificació, la qual planteja un repte o missió a resoldre a través de l’estratègia del stroytelling. Una manera efectiva i per tal de desencadenar l’esperit del joc és a través d’un vídeo teaser: una peça fonamental per l’èxit del recurs perquè actua com a factor motivador, generant compromís entre les persones participants a través de l’emoció i fent-les protagonistes de l’experiència i de l’aprenentatge.  

Quant al desenvolupament del joc en si, es conceptualitzen diverses proves i minijocs que  faciliten la descoberta d’informacions i coneixements vinculats a la temàtica específica sobre la qual tracta l’escape game. Es fan servir dinàmiques pròpies dels escape games (pistes ocultes, cadenats, enigmes, elements manipulatius, etc.) i també s’incorpora tecnologia a través de l’ús d’una tauleta per resoldre algunes de les proves, per les quals es dissenya i programa una aplicació que integra minijocs digitals i lector de realitat augmentada.  

Totes les proves s’adeqüen a les característiques dels públics i tenen en compte criteris pedagògics i educatius, aplicant metodologies que fomenten les competències i les intel·ligències múltiples dels participants. S’elaboren guions didàctics que detallen els objectius i mecàniques de cada prova i que permeten dinamitzar l’escape game.

Escape games en format físic  

Amb relació al disseny i la producció de l’escape box, l’equip d’educació d’Anthesis Lavola treballa conjuntament amb els equips de disseny per tal d’idear una imatge gràfica pròpia del recurs que permeti crear un entorn de joc versemblant i atractiu. La imatge s’aplica al conjunt de recursos, pistes i jocs, així com als elements interactius i modulars on es desenvolupen les proves i a la mateixa estructura o format del joc.  

Igualment, també es dissenyen i produeixen tots els materials i elements necessaris que formen de l’escape game: l’estructura en la qual té joc la partida, els mòduls i materials dels jocs o de les proves. Tots els recursos han estat dissenyats i produïts seguint criteris pedagògics i de sostenibilitat.

Escape games en format digital  

L’equip d’educació té experiència en el desenvolupament d’escape games en format digital, i ha apostat pel disseny i programació d’entorns digitals immersius, similar al desenvolupament d’un videojoc. Una aposta innovadora i d’alta qualitat tecnològica per la qual s’adapten els continguts i proves dels escape games físics a la mecànica i dinamisme propis d’un joc virtual, vetllant perquè l’aspecte lúdic de l’entorn estigui equilibrat amb la qualitat educativa i el rigor dels continguts. Sovint s’acompanya d’un quadern del participant per registrar els resultats de les diferents proves i facilitar els passos a seguir per resoldre el joc, i una versió del quadern amb les solucions pels equips que han de dinamitzar els jocs.

A Anthesis Lavola podem crear un escape game per la teva organització. Que t’oferim?  

 • La conceptualització gamificada del joc segons un tema específic. 
 • El desenvolupament del joc i l’adaptació dels continguts a les proves.  
 • L’adequació del recurs a les tipologies de públics.  
 • El disseny i producció de tots els elements i recursos del joc sota criteris de sostenibilitat.  
 • La incorporació de tecnologia innovadora integrada en el desenvolupament del joc. 
 • El desenvolupament d’un joc digital immersiu.  
 • La producció de vídeos teaser, un de benvinguda i un de comiat.  
 • La producció d’un videotutorial i la formació per utilitzar el joc. 
 • Les guies educatives i materials didàctics de suport. 

 

 

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Gestionem el programa escolar de fruites, hortalisses i llet

26 març, 2022 | Lavola Educa,

Des de l’equip de programes educatius d’Anthesis Lavola s’ha començat a coordinar i a dinamitzar activitats educatives dins de les mesures d’acompanyament dels Programes Escolars de fruites i hortalisses i de llet que impulsa el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per promocionar la distribució i el consum d’aquests productes i la seva importància dins de la dieta. Aquestes activitats estan dirigides als infants d’Educació Primària dels centres educatius que participen en els Programes Escolars, així com també es compta amb la implicació de les famílies i els mestres. 

Anthesis Lavola ofereix tres activitats educatives, una per a cada cicle de l’etapa d’educació primària. Cada activitat té un eix de motivació que es presenta a través de tres personatges: una pagesa, una científica i una jugadora d’hoquei. D’aquest manera es desperta l’interès de l’alumnat prèviament a la realització de l’activitat, interpel·lant-los directament i, a l’hora, s’ofereixen referents femenins associats a aquests rols. A través d’un vídeo introductori, cada personatge presenta una determinada problemàtica que dona peu al desenvolupament de la proposta educativa, la qual sempre inclou un tast d’aliments de fruita, verdura i llet que, a través de l’empresa Ametller Origen, es fa arribar a les escoles que participen en el programa.  

 

Les activitats han estat conceptualitzades, dissenyades i produïdes per part de l’equip de programa d’Anthesis Lavola. S’ha ideat i produït el vídeo introductori per a cada activitat, s’ha elaborat el guió educatiu de cada activitat i s’han produït els materials necessaris per portar-la a terme. A més, per a cada proposta, s’aporten recomanacions d’activitats prèvies i posteriors.  

Per tal de dinamitzar el programa s’ha format a un equip de catorze persones que porten a terme les activitats educatives en els territoris de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i Catalunya Central. Actualment, a través del servei de reserves i d’atenció als centres educatius, gestionat també per Anthesis Lavola, s’han efectuat gairebé 590 reserves a centres educatius de tota Catalunya que es porten a terme fins a la finalització del curs escolar.  

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Ajudem a incorporar la sostenibilitat ambiental en instituts de la Comunitat de Madrid

17 març, 2022 | Notícies,

 

Donem recolzament a deu instituts de formació professional que han rebut la subvenció de la Comunitat de Madrid per a reduir la seva petjada ambiental.

La Comunitat de Madrid vol que els centres educatius siguin més sostenibles i tinguin un menor impacte en el medi ambient. Amb això en ment, ha presentat una actuació (que compta amb fons europeus) que persegueix que els instituts públics que imparteixen cicle formatius de grau superior integrin la sostenibilitat ambiental a la seva gestió.

Per això, aquests centres educatius han rebut una aportació econòmica per a contractar equips especialistes que els ajuden a conèixer la seva petjada ambiental i definir un pla d’acció per a reduir-la. Des d’Anthesis Lavola hem ofert els nostres serveis aconseguint que 10 centres ens hagin triat per acompanyar-los en aquest procés.

Ajudem als instituts a conèixer el seu impacte ambiental i a implementar les actuacions definides en el pla d’acció desenvolupat per l’equip de Net Zero.

 

Els projectes que estem realitzant amb els centres els permetrà conèixer l’impacte ambiental que tenen i implementar les actuacions definides en el pla d’acció que desenvoluparem conjuntament. L’equip de Net Zero és l’encarregat de realitzar les diferents tasques.

En concret, es proposa una metodologia dividida en cinc fases que consten d’una auditoria ambiental, el pla d’acció, la coordinació de les actuacions, l’informe per conèixer el grau d’execució i l’informe global de les actuacions.

Aquest procés l’estem replicant en cada un dels centres educatius. La primera fase de treball, la més intensa, s’acabarà en tots els instituts a l’abril de 2022, i preveiem que les tasques en conjunt durin fins al segon semestre de 2023.

Els estereotips de gènere i l’educació científica

10 febrer, 2022 | Lavola Educa, Reflexions,

Des d’Anthesis Lavola, a través dels serveis educatius de museus o equipaments científics i tecnològics, treballem per tal que l’educació en els àmbits STEM pugui ser font d’inspiració per a les carreres professionals de les alumnes que participen a les activitats.

 

Al 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l’11 de febrer com a Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. En aquests set anys, la data s’ha convertit en una oportunitat per què des d’institucions científiques i culturals organitzin activitats o programes per donar visibilitat a la presència de la dona a la ciència i fomentar vocacions científiques entre les nenes. Però, s’ha aconseguit anar més enllà per convertir aquesta necessitat en quelcom més que una celebració anual?

Arantxa Arnaiz, responsable de serveis educatius d’Anthesis Lavola, recentment ha realitzat un estudi -en el marc del treball de final de màster d’Innovació en la Intervenció Social i Educativa de la Universitat Rovira i Virgili- sobre com el gènere ha pogut condicionar la vida de les dones professionals del camp científic o tecnològic. I és que vivim en una societat heteropatriarcal, amb intrínseques multituds de dinàmiques i comportaments que es consideren “normals” mentre que, en realitat, suposen una discriminació cap a les dones i les nenes. I l’àmbit científic no n’és una excepció.

El fet d’haver conegut de primera mà les vivències de dones professionals de la ciència, reafirma la vocació de l’equip d’educació d’Anthesis Lavola de capacitar a alumnat i adults en disciplines STEAM, aportant referents femenins i despertant vocacions entre les nenes i les adolescents.

Potenciant la capacitació científica i aportant referents femenins en el camp, s’obre l’horitzó de nenes que, al projectar el seu futur, poden veure amb naturalitat el poder dedicar-se professionalment a l’àmbit científic o tecnològic.

Entrevista amb dotze científiques

L’estudi ha consistit en la realització d’entrevistes semiestructurades a dotze científiques de la ciutat de Barcelona, a les quals s’ha preguntat quines dificultats o discriminacions han tingut o estan tenint al llarg de la seva carrera professional. Les persones triades tenien diferents edats, amb l’objectiu de buscar diferències generacionals. La majoria de les científiques de més de 45 anys han respost amb un “no” quan se’ls hi ha preguntat si han viscut situacions de discriminació. Les més joves, al contrari, han contestat de forma afirmativa i clara, segurament perquè en els últims anys les dones estan més sensibilitzades i atentes a qüestions com la discriminació per gènere.

A l’analitzar les situacions de cada una d’elles, en tots els casos excepte un, s’ha detectat alguna situació de discriminació, com, per exemple: diferència de tracte per ser dona, empoderament masculí, paternalisme per part dels caps i, l’aspecte més significatiu, discriminació per ser mare. Aquest últim ve donat per una suposada baixa productivitat científica durant aquest període, cosa que comporta la relegació de les mares científiques a rols de gestió a l’ombra, amb diferenciació de tasques per sexe. Així es deriven situacions de sostre de vidre, en la que les dones no promocionen a llocs superiors (igual que els homes), i situacions d’estructures informals, en les que els homes trien als seus col·legues, també homes. Aquesta discriminació implica, per tant, la impossibilitat d’ocupar càrrecs superiors i, en conseqüència, les dones no accedeixen a sous superiors.

Aquest estudi posa de manifest la importància de seguir treballant per millorar i revertir la situació, i del potencial de l’educació per tal que l’alumnat, especialment les nenes i adolescents, puguin normalitzar les seves ambicions professionals en l’àmbit científic.

Quin és el paper de l’educació en disciplines científiques?

Un aspecte significatiu en relació amb les vocacions científiques de les entrevistades que s’ha constatat és que  la majoria d’elles s’han dedicat a les ciències per influència del professorat de primària o secundària. Des d’Anthesis Lavola, a través dels serveis educatius de museus o equipaments científics i tecnològics, treballem per tal que l’educació en els àmbits STEM pugui ser font d’inspiració per a les carreres professionals de les alumnes que participen a les activitats, considerant que les etapes de cicle mig i superior de primària són clau per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques i per trencar amb els estereotips de gènere relacionats amb aquestes disciplines. Potenciant la capacitació científica i aportant referents femenins en el camp, s’obre l’horitzó de nenes que, al projectar el seu futur, poden veure amb naturalitat el poder dedicar-se professionalment a l’àmbit científic o tecnològic.

En resum, a través d’aquest estudi de casos es posa de manifest la importància de seguir treballant per millorar i revertir la situació, i del potencial de l’educació per tal que l’alumnat, especialment les nenes i adolescents, puguin normalitzar les seves ambicions professionals en l’àmbit científic. Queda camí per recórrer, ja que se segueixen identificant situacions de discriminació en l’àmbit laboral científic, amb situacions de masclisme paternalista, falta d’empoderament femení, discriminació per l’elit científica masculina, discriminació per l’aspecte físic femení en un entorn masculinitzat, i complements de sou poc transparents.

Què proposem per minimitzar situacions de discriminació?

Les dones científiques entrevistades han aportat algunes propostes que presentem en aquest decàleg:

1. Replantejar els barems que sol·licita el sistema català (Generalitat) al donar beques d’investigació, en relació amb aquelles científiques que són mares, afavorint un sistema paritari.

2. Treballar per què els incentius de sou, també anomenats complements, s’atorguin amb transparència i sota uns criteris públics.

3. Incorporar llenguatge inclusiu per què tant homes com dones se sentin identificats. Es demana a les universitat que elaborin o s’adhereixin a un manual de llenguatge inclusiu i que es comparteixi amb tota la plantilla un cop a l’any, realitzant també una revisió anual. Aquest manual hauria de reflectir, tan a nivell gràfic com en el seu contingut, la diversitat social (col·lectiu LGTBQ+, temes racials, persones amb diversitat funcional, etc.).

4. Procurar l’alternança en els càrrecs, és a dir, si un càrrec ha estat ocupat per un home, a la següent convocatòria, a igualtat de currículum, que sigui ocupat per una dona.

5. Seguir aplicant quotes de discriminació positiva, comptant que els candidats que arriben a l’última fase són totes persones candidates al lloc.

6. Globalitzar a totes les beques i contractes el fet d’afegir un any per cada baixa de maternitat o paternitat sol·licitada i realitzada.

7. Abans d’aplicar qualsevol mesura, analitzar si penalitzar a la dona. Conscienciar a la societat i, especialment, a les noves generacions per evidenciar aquestes microdiscriminacions, micromasclismes, diferències subtils, etc.

8. Estipular que tota persona doctoranda tingui un mentor/a per poder prosseguir la seva carrera professional. Que aquest mentor promogui al seu equip alternant el gènere de les persones doctorandes.

9. Formació per al professorat (tant homes com dones), especialment el de més edat, per tractar qüestions de gènere, assegurant-se que coneixen i apliquen els criteris actuals sobre igualtat.

10. Donar visibilitat a la diversitat de científiques que existeixen des de diferents àmbits, a diferents aspectes físics o diferents personalitats.

Bibliografia

 • Díaz Martínez, Capitolina (2020). Obstáculos para la igualdad de género en las universidades. Universidad de Valencia. Revista Nº 5
 • European Commission. Directorate-General for Research and Innovation (2019). She Figures 2018: gender in research and innovation Publications Office of the European Union, 2019.
 • Obervatorio Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI), adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación (2021). Estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras en España 2021. Secretaria General Técnica del Ministerio de Ciencia e Innovación.
 • Subirats, Marina (2013). Las mujeres y la ciencia. la escasez de mujeres en la academia. Un caso de histéresis social. Nº 6 (2013). ISSN: 1989-7189

PortAventura World llança el seu nou programa educatiu EcoEduca

1 febrer, 2022 | Lavola Educa, Notícies,

Des de PortAventura World s’ha impulsat el programa educatiu EcoEduca per oferir als grups escolars que visitin el parc un espai on aprendre sobre diferents temàtiques ambientals, promovent el respecte pel nostre entorn entre les generacions més joves. Alhora, les activitats del programa EcoEduca busquen donar visibilitat al compromís de PortAventura World amb la sostenibilitat i a les accions que s’estan desenvolupant al parc en línia amb la seva estratègia de Responsabilitat Corporativa.

L’equip d‘educació d’Anthesis Lavola ha ideat, juntament amb l’equip de PortAventura World, dues activitats sobre sostenibilitat adreçades a l’alumnat de Cicle Superior de Primària (5è i 6è) i del primer cicle d’ESO (1r i 2n). Les propostes s’han adaptat al currículum escolar en funció del nivell educatiu, de manera que es treballen els conceptes, continguts i competències adients per cada etapa.

Els grups poden sol·licitar les activitats, de manera gratuïta, per a realitzar-les en combinació amb la seva visita al parc. Les dues es localitzen a la zona temàtica de la Polynesia, i per això l’ambientalització està relacionada amb la cultura maori i la relació respectuosa que aquesta té amb la natura.

L’equip d‘educació d’Anthesis Lavola ha ideat, juntament amb l’equip de PortAventura World, dues activitats sobre sostenibilitat adreçades a l’alumnat.

Una de les activitats té com a temàtica principal la sensibilització envers la protecció de la biodiversitat. Es tracta d’un recorregut guiat i dinamitzat pel Makumanu Garden, en el que els participants podran descobrir la diversitat de plantes i aus del parc. En aquesta activitat podran conèixer al biòleg que té cura de les aus que protagonitzen l’espectacle Aves del paraíso i aprendre de la seva experiència. Així doncs, aquesta proposta educativa exclusiva de PortAventura World dona l’oportunitat als grups escolars de conèixer l’origen i el comportament d’aus exòtiques de diferents continents del món.

L’altra activitat està pensada per a treballar els conceptes de residu zero i economia circular, fomentant la reflexió sobre l’impacte ambiental que produeixen els residus i com podem posar-hi solució. Els participants hauran de superar unes proves per ajudar a un dels protagonistes d’una llegenda maori, en Maui,  a reconstruir el Tòtem dels Recursos. Al taller també es posen en valor les iniciatives que està portant a terme PortAventura World per eliminar els plàstics d’un sol ús i algunes alternatives per minimitzar la generació de residus.

Per a cadascuna de les activitats s’han elaborat les fitxes per al professorat on s’inclouen la descripció, els objectius, conceptes i continguts que es treballen, a més a més de propostes d’accions prèvies i posteriors a la visita, com per exemple jocs digitals desenvolupats expressament per al programa. També s’ha elaborat el contingut dels materials educatius necessaris per portar a terme les activitats (cartes, fitxes, taulells, cartells, etc.).

Al 2021 el programa ha estat reconegut en els Premis Jordi Cartanyà (de la Diputació de Tarragona) com a “millor proposta innovadora i creativa que contribueix a un desenvolupament sostenible”.

Celebrem el Dia Mundial de l’Educació Ambiental

26 gener, 2022 | Lavola Educa, Notícies,

 

El 26 de gener és una data assenyalada en el món del medi ambient, ja que es commemora el Dia Mundial de l’Educació Ambiental. Aquesta efemèride es va començar a celebrar l’any 1975, quan es va organitzar el Seminari Internacional d’Educació Ambiental a Belgrad.

L’esdeveniment va comptar amb la participació de professionals de més de 70 països i va permetre establir els principis de l’Educació Ambiental en el marc dels programes de les Nacions Unides. El resultat del seminari va ser la publicació de la Carta de Belgrad.

Però aquest acte no hagués sigut possible sense la Declaració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà, aprovada a Estocolm l’any 1972. Una declaració que aquest 2022 compleix els 50 anys. Mig segle durant el que l’educació ambiental ha sigut un pilar per aconseguir que la societat i les noves generacions estiguin més conscienciades i afavoreixin el canvi cap a un món més sostenible.

Aquest 2022 es compleixen 50 anys de la Declaració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà, aprovada a Estocolm l’any 1972. Aquesta declaració va sentar les bases per a la redacció de la de Carta de Belgrad al 1975.

 

L’educació ambiental a Anthesis Lavola

A Anthesis Lavola portem l’educació ambiental en el nostre ADN, ja que vam començar la nostra història amb una escola de natura per a mestres a Llombregueres de Baix, a Sant Andreu de La Vola. Per aquest motiu, per als educadors i educadores dels programes educatius que coordinem, el 26 de gener és una dia normal a la feina ja que, diàriament, porten a terme activitats i tallers per apropar la sostenibilitat a diferents públics.

Tot i això, en aquest Dia Mundial de l’Educació Ambiental, el nostre equip de programes educatius compartirà coneixements sobre diferents aspectes de la sostenibilitat amb gairebé 700 alumnes d’una trentena d’escoles de Catalunya.

En aquest Dia Mundial de l’Educació Ambiental, el nostre equip de programes educatius compartirà coneixements sobre diferents aspectes de la sostenibilitat amb gairebé 700 alumnes d’una trentena d’escoles de Catalunya.

 

Activitats realitzades en els programes i equipaments que coordinem

Aquests centres educatius avui participaran a alguns dels programes d’educació ambiental que coordinem i que ofereixen visites a instal·lacions, permetent conèixer processos relacionats amb la gestió ambiental:

Durant la setmana, els equipaments d’educació ambiental que gestionem han programat les següents activitats:

Finalment, el programa d’educació ambiental de l’Ajuntament de Madrid ha programat aquestes activitats pel mateix dia 26:

 • Webinar de compostatge i vermicompostatge, de 10 a 12 h
 • Webinar d’arbrat urbà, de 10 a 11 h
 • Visita (presencial) a la Planta de Compostatge de Migas Calientes, de 10:30 a 13 h

L’educació ambiental es reforça a l’àrea metropolitana de València

12 gener, 2022 | Lavola Educa, Notícies,

El nou programa educatiu de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus de València busca millorar la conscienciació i sensibilització de la ciutadania en l’àmbit de la gestió de residus.

L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) de València ha augmentat la partida dedicada a l’educació ambiental per al 2022. Gràcies a aquest increment, es reforça el servei d’educació ambiental per als quaranta-cinc municipis de l’àrea metropolitana, principalment en els més petits. L’EMTRE s’encarrega de la gestió i valorització dels residus urbans que generen el milió i mig d’habitants de València i la seva àrea metropolitana.

Anthesis Lavola serem l’empresa encarregada de portar a terme el disseny i execució del Pla d’Educació Ambiental de l’entitat. Aquest es convertirà en una oferta educativa tant per a públic escolar com ciutadania perquè siguin capaços de prendre decisions i adoptar mesures responsables a favor del medi ambient, el reciclatge i l’economia circular.

Per aconseguir-ho és molt important teixir aliances amb els municipis i amb les entitats de la zona, de manera que es puguin desenvolupar propostes de proximitat vinculades a tota l’àrea metropolitana. D’aquesta forma busca fomentar el coneixement del medi i el sentiment de pertinença a un territori.

 

Educació i sensibilització cap a l’economia circular

L’equip educatiu d’Anthesis Lavola comptarà amb una oficina a Burjassot i estarà format per dotze persones: vuit per portar a terme les activitats desenvolupades en els municipis que formen part de l’EMTRE, dues lligades a la Planta d’Hornillos, a Quart de Poblet, una coordinadora i una última que realitzarà tasques d’administració i gestió de reserves.

La proposta educativa presentada té com a objectiu fomentar la conscienciació i participació ciutadana a la recollida de residus i, a més, sumar esforços en la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la salut humana i el medi ambient en general.

Comptarà amb una variada oferta de visites a instal·lacions de gestió de residus, tallers i altres activitats de sensibilització i capacitació ambiental per a centres educatius i ciutadania.  De forma transversal, en el territori treballarà amb municipis a través dels seus ajuntaments, entitats agràries i les comissions falleres, així com el teixit associatiu de la zona.

La corresponsabilitat ciutadana en la correcta separació dels residus i el seu reciclatge és imprescindible per complir el compromís amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Com funciona la CALCUTECA?

22 octubre, 2021 | Lavola Educa, Notícies,

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha desenvolupat una calculadora alimentària que puntua els plats cuinats considerant l’impacte ambiental dels aliments utilitzats.

 

La CALCUTECA és una eina innovadora que permet conèixer el grau de sostenibilitat d’una recepta culinària; es calcula mesurant la petjada de cada ingredient, des de la seva producció, al transport, l’envasat i la pròpia temporalitat de l’aliment.

Amb la perspectiva del cicle de vida, l’usuari pot calcular l’impacte d’una recepta i conèixer-ne la magnitud de la seva petjada –la de carboni, la petjada hídrica, ús del sòl i quantitat de residus generats- per a cada comensal de la recepta. L’eina conté més de 70 ingredients bàsics i es tenen en compte criteris de proximitat, temporada, envasos d’un sol ús o la compra a granel. La quantitat de cada aliment també es té en compte per al resultat final.

 

Per a fomentar l’ús de la CALCUTECA, s’ha llençat un repte a xarxes socials amb el hashtag  #JoNoDevoroElPlaneta. L’AMB anima a la ciutadania a compartir-ne receptes amb baix impacte ambiental i que formaran part d’un llibre amb propostes gastronòmiques més sostenibles.

La creació d’aquesta calculadora alimentària ha comptat amb la participació de l’equip d’economia circular, que ja té experiència en dissenyar eines de càlcul de petjades ambientals. A més, l’equip d’educació és qui dissenya, dinamitza i coordina les activitats del “Compartim un futur”, el programa educatiu de l’AMB on s’emmarca la CALCUTECA.

La formació com a catalitzador de la sostenibilitat a les organitzacions

6 abril, 2021 | Lavola Educa, Reflexions,

Creiem fermament en una sostenibilitat construïda colze a colze amb cada una de les persones que formen part de les organitzacions.

En paraules d’Antonio Guterres, secretari general de la ONU, l’any 2021 és un any crític per a frenar el canvi climàtic i “la urgència d’actuar mai ha sigut més clara”. Aquesta Dècada d’Acció necessita organitzacions resilients que apostin clarament per avançar en el camí de la sostenibilitat. Però, és possible una organització sostenible sense el compromís de les persones que la conformen?

A Anthesis Lavola creiem fermament en una sostenibilitat construïda colze a colze amb cada una de les persones que formen part de les organitzacions: persones responsables, capaces i compromeses amb el repte de la sostenibilitat. Per a fer-ho és necessari un catalitzador que empoderi i activi la sostenibilitat dins de les organitzacions: la capacitació i implicació de tots els membres dels seus equips.

El paper de la formació i sensibilització és clau: capacitar per a la transformació, connectar el propòsit de les organitzacions amb els valors dels seus empleats i empleades, i integrar la sostenibilitat en el seu dia a dia, tan dins com fora de l’entorn laboral.

Tal com deia Paul Polman en aquest article, “la clau per a crear una empresa vibrant i sostenible és trobar formes d’aconseguir que tots els treballadors, des dels alts directius fins als treballadors de la línia de muntatge, s’involucrin personalment en els esforços diaris de sostenibilitat corporativa”.

A més, una bona estratègia formativa vinculada a la sostenibilitat no només millora la competitivitat de les organitzacions, si no que augmenta el compromís i satisfacció dels seus equips. I és que la responsabilitat i ètica en temes ambientals i socials és un dels valors més buscats per part de la generació actual de treballadors i treballadores.

Com entenem la formació?

Amb més de 40 anys d’experiència en educació i sensibilització ambiental, a Anthesis Lavola confiem profundament en el poder transformador de la capacitació com a activador per al canvi cap a un present i un futur més sostenibles. En base a això, combinem la nostra experiència en metodologies educatives amb el nostre coneixement expert en sostenibilitat per a elaborar propostes de sensibilització i formació que impulsin un canvi de cultura a les organitzacions, des dels càrrecs directius fins a cada una de les seves treballadores i treballadors.

Partint d’això, les nostres formacions es basen en una metodologia educativa que segueix els principis didàctics recollits a The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice (OCDE, 2010):

 • Els participants són el centre del procés d’aprenentatge.Per aquest motiu és necessari contextualitzar les formacions a la seva realitat i potenciar dinàmiques vivencials.
 • L’aprenentatge és de natura sociali, per tant, incorporem la participació, el treball en equip i la col·laboració.
 • ​​Sense emocions no hi ha aprenentatge, i tenim en compte aquesta premissa per a dissenyar propostes que estiguin en sintonia amb les motivacions dels participants.
 • ​​Cada un aprèn d’una manera diferent, amb el que és important combinar diferents estratègies per connectar amb tots i totes les participants.
 • ​​L’esforç és essencial per a l’aprenentatge, i per això les propostes han d’estimular als destinataris per a que participin, facin preguntes i reflexionin sobre el que estan experimentant.
 • L’avaluació afavoreix l’aprenentatgei la millora contínua, de manera que incorporem estratègies de feedback i avaluació per a generar un entorn d’aprenentatge òptim.
 • Aprendre és construir connexions horitzontals, motiu pel qual les nostres formacions busquen connectar els aprenentatges adquirits amb altres aspectes de la vida diària dels participants.

Quina tipologia de formacions oferim?

Cada organització és diferent i els seus requisits formatius també ho són. A més, dins d’una mateixa organització també sol haver-hi diferents necessitats. De manera general, diferenciem els següents tipus de formacions en base als seus objectius:

 • Sensibilització general per als equips, en les que l’objectiu és ajudar a les persones a ser més conscients de com els factors que influeixen en la sostenibilitat afecten al seu dia a dia i al dels demés. Són formacions en les que es prioritza la sensibilització i presa de consciència, i en les que s’aporten coneixements bàsics sobre sostenibilitat per a la presa de decisions i mesures fonamentades a favor de la integritat del medi ambient, la viabilitat de l’economia i la justícia social.
 • Lideratge i estratègies de sostenibilitat, enfocades a persones en càrrecs de direcció, en les que l’objectiu és donar les eines per a liderar la sostenibilitat a les organitzacions, capacitar i convèncer que la sostenibilitat no és una moda passatgera, si no un element competitiu clau per al futur de les organitzacions, del planeta i dels qui hi vivim.
 • Capacitació tècnica en sostenibilitat, en les que l’objectiu és capacitar en relació a diferents aspectes concrets relacionats amb la sostenibilitat, per a millorar la competitivitat i el desenvolupament professional dels seus equips (per exemple, una formació específica sobre anàlisi de cicle de vida de productes, finançament sostenible, ODS, etc).

A part d’aquesta tipologies, trobem variants per a processos d’onboarding, per a transmetre els valors de l’organització a les noves incorporacions, o per a proveïdors, amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat a la seva cadena de subministrament.

Sigui quin sigui el tipus de formació, totes elles combinen el nostre coneixement expert en sostenibilitat amb la nostra experiència en facilitació i dinamització de continguts utilitzant diferents estratègies per arribar a tots i totes les participants.

A Anthesis Lavola volem activar la sostenibilitat a les organitzacions a través de formacions efectives, dinàmiques i atractives.

En quins formats brindem les formacions?

Oferim formacions en format estàndard, així com formacions personalitzades en base a les necessitats:

 • Campus online a través de la nostra plataforma d’aprenentatge ubic (U-learning), amb una àmplia varietat de cursos estructurats en mòduls breus i dinàmics de microlearning, continguts que potencien la motivació intrínseca dels usuaris i amb jocs i estratègies de gamificació per a una experiència amena i significativa.
 • Sustainability Talks emmarcades sota una campanya de comunicació contínua per a dinamitzar l’experiència formativa i fomentar la participació dels destinataris. Les ponències sobre sostenibilitat combinen presentacions d’experts, amb casos pràctics i dinàmiques participatives.
 • Jam formativa, un taller dinamitzat pels nostres experts en format presencial o online, en els que es realitzen diferents dinàmiques participatives per a tenir una experiència d’aprenentatge profitosa i significativa.
 • Escape game, una formació lúdica per a sensibilitzar al voltant de la sostenibilitat a la vegada que es genera teambuilding.

En definitiva, a Anthesis Lavola volem activar la sostenibilitat a les organitzacions a través de formacions efectives, dinàmiques i atractives que promoguin, capacitin i despertin el desig intrínsec de col·laborar, transformar i integrar la sostenibilitat en el dia a dia de cada una de les persones i de les organitzacions.

El Zoo de Barcelona aposta per la Itinerapp

3 març, 2021 | Notícies,

 

El Zoo de Barcelona ha apostat per la digitalització d’algunes de les activitats que ofereix a través del seu servei educatiu. Des d’Anthesis Lavola hem fet possible aquest procés dissenyant i incorporant continguts i jocs interactius digitals amb l’eina Itinerapp en quatre activitats diferents.

El servei educatiu del Zoo de Barcelona ofereix activitats per a tots els nivells educatius de l’educació formal, no formal i per al públic familiar per conèixer i estimar els animals. Per donar resposta a la voluntat de digitalitzar part de la seva oferta educativa, l’equip de consultoria ha portat a terme un treball de valoració i d’anàlisi per tal d’identificar el potencial de les dinàmiques  i recorreguts de les visites per adaptar-les al format digital a través de l’Itinerapp®.

Aquest recurs educatiu, conceptualitzat i dissenyat per Anthesis Lavola, és una aplicació que permet fer visites i itineraris gamificats adaptables a les necessitats de cada projecte, segons el públic, els espais, etc. En l’aplicació s’integren continguts, proves i dinàmiques que els participants resolen durant la visita, aportant-los una experiència d’entreteniment i d’aprenentatge.

Un cop valorades les diferents activitats i acordats els diferents moments de les visites en els quals s’inclourien els recursos digitals gamificats, s’han adaptat els continguts i dissenyat les proves per realitzar cinc itineraris digitals; per les activitats ‘Discovery’, ‘Mangabeis’, ‘Orangutans’ i Animals en perill’.

 

Per aquesta última, adreçada a l’alumnat de Cicle mitjà i superior de primària, ESO i Batxillerat s’ha proposat realitzar dos itineraris diferenciats que s’adaptin als nivells de les diferents etapes educatives, agrupant l’alumnat de primària, per una banda, i el de secundària i batxillerat, per l’altra.

Per dissenyar i adaptar l’Itinerapp® s’ha utilitzat diverses tipologies de proves i jocs com puzles, jocs de memòria, de multi resposta, de fer parelles, de selecció de paraules o imatges, etc. que milloren la interactivitat amb els participants a través del format digital. També s’han incorporat materials audiovisuals i vídeos de realitat augmentada i 360º, una aportació tecnològica que enriqueix la visita i que garanteix que es puguin veure aspectes de l’itinerari vinculats al comportament dels animals que potser no succeeixen en el moment en el que es porta a terme l’activitat.

Un cop dissenyats i programats els continguts, l’equip d’Anthesis Lavola ha realitzat una prova pilot de cada itinerari i ha format a l’equip educatiu del Zoo que s’encarrega de desenvolupar les activitats amb els públics participants.

Aquest procés de digitalització aporta un valor diferencial a l’oferta educativa del Zoo, millorant-ne la innovació, la interactivitat i la comprensió dels coneixements a través de la varietat de recursos digitals que ofereix l’Itinerapp®. Una eina desenvolupada per a tauletes amb sistema operatiu iOS i, recentment, per a Android.