Acompanyem a cooperatives del Grup Fagor en l’elaboració de les seves memòries de sostenibilitat

8 setembre, 2021 | Notícies,

Working for a better future és el lema adoptat per Grup Fagor, síntesi dels objectius plantejats en l’estratègia de sostenibilitat Fagor 2030, amb la qual vol mantenir-se com un grup competitiu, innovador i democràtic, cuidant de les seves persones i del planeta.

L’estratègia 2030 els guiarà en el desenvolupament de les accions, plans i polítiques amb les quals complir amb els seus objectius i reptes en matèria de sostenibilitat. I res millor per a conèixer la situació de partida que avaluar, mitjançant les memòries de sostenibilitat, les estratègies adoptades per les seves cooperatives en aquest àmbit.

Per a això, des d’Anthesis Lavola hem treballat en l’elaboració i maquetació de les memòries de sostenibilitat 2020 de tres cooperatives: Fagor Arrasate, Fagor Ederlan i Onnera Group, a més de la del mateix Grupo Fagor. També s’està elaborant l’anàlisi de materialitat 2021 per a una altra cooperativa del grup, MONDRAGON Assembly.

Per a desenvolupar el projecte, l’equip de Sostenibilitat Corporativa ha adoptat una metodologia participativa amb els integrants de cadascuna de les organitzacions.

L’elaboració de cada Memòria de Sostenibilitat 2020 ha seguit un procés consensuat i homogeneïtzat, alineat amb l’estàndard Global Reporting Initiative (GRI) i la Llei 11/2018 sobre Informació no financera i diversitat, que obliga a societats de més de 500 empleats i a grups consolidats a divulgar la seva informació no financera (EINF), la qual cosa ajuda a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el seu impacte en la societat.

L’anàlisi s’ha dividit en quatre fases:

  • Anàlisi de materialitat o la seva revisió, si ja disposaven d’un estudi previ de materialitat
  • Recopilació i anàlisi de la informació
  • Redacció i validació dels continguts de la memòria
  • Acompanyament en la verificació de la memòria per part d’auditors externs (opcional)

Cada cooperativa ha rebut una memòria de sostenibilitat que compleix amb els requeriments legals actuals en matèria de sostenibilitat i inclou la Taula GRI i la Taula d’equivalència GRI-EINF.

L’última fase del projecte, exercida per l’àrea de Comunicació d’Anthesis Lavola, ha consistit en la maquetació de la memòria, incloent-hi un resum infogràfic molt visual de les xifres clau. El document s’ha ofert en tres idiomes: castellà, euskera i anglès.

Totes les cooperatives analitzades formen part de la Corporació MONDRAGON. En els últims anys hem desenvolupat diversos projectes per als seus integrants, com l’anàlisi de la petjada de carboni per al Grup Fagor, una proposta formativa en sostenibilitat i governança ambiental (ESG) o la capacitació a cooperatives per a realitzar els seus informes EINF.

Gipuzkoa publica la proposta de xarxa d’infraestructura verda

19 juliol, 2021 | Notícies,

L’informe identifica més de cent espais que permeten connectar tots els municipis del territori.

El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha publicat l’informe “Diagnóstico para la planificación de la red de infraestructura verde de Gipuzkoa”. Aquest document té com a objectiu delimitar una proposta de xarxa d’infraestructura verda, identificar les discontinuïtats i definir les actuacions de restauració ambiental, renaturalització o desfragmentació necessàries.

L’informe s’emmarca dins de l’Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático 2050 i planteja la proposta de delimitació de les Zonas de Interés para la Funcionalidad Ecológica (ZIFEs) perquè siguin incorporades pels plans territorials i el planejament urbanístic. Aquesta proposta té en compte la importància ecològica, els serveis dels ecosistemes i el grau de fragmentació de les zones proposades, sent coherent amb la Red de Infraestructura Verde de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

A partir de la zones definides al diagnòstic, es proposen un total de 104 ZIFEs, algunes de les quals han de millorar la seva funcionalitat. En el seu conjunt formen una xarxa interconnectada que arriba a tots els municipis de Gipuzkoa.

El projecte ha comptat amb tasques de gabinet per identificar les zones i treball de camp per validar els resultats.

L’equip de Ciutat i Territori d’Anthesis Lavola ha realitzat aquest projecte en col·laboració amb la consultoria ambiental basca ARC. Es tracta d’una oportunitat per ampliar l’experiència de l’equip i generar oportunitats d’implementació de feines semblants a altres territoris.

Per l’elaboració del diagnòstic s’han dut a terme tasques de gabinet amb sistemes d’informació geogràfica per identificar els espais amb major valor de funcionalitat ecològica i treballs de camp per validar la informació de cada un d’ells i identificar les zones de millora.

Amb les àrees identificades, s’han redactat fitxes descriptives per les 104 ZIFEs i per a les zones de millora, amb propostes d’actuació. A més, s’han contrastat els espais amb les eines de planificació territorial de la CAPV, especialment amb la Red de Infraestructura Verde.

Finalment, s’han redactat els criteris i propostes per a la incorporació de la infraestructura verda en la planificació territorial i municipal, per a la gestió i protecció de la infraestructura verda de Gipuzkoa i per a la promoció del coneixement, la implicació i la participació ciutadana.