Mango refinança el seu deute amb un préstec de 200 milions vinculat a objectius de sostenibilitat

20 abril, 2022 | Notícies,

“Es tracta d’una transacció històrica per a la companyia. No només hem vinculat per primera vegada el cost de la deuda a indicadors de sostenibilitat, sino que a més a més hem aconseguit extendre el calendari de venciment, millorant el seu cost, i a la vegada hem duplicat la nostra capacitat de financiació.”

Margarita Salvans, directora financera de Mango

Mango, un dels principals grups d’Europa de la indústria de la moda, ha refinançat el deute amb un nou préstec sindicat per un import total de 200 milions d’euros. 

D’aquesta xifra, 150 milions d’euros s’amortitzaran de forma lineal fins al 2027, i els 50 milions d’euros restants es destinaran a una línia de finançament que podrà ser utilitzada fins al 2024 per a inversors en despeses de capital (capex) del grup i que, en cas de ser disposada, s’amortitzarà en un únic venciment el 2028. 

A més, la companyia ha ampliat la disponibilitat de finançament i ha acordat la possibilitat de duplicar l’accés a crèdit mitjançant dues pòlisses per un import total de 200 milions, disponibles en cas que la companyia ho considerés oportú. 

No obstant això, la novetat és que per primera vegada a la història de la companyia, aquest préstec està vinculat a criteris de sostenibilitat ESG. Concretament, el cost mitjà del préstec es podria reduir si el 2025 la companyia arriba al 100% d’ús de cotó sostenible, polièster reciclat i fibres cel·lulòsiques d’origen controlat, així com una reducció de més d’un 10% de les emissions de CO2. Aquests objectius de sostenibilitat vinculats al refinançament han estat validats en una Second Party Opinion elaborada per Anthesis Lavola.  

Margarita Salvans, directora financera de Mango, ha afirmat que es tracta d’una transacció històrica per a Mango perquè no només s’ha vinculat per primera vegada el cost del deute a indicadors de sostenibilitat, sinó que a més s´ha aconseguit estendre el calendari de venciment, millorat el cost i duplicat la capacitat de finançament. 

Caixabank ha assessorat Mango durant tot el procés i ha liderat la transacció, que també ha comptat amb la participació de BBVA, Banc Sabadell, Banc Santander, Erste Bank, Deutsche Bank, Ibercaja i Unicaja. 

Notícies relacionades

Baleària signa amb CaixaBank el primer finançament sostenible del sector marítim a Espanya

30 març, 2022 | Notícies,

Amb un préstec de 80 milions d’euros, Balearia és pionera en el sector marítim espanyol amb el primer finançament sostenible del país.

 

La naviliera Baleària ha signat el primer finançament sostenible al sector marítim a Espanya amb un préstec sostenible de 80 milions d’euros. El finançament ha vinculat el tipus d’interès a dos indicadors amb impacte mediambiental: el nombre de vaixells ecosostenibles i el nombre de vaixells amb connexió elèctrica a port.

CaixaBank ha liderat aquest préstec sindicat, actuant com a coordinador del finançament, assegurador i agent de sostenibilitat. A l’operació també hi han participat Abanca, Banca March, BBVA, Cajamar i Santander.

 Es consideren vaixells ecosostenibles aquells propulsats per gas, hidrogen o bateries elèctriques, en ser les tecnologies amb menors emissions que els combustibles convencionals o netes. Baleària té l’objectiu de liderar la transformació del sector marítim a Espanya i reduir les emissions contaminants gràcies a l’ús d’energies més netes. Per això disposa de 9 vaixells amb motors duals que poden fer servir gas i té el propòsit d’ampliar aquesta flota ecoeficient almenys en tres unitats més en els pròxims 5 anys.

 

Baleària, en el seu objectiu de reduir emissions tant en trajectes com a port, ha començat a fer inversions perquè els vaixells puguin connectar-se elèctricament al port quan estan atracats i així continuar operatius sense cremar combustible. El 2021 Baleària va incorporar a la seva flota el vaixell Eleanor Roosevelt, el primer fast ferri del món amb motors duals de gas, que a més a més té connexió elèctrica a port i que va permetre al primer mes d’operació realitzar el primer trajecte descarbonitzat d’un vaixell a Europa gràcies a l’ús del biometà. La naviliera té com a propòsit aconseguir que el 15% de la flota tingui connexió elèctrica el 2026.

El finançament ha comptat amb un informe de l’equip de finances sostenibles, que ha validat la substancialitat i idoneïtat dels indicadors i dels seus propòsits, complint així els Sustainability-Linked Loan Principles emesos per la Loan Market Association. A més, l’operació ha comptat amb KPMG Advocats, com a assessor legal del sindicat de finançadors.

Anàlisi de riscos i oportunitats davant del canvi climàtic en el marc TCFD

29 març, 2022 | Esdeveniment, Webinar,

Per veure el webinar, inscriu-te aquí:WEBINAR

Dimarts, 19 d’abril | 9:00-10:20 am  (GMT-5, hora Colòmbia)

La metodologia Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), busca que les organitzacions proporcionin informació relativa de com els afecta el canvi climàtic i facilitar que els seus grups d’interès puguin entendre els riscos materials als quals s’enfronten.

En aquest webinar veurem com TCFD s’ha anat imposant com la metodologia millor valorada per inversors i pels índexs de sostenibilitat com el CDP o DJSI. Entrarem a veure les seves diferents fases metodològiques, així com les seves sortides i resultats. I tindrem l’oportunitat d’escoltar un cas d’implementació reeixit en un dels bancs més importants del país.

Ponents

     
Mariana Escobar, Cap de finances sostenibles en Superintendència financera de Colòmbia Gregorio Gil, Director de Reporting financer i de Relació amb Supervisors de mercats
de valors del Grup BBVA
Andrés García, Director de Clients Globals i Sostenibilitat BBVA Colòmbia
     

 

 
Yolanda Fadul, Directora Metrix Finanzas Camilo Álvarez, Responsable sucursal Anthesis Lavola Colòmbia

 

Organitzat en col·laboració amb:

 

Amb la participació de:

 

Com afecta la taxonomia sobre finances sostenibles a les empreses?

9 febrer, 2022 | Reflexions,

Cada cop més organitzacions avaluen les seves activitats i el seu alineament amb el Pla d’Acció de finances sostenibles i la Taxonomia de la UE per harmonitzar aspectes mediambientals i sostenibles en el si de la UE, així com un procés imprescindible de llenguatge comú.

 

La taxonomia publicada per la Comissió Europea sobre finances sostenibles ha d’ajudar a identificar les activitats i projectes amb els objectius ambientals de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per aconseguir-lo serà necessari que les empreses compleixin amb les directives d’informació no financera, així com amb els futurs requeriments d’informació corporativa en matèria de sostenibilitat. D’aquesta manera, es pretén enllaçar aspectes sostenibles amb financers i permetre comparar la materialitat entre empreses del mateix sector.

Com a part de l’exercici de consolidació i responsabilitat de les organitzacions, canvis reguladors i principis i estàndards de lliure adhesió, cada cop més organitzacions avaluen les seves activitats i el seu alineament amb el Pla d’Acció de finances sostenibles i la Taxonomia de la Unió Europea. L’enfoc és una harmonització d’aspectes mediambientals i sostenibles en el si de la Unió Europea i d’un procés imprescindible de llenguatge comú, que igualment s’està desenvolupant en nombrosos països.

El reglament delegat de la Comissió Europea defineix un llistat d’activitats que contribueixen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Eels agents econòmics i financers i les empreses es comprometen a identificar i classificar les seves activitats, productes i solucions amb una perspectiva científica, economico-financera i sostenible, i el seu posicionament respecte als seus grups d’interès, competidors, societat i reguladors.

 

Al desembre de 2021, la Comissió Europea va publicar un reglament delegat en el que es defineix un llistat d’activitats que contribueixen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. En aquest sentit, els agents econòmics i financers i les empreses es comprometen a identificar i classificar les seves activitats, productes i solucions amb els objectius ambientals de mitigació i adaptació al canvi climàtic, amb una perspectiva científica, econòmico-financera i sostenible, i el seu posicionament respecte als seus grups d’interès, competidors, societat i reguladors. En els propers mesos es publicaran, després de consultes prèvies, els actes delegats relatius als quatre objectius ambientals restants (recursos hídrics i marins, economia circular, prevenció de la contaminació i biodiversitat i ecosistemes). Entraran en vigor, previsiblement al 2023, mitjançant reglaments delegats.

L’entorn actual obliga a identificar nous requeriments i reptes, adaptar-se d’una forma dinàmica i complir amb la Directiva d’Informació no Financera (en anglès, NFRD). En aquest últim exemple, les grans empreses que són entitats d’interès públic, així com els participants en els mercats financers (empreses cotitzades), han d’analitzar les seves activitats. El propòsit és determinar quines d’aquests poden ser classificades com a mitigació i adaptació dins d’alguna de les activitats definides per la Taxonomia per aquests objectius (elegibilitat).

Per a aquelles activitats considerades elegibles, les companyies han d’informar sobre el volum de vendes, OPEX i CAPEX associat a les mateixes durant l’exercici amb les dades de 2021. Aquesta informació s’ha de reportar a l’Estat d’Informació no Financera de l’exercici 2021, que es publica al 2022. Amb aquestes mesures i càlculs, es pretén vincular aspectes sostenibles amb financers i permetre comparar, en part, la materialitat entre empreses del mateix sector.

És imprescindible, per a les empreses financeres i no financeres, requerir de l’assessorament necessari i exacte d’empreses especialitzades per a una correcta posada en escena de les circumstàncies i regulacions que ens afecten.

 

A partir de 2023 s’haurà d’aprofundir aquest anàlisi amb l’alineament, amb dades de l’exercici 2022. L’objectiu és distingir aquelles activitats elegibles que compleixin amb els criteris tècnics de selecció (CTS), no causen danys significatius a la resta d’objectius ambientals i respecten les garanties socials mínimes (Drets Humans i Drets Laborals). En l’aspecte Social, també s’estan definint les bases per a una taxonomia específica.

Les modificacions futures de les exigències d’informació corporativa en matèria de sostenibilitat, amb l’entrada en vigor el proper any de la CSRD (en anglès, Corporate Sustainability Reporting Directive), derivarà cap al fet que la regulació sostenible abasti un major nombre d’empreses europees i de menor mida que actualment, i que s’avanci, en part, en la Unió Europea de Mercats de Capitals.

Davant de nous requeriments és necessari anticipar-se i crear la metodologia adequada per a que els canvis siguin més fluids i menys costos (econòmic-sostenible) que si no s’actua conforme als continus canvis de l’ecosistema de la Sostenibilitat i l’economia. És imprescindible, per a les empreses financeres i no financeres, requerir de l’assessorament necessari i exacte d’empreses especialitzades per a una correcta posada en escena de les circumstàncies i regulacions que ens afecten.

Un cop identificats, en termes de taxonomia, el què, com i quan, és el moment d’“Activar-se” per tal que els fluxos financers i sostenibles s’alineïn per a tancar la bretxa de sostenibilitat i aconseguir els compromisos i els ODS. És la nostra responsabilitat.

L’equip de Finances Sostenibles d’Anthesis Lavola està assessorant i acompanyant a empreses financers i d’altres sectors en aquest procés desafiant i indispensable.

Pioners en l’emissió de bons socials a Colòmbia

17 gener, 2022 | Notícies,

Els bons socials són instruments de deute que s’usen per a recaptar fons destinats a finançar projectes nous i/o existents amb resultats socials positius.

Els bons socials són instruments de deute que s’usen per a recaptar fons destinats a finançar projectes nous i/o existents amb resultats socials positius. En altres paraules, els ingressos dels bons socials es destinen exclusivament a finançar o refinançar en part o en la seva totalitat els projectes socials elegibles nous i/o existents.

A Anthesis Lavola estem orgullosos d’haver participat, de la mà del nostre soci Metrix Finanzas, en les primeres emissions de bons socials a la història de Colòmbia. Així ho vam fer acompanyant al hòlding Corficolombiana, inversor líder en l’estructuració i gestió d’empreses i projectes a Colòmbia, ajudant-lo a avaluar la viabilitat de vincular l’emissió de bons subjectes a criteris socials per al (re)finançament de projectes de desenvolupament d’infraestructura vial, i a establir un marc de finançament sòlid per aquest tipus de projectes d’alt impacte social.

Com a resultat es van emetre 500.000 milions de pesos colombians (uns 112 milions d’euros) en bons socials amb venciment a 5 i 12 anys. Els inversors poden accedir als bons per a finançar els projectes vials Pacífico I, que connecta el departament de Chocó amb el sud-est d’Antiòquia, i Covioriente, entre les ciutats de Villavicencio i Yopal, als departaments de Meta i Casanare.

Hem ajudat a avaluar la viabilitat de vincular l’emissió de bons subjectes a criteris socials per al (re)finançament de projectes de desenvolupament d’infraestructura vial.

Aquests projectes van ser triats en línia amb els Principis dels Bons Socials 2021 de l’Associació Internacionals dels Mercats de Capitals (ICMA). Aquesta certificació internacional es va aconseguir per l’impacte d’aquests projectes d’infraestructura en la competitivitat, la generació de treball, la recuperació econòmica i la qualitat de vida de les comunitats en les seves àrees d’influència.

El finançament amb bons socials està emmarcat en l’estratègia de Corficolombiana Sostenible, i contribueix a diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides com: fi de la pobresa (ODS 1), salut i benestar (ODS 3), treball decent i creixement econòmic (ODS 8), indústria, innovació i infraestructura (ODS 9), reducció de les desigualtats (ODS 1o), i ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11).

L’equip de finances sostenibles d’Anthesis Lavola ajuda a entitats privades i públiques en el desenvolupament de marcs de finançament (préstecs i bons) amb criteris ambientals, socials o de sostenibilitat; emet informes de segona opinió per a confirmar l’alineació del marc de finançament o del finançament amb els principis rellevants (SLLP, SBP, GLP y GBP, entre altres); i acompanya a les organitzacions o inversors en la identificació del grau d’alineació de projectes o activitats econòmiques amb la taxonomia verda de la UE.

Creació d’una calculadora per mesurar l’impacte mediambiental i social dels fons d’inversió

4 octubre, 2021 | Notícies,

Caixa d’Enginyers Gestió ha desenvolupat CIMS (calculadora d’impacte mediambiental i social), una eina per ajudar als seus clients a conèixer l’impacte que generen les inversions dels fons d’Inversió Socialment Responsables.

La sostenibilitat i el canvi climàtic són un dels principals eixos estratègics del Grup Caixa d’Enginyers. Per aquest motiu, Caixa d’Enginyers Gestió, la gestora de fons d’inversió del grup, ha fet un pas més enllà per promoure l’impacte positiu de les inversions en el medi ambient i la societat: ha desenvolupat CIMS, una calculadora d’impacte medi ambiental i social.

CIMS ofereix una perspectiva diferent als socis i sòcies de Caixa d’Enginyers a l’hora de prendre decisions sobre inversió sostenible, des dels àmbits ambiental, social i de bon govern corporatiu (ESG). La calculadora parteix d’una metodologia d’anàlisi pròpia basada en sis indicadors que recullen informació precisa perquè els socis i sòcies de Caixa d’Enginyers puguin avaluar l’impacte de les seves inversions a través dels fons d’inversió socialment responsables (ISR).

Els socis i sòcies poden calcular l’impacte de les seves inversions, introduint l’import de la inversió en un determinat fons ISR, i així veure l’impacte de la seva aportació al fons mitjançant els diferents indicadors associats a la inversió: les emissions evitades gràcies al consum d’energia de fonts renovables, l’energia consumida provinent de fonts renovables, l’aigua estalviada, les hores de formació a persones empleades o el percentatge de dones als Consells d’Administració… Aquests resultats, a més, s’acompanyen d’equivalències generalistes en cada àmbit per facilitar la comprensió de l’impacte.

L’equip de Sostenibilitat Corporativa ha desenvolupat i programat la calculadora per tal que els socis i sòcies de Caixa d’Enginyers coneguin el valor de l’impacte ESG de les inversions realitzades. El procés ha constat de diferents etapes: iniciant-se amb la definició i l’obtenció de les dades per calcular cada indicador de cada fons, posteriorment amb l’elaboració de les equivalències, i finalment, amb la programació de l’aplicatiu general i el disseny gràfic (incloent la maquetació, l’adaptació del disseny a qualsevol dispositiu i les animacions de les icones de resultats, així com les equivalències).

L’AMB obté un préstec sostenible de 110 milions d’euros

12 març, 2021 | Notícies,

El préstec té com a objectiu finançar el Pla de Sostenibilitat Ambiental (2020-2023).

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) finançarà el seu Pla de Sostenibilitat Ambiental (PAS) amb un préstec sindicat verd coordinat pel BBVA. El valor del préstec obtingut ascendeix a 110 milions d’euros i té com a objectiu ajudar a mitigar els impactes derivats de l’actual pandèmia de COVID-19.

Juntament amb el BBVA, CaixaBank, Bankia, Banco Santander i Banc Sabadell participen en aquesta operació, que permetrà que 35 ajuntaments de l’àrea metropolitana (excepte el de Barcelona) desenvolupin projectes centrats en la mobilitat urbana sostenible i la transició ecològica i energètica. A la vegada, ajudaran a la reactivació econòmica de la zona i a una millora en la qualitat de vida de la ciutadania.

El Pla de Sostenibilitat Ambiental parteix de vuit criteris ambientals. D’aquests, els projectes candidats n’han de complir, com a mínim, tres. Entre els projectes que es volen dur a terme es contempla la creació de nous trams de carrils bici dins de la xarxa Bicivia, l’ampliació dels serveis de bicicleta compartida o la instal·lació de cobertes solars i pèrgoles fotovoltaiques.

El Pla estableix vuit criteris ambientals i els projectes candidats n’han de complir, com a mínim, tres.

L’equip de Sostenibilitat Corporativa ha realitzat l’assessorament d’aquesta operació i ha definit els vuit criteris que s’han de complir. La pròpia AMB farà el seguiment dels projectes i de l’impacte mediambiental que tinguin, verificant que es compleixen els criteris de sostenibilitat.

Aquest tipus de finançaments lligats a la sostenibilitat tenen com a objectiu promoure l’activitat econòmica i el creixement de l’organització des d’un punt de vista ambiental i socialment sostenible i preservar la integritat del producte finançat. Per aconseguir-ho, proporcionen estrictes pautes de control financer a la vegada que les bonificacions aplicades estan lligades al compliment d’uns objectius ambientals i socials anuals.

Fertinagro Biotech aconsegueix finançament sostenible per valor de 41 milions d’euros

24 febrer, 2021 | Notícies,

Anthesis Lavola ha assessorat Fertinagro Biotech en aquesta operació, actuant com a segona opinió per avaluar la seva maduresa en sostenibilitat.

Fertinagro Biotech, empresa especialitzada en fertilitzants tecnològics i sostenibles, vol millorar la qualitat dels productes agrícoles a través de recursos innovadors i oferir solucions per combatre el canvi climàtic. Per a fer-ho, ha obtingut finançament sostenible de BBVA per valor de 41 milions d’euros.

L’empresa busca, d’aquesta manera, minimitzar el seu impacte ambiental amb la inversió en biotecnologia i el desenvolupament de productes sostenibles que redueixin les emissions generades i millorin el rendiment dels cultius. Aquestes milloren pretenen atenuar els efectes que el canvi climàtic pot causar en el sector agrícola.

El finançament firmat amb BBVA està lligat a diferents paràmetres de sostenibilitat. Anthesis Lavola, com a consultora en sostenibilitat i experta en finançament sostenible, ha assessorat Fertinagro Biotech en aquesta operació, actuant com a segona opinió per avaluar la seva maduresa en sostenibilitat. La valoració del grau de sostenibilitat s’ha fet utilitzant el rating d’Ecovadis, del que Anthesis Lavola és assessor tècnic homologat, i a partir d’aquí s’ha establert un full de ruta per continuar i consolidar el compromís en sostenibilitat de Fertingro Biotech al qual està vinculada l’operació de finançament sostenible.

Els préstecs lligats a la sostenibilitat tenen com a objectiu promoure el desenvolupament i preservar la integritat del producte finançat.

 

L’equip de Sostenibilitat Corporativa ha definit els diversos indicadors, entre els quals hi ha la construcció d’una planta de bioproductes, la implementació de tecnologies innovadores per al centre de biotecnologia i l’optimització dels serveis logístics per a fer-los més eficients i reduir les emissions.

Aquests finançaments lligats a la sostenibilitat, com el que ha aconseguit Fertinagro Biotech, tenen com a objectiu promoure l’activitat econòmica i el creixement de l’organització des d’un punt de vista ambiental i socialment sostenible i preservar la integritat del producte finançat. Per aconseguir-ho, proporcionen estrictes pautes de control financer a la vegada que les bonificacions aplicades estan lligades al compliment d’uns objectius ambientals i socials anuals.

BBVA i Borges signen un préstec sostenible de 15,7 milions d’euros

24 juny, 2020 | Notícies,

BBVA avaluarà el compromís de sostenibilitat de la mà de la consultora mediambiental Anthesis Lavola, que emetrà informes sobre el seguiment d’aquests paràmetres.

L’empresa d’alimentació Borges ha formalitzat amb l’entitat bancària BBVA un préstec sostenible per import de 15,7 milions d’euros, les condicions estan vinculades a l’evolució de l’impacte mediambiental de la seva producció industrial, segons van informar ambdues ahir.

Les millores orientades a la producció sostenible que Borges ha acordat dur a terme per al finançament contemplen la reducció del consum d’hidrocarbur hexà per a l’extracció de l’oli de llavors i la reducció del consum de gasoil per a calefacció.

El préstec afavorirà Borges en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU, alhora que cobrirà les necessitats de creixement de l’empresa.

Gran part dels fons han permès realitzar millores productives basades en criteris d’eficiència energètica, així com altres inversions en matèria d’indústria 4.0.

Juli Tecles

Director financer de Borges

 

Juli Tecles, director financer de Borges ha afirmat que “Gran part dels fons han permès realitzar millores productives basades en criteris d’eficiència energètica, així com altres inversions en matèria d’indústria 4.0”. Per la seva banda, Joan Piera, director regional de Banca d’Empreses i Corporacions de BBVA a Catalunya, ha apuntat que aquestes operacions “consoliden el lideratge de BBVA a finançament bancari sostenible i suport empresarial”, ja que, segons ell, “ara més que mai la sostenibilitat ha d’estar en l’estratègia de les empreses per encaminar una recuperació econòmica respectuosa amb el medi ambient”.Les entitats financeres han vist una línia de negoci interessant en els últims temps potenciar els préstecs per a millores mediambientals ineludibles per a les empreses. En aquest sentit, el BBVA s’ha adherit a l’aliança europea en què les administracions, les empreses i els agents socials i les oenagés aposten per una sortida sostenible a la crisi causada per la Covid-19. En aquest compromís denominat Grupo Español para el Crecimiento Verde s’han sumat un total de 240 empreses.

Fa un parell d’anys, BBVA va anunciar el seu compromís per mobilitzar fins al 2025 al voltant de 100.000 milions d’euros en ‘finançament sostenible’, terme encunyat per a aquest tipus de crèdits o préstecs per a millora de processos i preservació de l’entorn. En els dos últims anys, BBVA ha prestat un total de 30.000 euros d’aquesta suma previst. “L’aspiració de l’entitat és que tots els productes que ofereixen els clients, tant grans empreses, com a institucions, PIMES o particulars, tinguin una solució sostenible”, expliquen fonts del BBVA.