Les organitzacions aposten per memòries en format digital

6 octubre, 2021 | Notícies,

La principal tendència observada al 2021 és l’augment dels formats digitals.

Cada cop més organitzacions elaboren les seves memòries i informes anuals, un format que s’ha convertit en el mitjà de comunicació de la sostenibilitat més important. I per tal de captar l’atenció dels grups d’interès, el disseny d’aquests documents és un aspecte molt rellevant.

L’equip de disseny treballa cada any en la imatge gràfica d’un bon nombre de memòries i informes, tan nacionals com internacionals. Al 2021 hem elaborat 35 memòries. I any rere any el nombre augmenta, mostrant la creixent importància de comunicar la sostenibilitat i ser transparents.

Fa uns anys, totes les memòries i informes que realitzàvem eren en format físic. Però des de fa un temps, les empreses s’han interessat pel format digital a l’hora d’elaborar-les, ja siguin PDFs interactius, Genially o pàgines web.

El format digital aporta nombrosos avantatges entre els que hi ha la possibilitat d’incloure interactivitat en els documents, la disminució dels recursos a usar, la reducció de residus generats, la comoditat de llegir el document des de diferents dispositius, la facilitat de compartició i l’accessibilitat.

L’accessibilitat és un dels avantatges més destacats de la digitalització, ja que permet la lectura del document per a persones que no hi tindrien accés per altres mitjans. Com més persones puguin llegir els continguts de les memòries, més conegut serà el compromís de les empreses amb la societat i amb el seu entorn.

La digitalització dels informes permet, per altra banda, donar un valor afegit a les versions impreses. D’aquesta manera es converteixen en un document més valuós i exclusiu, de tirades més curtes.

Les memòries i els informes són el resultat del treball conjunt de continguts i disseny.

Com hem dit abans, el disseny és un dels aspectes més importants de les memòries i informes, però no podem oblidar que també són necessaris uns bons continguts que informin de forma transparent sobre les activitats de l’empresa en matèria de sostenibilitat i d’informació no financera. Aquesta tasca és realitzada per l’equip de Sostenibilitat Corporativa.

El treball conjunt dels dos equips a l’hora d’elaborar aquests documents i d’acompanyar als nostres clients és un dels factors més rellevant en el procés de millora de la comunicació de la sostenibilitat a les empreses.

Si voleu veure algunes memòries realitzades per l’equip de disseny, podeu visitar el portfoli on es mostren els projectes més destacats que hem realitzat. En cas que tingueu interès en elaborar la vostra memòria o informe, podeu contactar amb les nostres expertes Ariadna Bello i Margaux Costas.

Acompanyem a cooperatives del Grup Fagor en l’elaboració de les seves memòries de sostenibilitat

8 setembre, 2021 | Notícies,

Working for a better future és el lema adoptat per Grup Fagor, síntesi dels objectius plantejats en l’estratègia de sostenibilitat Fagor 2030, amb la qual vol mantenir-se com un grup competitiu, innovador i democràtic, cuidant de les seves persones i del planeta.

L’estratègia 2030 els guiarà en el desenvolupament de les accions, plans i polítiques amb les quals complir amb els seus objectius i reptes en matèria de sostenibilitat. I res millor per a conèixer la situació de partida que avaluar, mitjançant les memòries de sostenibilitat, les estratègies adoptades per les seves cooperatives en aquest àmbit.

Per a això, des d’Anthesis Lavola hem treballat en l’elaboració i maquetació de les memòries de sostenibilitat 2020 de tres cooperatives: Fagor Arrasate, Fagor Ederlan i Onnera Group, a més de la del mateix Grupo Fagor. També s’està elaborant l’anàlisi de materialitat 2021 per a una altra cooperativa del grup, MONDRAGON Assembly.

Per a desenvolupar el projecte, l’equip de Sostenibilitat Corporativa ha adoptat una metodologia participativa amb els integrants de cadascuna de les organitzacions.

L’elaboració de cada Memòria de Sostenibilitat 2020 ha seguit un procés consensuat i homogeneïtzat, alineat amb l’estàndard Global Reporting Initiative (GRI) i la Llei 11/2018 sobre Informació no financera i diversitat, que obliga a societats de més de 500 empleats i a grups consolidats a divulgar la seva informació no financera (EINF), la qual cosa ajuda a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el seu impacte en la societat.

L’anàlisi s’ha dividit en quatre fases:

  • Anàlisi de materialitat o la seva revisió, si ja disposaven d’un estudi previ de materialitat
  • Recopilació i anàlisi de la informació
  • Redacció i validació dels continguts de la memòria
  • Acompanyament en la verificació de la memòria per part d’auditors externs (opcional)

Cada cooperativa ha rebut una memòria de sostenibilitat que compleix amb els requeriments legals actuals en matèria de sostenibilitat i inclou la Taula GRI i la Taula d’equivalència GRI-EINF.

L’última fase del projecte, exercida per l’àrea de Comunicació d’Anthesis Lavola, ha consistit en la maquetació de la memòria, incloent-hi un resum infogràfic molt visual de les xifres clau. El document s’ha ofert en tres idiomes: castellà, euskera i anglès.

Totes les cooperatives analitzades formen part de la Corporació MONDRAGON. En els últims anys hem desenvolupat diversos projectes per als seus integrants, com l’anàlisi de la petjada de carboni per al Grup Fagor, una proposta formativa en sostenibilitat i governança ambiental (ESG) o la capacitació a cooperatives per a realitzar els seus informes EINF.