Claus per entendre la nova Llei de Residus

1 juny, 2022 | Notícies,

 

El 9 d’abril del 2022 es va aprovar la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Aquesta nova llei deroga la Llei 22/2011 i incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2018/851, que modifiquen la Directiva 2008/98/CE sobre els residus i també la Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic al medi ambient. 

La Llei va entrar en vigor el 10 d’abril del 2022, llevat del Títol VII (“Mesures fiscals per incentivar l’economia circular”) que entrarà en vigor l’1 de gener del 2023. 

Amb la Llei 7/2022, es reforça l’aplicació del principi de jerarquia mitjançant l’obligatorietat de l’ús d’instruments econòmics, s’enforteix la prevenció de residus mitjançant la promoció de models de producció i consum sostenibles i es reforça la recollida separada amb la finalitat d’aconseguir majors taxes de preparació per a la reutilització i de reciclatge de qualitat. 

Entre els instruments econòmics destaquen un impost aplicable al dipòsit de residus a l’abocador, la incineració i la coincineració de residus, així com l’establiment per part de les entitats locals, en el termini de tres anys, d’una taxa específica, diferenciada i no deficitària, que permeti implantar sistemes de pagament per generació i que reflecteixi el cost real de la recollida, transport i tractament dels residus, incloses les campanyes de conscienciació i comunicació. 

 

També estableix mesures aplicables a aquells productes de plàstic d’un sol ús que més freqüentment apareixen a les caracteritzacions de les escombraries disperses, a les arts de pesca i a tots els productes de plàstic fraccionable. Entre aquestes mesures, destaquen la reducció, sensibilització, marcatge i ecodisseny de productes de plàstic, un nou impost sobre els envasos de plàstic, així com l’ús d’instruments econòmics com la responsabilitat ampliada del productor i fins i tot la restricció per a determinats productes, tenint en consideració les possibilitats que hi ha per a la seva substitució i alternatives existents al mercat. 

La finalitat d’aquesta nova normativa és afavorir la transició cap a una economia circular i, per tant, entre d’altres, plantejar un nou model de consum i venda de productes. Estableix un canvi de paradigma sobre les estratègies de creixement d’alguns dels sectors econòmics i, sobretot, en el model econòmic de venda massiva de productes per lluitar contra el canvi climàtic i protegir el medi ambient. 

No obstant això, aquesta llei planteja veritables reptes. Cal una bona comprensió dels terminis i els requeriments que s’estableixen per al seu bon compliment. Per això, a continuació, us deixem una guia amb les claus principals per entendre les mesures de la nova llei de residus i els terminis amb què s’han de complir. 

 Consulta la guia de la nova llei de residus

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

La recollida selectiva de la fracció orgànica: Reptes i Estratègies

27 abril, 2022 | Esdeveniment, Webinar,

Aquest webinar es va dividir en dos blocs temàtics. El primer es va centrar en el sistema d’implantació de la recollida, i el segon en la comunicació ciutadana i les campanyes de sensibilització i informació.

Al primer bloc, la primera ponent va ser Susanna Casanovas, que va abordar la normativa estatal de bioresidus. A continuació, sota el tema de sistema de recollida i recuperació de residus, Montse Masanas va introduir el 5è contenidor i el tancament de contenidors. Seguidament, Daniel García va explicar el cas d’èxit de la recollida porta a porta de la Serra de Cadis i Jesús Diz va posar punt final al primer bloc abordant l’autocompostatge i el compostatge comunitari.

El segon bloc es va iniciar amb la presentació de Yolanda Fulgueiras sobre la Comunicació amb la ciutadania com a peça clau per a la gestió reeixida dels residus. Per il·lustrar aquest concepte, Eva Hernández i Carmen Villanueva van presentar dos casos d’èxit de campanyes de proximitat; la de Madrid Acierta con la organica 2017-2021 i la de la Mancomunitat de Pamplona.

WEBINAR

Divendres, 13 de maig | 12:00-14:00h  

La nova Llei de Residus aprovada el 8 d’abril passat situa les entitats locals i altres organismes supramunicipals en una difícil posició a l’hora de complir als nous objectius i mesures destinades a la reducció, preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus municipals.

Abordar el calendari d‘implantació de noves recollides separades i assegurar-ne el finançament, inclosa la nova taxa a l’abocament, requerirà un canvi de paradigma que permeti desenvolupar noves estratègies de gestió dels recursos tècnics, humans i econòmics disponibles.

Sabem que el repte operatiu més immediat per als municipis és abordar de manera eficient la implantació de Recollida Selectiva de la fracció orgànica (FORM).

Per aquesta raó, en aquest webinar us mostrarem exemples d’èxit de diferents alternatives de gestió municipal dels bioresidus que s’han implementat a Espanya. Abordarem tant les metodologies de recollida i recuperació com diferents estratègies d’implantació i implicació ciutadana.

DIRIGIT A

Alcaldes, regidors, tècnics municipals i de medi ambient, personal tècnic i de comunicació d’empreses públiques de residus, consorcis i mancomunitats.

MIRA EL WEBINAR AQUÍ:

 

Ponents

     
Eva Puche, Responsable del Servei al Client d’Andalusia d’Anthesis Lavola Susanna Casanovas, Consultora Mànager i Responsable dels Serveis de Consultoria en l’Àrea de Residus d’Anthesis Lavola Montse Masanas, Directora de projectes en  l’Àrea de residus d’Anthesis Lavola
     

 

     
Jesús Diz, President d’ANEPMA, Associació Nacional d’Empreses Públiques de Medi Ambiente Daniel García Hernández, Tècnic Assessor, BASICA, S.A. Projecte Sierra de Cádiz Yolanda Fulgueiras, Delegada de Madrid i Responsable d’Expansió territorial d’Anthesis Lavola
     

 

Eva Hernandez, Cap de Servei de Seguiment tècnic i Millora de D.G. Serveis de Neteja i Residus de l’Ajuntament de Madrid.  Carmen Villanueva, Responsable d’Educació i Sensibilització Ambiental de la Mancomunitat de Pamplona

Notícies relacionades

Es presenta el programa d’educació ambiental en gestió de residus d’EMTRE per a l’àrea metropolitana de València

7 abril, 2022 | Lavola Educa,

El passat 30 de març els mitjans de comunicació Levante-EMV i À Punt van fer ressò del Programa d’educació ambiental que l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) va presentar en el Fòrum d’Economia Comarcal “L’educació ambiental en la gestió dels residus”. La gerent de l’EMTRE, Sara Bort, va presentar les principals línies estratègiques del programa i l’actual oferta educativa de 7 activitats educatives per al sector educatiu, 3 activitats per a ciutadania i 2 recursos educatius digitals que poden complementar de forma autònoma i transversal les activitats del programa. 

Durant la jornada es va posar de manifest el compromís de l’entitat amb la prevenció i gestió de residus i l’aposta per l’educació ambiental com un dels pilars fonamentals que permetrà guanyar una major consciència ambiental en la ciutadania per a complir amb l’Agenda 2030 en matèria de residus. 

Aquest programa, amb el nom Emtreduca, està dissenyat per l’equip de professionals d’educació ambiental d’Anthesis Lavola, que en els propers 4 anys executarà el Pla d’Educació Ambiental de l’EMTRE, i que esdevé una eina estratègica a la disposició dels 45 municipis de l’àrea metropolitana de València en el marc del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.

Notícies relacionades

Una exposició innovadora sobre l’economia circular

22 març, 2022 | Lavola Educa,

El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme ha promogut el disseny d’una exposició itinerant sobre economia circular per prendre consciència sobre aquest model econòmic i fomentar nous hàbits de consum. Des d’Anthesis Lavola hem participat en la creació dels continguts i en el disseny del format.

L’exposició s’ha produït en el marc del programa d’educació ambiental ‘Un Volt als residus’, que impulsa el Consorci i el qual dinamitzem i coordinem des d’Anthesis Lavola. Sota el títol ‘Un model econòmic agafat amb pinces’ l’exposició contribueix a prendre consciència sobre l’economia circular i convida a reflexionar sobre els nostres hàbits de consum i els impactes que se’n deriven, amb l’objectiu de fomentar un esperit crític i reflexiu a l’hora de consumir.

El Consorci ha volgut crear una proposta expositiva adreçada a la ciutadania i en format itinerant, que pugui mostrar-se en esdeveniments, fires i activitats en jornades assenyalades, i que alhora, sigui complementària al taller ‘Ludobrossa’ ja existent pel públic familiar.

Per exemple, el dissabte 26 de març el Consorci de Residus del Maresme va participar a les XIX Jornades Científiques de Mataró aportant aquest recurs. Durant tota la tarda la ciutadania va poder visitar l’exposició i una persona de l’equip educatiu va atendre al públic.

Des d’Anthesis Lavola, l’equip de programes educatius i l’equip de disseny han treballat per crear una proposta innovadora i original, quant a format, i engrescadora i propositiva, quant als continguts. L’exposició està concebuda a partir de la disposició tres carros penja-robes, ens els quals hi ha diferents penjadors que expliquen en què consisteix el model econòmic basat en l’economia circular i proposen 10 accions per prevenir la generació de residus i procurar mantenir els recursos en ús el màxim temps possible. També es dona espai a la participació de la ciutadania, deixant alguns penjadors a disposició dels participants perquè comparteixin reflexions, consells o recursos locals orientats a fomentar l’economia circular. El format modular de l’exposició facilita el transport i muntatge de la itinerància i també preveu la possibilitat que s’ampliïn els continguts en el futur.

La proposta expositiva es preveu que pugui itinerar pel Maresme i que permeti desenvolupar i aplicar el concepte d’economia circular, amb una visió integral, realista i pràctica dels residus com a recursos en un marc d’esgotament inexorable dels recursos naturals, promovent alhora la millora ambiental i socioeconòmica del territori.

Subvencions Agència de Residus de Catalunya 2022

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha publicat l’ordre de subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, de la que es poden beneficiar els ens locals.

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per potenciar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals, assolint una gestió més sostenible i un estalvi de recursos seguint els objectius de la normativa vigent.

Des d’Anthesis Lavola podem acompanyar-vos tant en la tramitació de la sol·licitud, com en la implantació d’actuacions en cas de resultar-ne beneficiaris.  

A qui va dirigida? 

 • Ens locals de Catalunya 
 • Universitats i entitats sense ànim de lucre de Catalunya 

Termini presentació subvenció: 

17 d’abril de 2022 

Actuacions subvencionables: 

En el cas d’ens locals són subvencionables les següents actuacions:  

Actuació A) L’elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals, sempre que vagi acompanyada de la implantació d’almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització B), C), D) i/o E). Els PLP han de ser aprovats formalment per l’òrgan competent dins el termini d’execució.   

Actuació B) La implantació d’actuacions de prevenció del malbaratament alimentari, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.   

Actuació C) La implantació d’actuacions de foment de la reutilització d’objectes (R), previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.  

Actuació D) El desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus. 3  

Actuació E) Altres actuacions de prevenció de residus municipals, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.  

En el cas d’entitats sense ànim de lucre i universitats, i agrupacions de les mateixes:  

Actuació A) La implantació d’actuacions de prevenció del malbaratament alimentari.   

Actuació B) La implantació d’actuacions de foment de la reutilització d’objectes.  

Actuació C) Altres actuacions de prevenció de residus municipals 

Característiques de l’ajut: 

 • Import subvencionable: Màxim de 75% (IVA inclòs) per cada actuació 

L’import de la subvenció és d’un màxim del 75% (IVA inclòs) fins a un import màxim de 60.000 euros.  

En el cas concret de construcció de centres de reutilització i la seva implantació per part d’ens locals i entitats sense ànim de lucre i universitats, l’import de la subvenció és d’un màxim del 75% (IVA inclòs) del total del pressupost fins a un import màxim de 150.000,00 €. 

– Plans locals de prevenció (PLP) 

Elaboració del PLP entre 3.500 i 12.500 € en funció de la població 

Actualització del PLP entre 2.625 € i 9.375€ en funció de la població 

-Tallers per a escolars (1h): 200,00 €  

-Tallers per a la ciutadania(1h): 300,00 € 

Són subvencionables per als ens locals i entitats sense ànim de lucre i universitats:

 • El cost laboral del personal propi 
 • Els materials necessaris per a la realització de les actuacions de prevenció i PxR, incloent els materials de comunicació, la compra d’equips, les eines, els elements de separació i emmagatzematge de productes i/o residus destinats a la reutilització o bé a la PxR,
 • Les altres despeses necessàries per a la realització de les actuacions de prevenció i PxR, incloent les campanyes de comunicació, els tallers de prevenció i PxR, la construcció de centres de reutilització i la seva implantació sempre que no es trobin ubicats a la deixalleria.
 • Despeses indirectes. Fins a un màxim del 5% del pressupost total, sense necessitat de justificació.

Proposta d’actuacions Anthesis Lavola

Si voleu optar aquesta línia de subvencions però no teniu en ment projectes o actuacions per presentar i obtenir l’ajut, des d’Anthesis Lavola, podem oferir suport en la proposta i desenvolupament d’actuacions en prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

A continuació un breu llistat:

 • Elaboració i actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals.
 • Tallers escolars vers el malbaratament alimentari als menjadors escolars.
 • Reducció del malbaratament als establiments de restauració: comunicació de bones pràctiques i sessions informatives.
 • Materials comunicatius per ciutadania: revista amb receptes d’aprofitament contra el malbaratament alimentari
 • Tallers demostratius de cuina d’aprofitament (showcooking).
 • Comunicacions i consells per a xarxes socials i organització de concursos.
 • Xarxa d’intercanvi de llibres en equipaments municipals dinamitzats per les entitats o ens locals
 • Serveis de reparació i recuperació d’objectes i organització de tallers
 • Projectes de reparació i reutilització amb els Ateneus de Fabricació
 • Campanyes de consum responsable i prevenció de plàstics als mercats.

 

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Seus

Oficines d'Anthesis Lavola
Espanya Andorra Colòmbia
Amèrica de Nord
Estats Units Canadà
Àsia-Pacífic
Filipines Xina
Amèrica Llatina
Brasil
Orient Mitjà
Emirats Àrabs Units
Àfrica
Sud-àfrica

Formem al personal de les deixalleries de la Diputació de Barcelona

14 març, 2022 | Notícies,

La formació s’emmarca dins del Servei d’Assessorament i Suport a les Deixalleries (ASDE), consta de quatre sessions i inclou visites a plantes de tractament.

 

El Servei d’Assessorament i Suport a les Deixalleries (ASDE) és el programa de la Diputació de Barcelona que ofereix informació i assistència als professionals vinculats en la gestió d’aquestes instal·lacions. Iniciat al setembre de 2021, compta amb recursos sobre diverses temàtiques vinculades a la gestió de les deixalleries i la seva difusió.

L’ASDE també organitza sessions d’intercanvi d’experiències i cursos de formació per al personal especialitzat. Des d’Anthesis Lavola impartim una d’aquestes sessions de formació dirigides al personal encarregat de deixalleries municipals, deixalleries mòbils i minideixalleries, incloent operaris, supervisors i perfils tècnics, entre d’altres.

 

 

Iniciada el 14 de febrer, la formació consisteix en quatre mòduls de quatre hores que tenen lloc a la nostra oficina de Manlleu. L’equip de Residus és l’encarregat d’impartir les sessions combinant continguts teòrics amb continguts pràctics.

La part pràctica de cada jornada inclou la visita a diferents plantes de tractament que treballen en diversos processos de la gestió de residus. Les instal·lacions a visitar són la planta de compostatge Els Sots, la planta de gestió de RAEES (residus elèctrics i electrònics) Electrorecycling, la deixalleria de Manlleu i la planta de tractament de la fracció resta CTR.

La formació té com a objectiu millorar i actualitzar el coneixement de les deixalleries. Entre els continguts que es tracten hi la gestió de residus, les normatives existents, els permisos necessaris per dur a terme l’activitat, la gestió per a la preparació per a la reutilització i la forma d’emmagatzemar els residus.

El tancament dels contenidors augmenta la recollida selectiva a Tarragona

13 gener, 2022 | Notícies,

La prova pilot, instal·lada als contenidors destinats a la fracció orgànica, ha aconseguit xifres superiors al 50 % establert en els objectius europeus de reciclatge.

L’Ajuntament de Tarragona ha compartit els primers resultats dels nous sistemes de control d’accés i identificació personal col·locats als contenidors de tres barris de la ciutat –Bonavista, Cala Romana i Serrallo-, com una experiència prèvia de cara al futur contracte de gestió i recollida dels residus municipals.

Anthesis Lavola, a través d’Aporta i comptant amb la tecnologia de Citisend, ha participat com una de les empreses proveïdores del sistema de tancament, concretament al barri del Serrallo. En aquest cas, l’obertura dels contenidors es pot fer mitjançant la targeta magnètica o l’aplicació mòbil de CIVIwaste. El nou sistema s’ha instal·lat només als contenidors de matèria orgànica i de rebuig; la resta de fraccions –envasos, paper i cartró, vidre- continuen funcionant amb contenidors oberts.

Aporta ha definit les funcionalitats de la plataforma de gestió on es recullen les dades de cadascuna de les identificacions/obertures d’un contenidor. El propòsit és treballar les dades obtingudes per aconseguir-ne indicadors d’interès per al consistori com, per exemple, els nivells de participació, els contenidors amb major nombre d’usos o el percentatge de recollida selectiva aconseguit.

Al Serrallo s’ha arribat al 68,27 % del total, mentre que a Cala Romana i a Bonavista les xifres de recollida selectiva s’han situat en un 49 % i 53 %, respectivament.

Millors xifres de separació de l’orgànica

El passat mes d’agost es van implantar a tres barris de Tarragona tres sistemes diferents per al control d’accés i la identificació de les persones usuàries dels contenidors d’orgànica i rebuig. Els contenidors d’ambdues fraccions permetien l’obertura qualsevol dia de la setmana, excepte a Bonavista, on el contenidor destinat al rebuig tan sols es podia utilitzar dimarts, divendres i diumenge (amb algunes excepcions).

Uns mesos després de la posada en marxa dels nous models, les taxes de recollida evidencien l’acceptació de la ciutadania a una nova tecnologia innovadora, però alhora cada cop és més habitual de trobar als projectes municipals de gestió de Residus. Segons les darreres dades municipals, compartides fa uns dies en roda de premsa, el Serrallo ha arribat al 68,27 % del total, mentre que a Cala Romana i a Bonavista les xifres de recollida selectiva s’han situat en un 49 % i 53 %, respectivament. Tot i això, l’objectiu municipal és “una recollida selectiva (global) del 55 %”, assegurava en Jordi Fortuny, conseller de Neteja Pública.

Un equip municipal d’agents cívics i educadors ambientals s’ha encarregat de repartir les targetes i resoldre els dubtes de la ciutadania, tant als punts informatius com a peu del contenidor.

Campanya d’informació ciutadana

El funcionament del nou sistema ha estat precedit per una campanya de comunicació prèvia, per a informar sobre aquest canvi en el sistema de recollida dels residus i repartir les targetes identificatives que faciliten l’obertura dels contenidors. Un equip municipal d’agents cívics i educadors ambientals s’ha encarregat de repartir les targetes i resoldre els dubtes de la ciutadania, tant als punts informatius com a peu del contenidor.

 

La tecnologia de CIVIWaste

CIVIWaste és una aplicació desenvolupada per Aporta que facilita a les administracions la gestió de dades derivades dels sistemes intel·ligents de recollida de residus, i que també ajuda a la ciutadania a fer un ús més fàcil i còmode d’aquests sistemes. Aquesta solució brinda una app per a la ciutadania, una plataforma de seguiment i control de les dades (Link platform) i un servei d’assistència tècnica. Trobaràs més informació sobre el funcionament de CIVIWaste, i també de la resta de solucions tecnològiques que oferim, en aquest enllaç.

L’educació ambiental es reforça a l’àrea metropolitana de València

12 gener, 2022 | Lavola Educa, Notícies,

El nou programa educatiu de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus de València busca millorar la conscienciació i sensibilització de la ciutadania en l’àmbit de la gestió de residus.

L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) de València ha augmentat la partida dedicada a l’educació ambiental per al 2022. Gràcies a aquest increment, es reforça el servei d’educació ambiental per als quaranta-cinc municipis de l’àrea metropolitana, principalment en els més petits. L’EMTRE s’encarrega de la gestió i valorització dels residus urbans que generen el milió i mig d’habitants de València i la seva àrea metropolitana.

Anthesis Lavola serem l’empresa encarregada de portar a terme el disseny i execució del Pla d’Educació Ambiental de l’entitat. Aquest es convertirà en una oferta educativa tant per a públic escolar com ciutadania perquè siguin capaços de prendre decisions i adoptar mesures responsables a favor del medi ambient, el reciclatge i l’economia circular.

Per aconseguir-ho és molt important teixir aliances amb els municipis i amb les entitats de la zona, de manera que es puguin desenvolupar propostes de proximitat vinculades a tota l’àrea metropolitana. D’aquesta forma busca fomentar el coneixement del medi i el sentiment de pertinença a un territori.

 

Educació i sensibilització cap a l’economia circular

L’equip educatiu d’Anthesis Lavola comptarà amb una oficina a Burjassot i estarà format per dotze persones: vuit per portar a terme les activitats desenvolupades en els municipis que formen part de l’EMTRE, dues lligades a la Planta d’Hornillos, a Quart de Poblet, una coordinadora i una última que realitzarà tasques d’administració i gestió de reserves.

La proposta educativa presentada té com a objectiu fomentar la conscienciació i participació ciutadana a la recollida de residus i, a més, sumar esforços en la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la salut humana i el medi ambient en general.

Comptarà amb una variada oferta de visites a instal·lacions de gestió de residus, tallers i altres activitats de sensibilització i capacitació ambiental per a centres educatius i ciutadania.  De forma transversal, en el territori treballarà amb municipis a través dels seus ajuntaments, entitats agràries i les comissions falleres, així com el teixit associatiu de la zona.

La corresponsabilitat ciutadana en la correcta separació dels residus i el seu reciclatge és imprescindible per complir el compromís amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La necessitat d’una normativa actualitzada sobre residus

6 octubre, 2021 | Reflexions,

Les emissions derivades de la deposició de residus als abocadors correspon al 77 % de les emissions generades en la gestió de residus

La contaminació deguda als residus que generem és una problemàtica greu que té un impacte ecològic gran. Afecta als aqüífers, a l’atmosfera, als oceans i a un gran nombre d’espècies. I, en conseqüència, també ens afecta als humans.

La gran majoria de nosaltres ha vist les típiques imatges d’animals marins amb plàstics enredats en alguna part del cos o dins de l’estómac. També hem vist vastes extensions d’aigua amb residus surant a la superfície. L’abast dels materials llençats que usem diàriament és tan gran que recentment s’han trobat plàstics, envasos i restes de roba a la tercera fossa oceànica més profunda del planeta, a uns 10.000 metres de fondària.

A terra ferma els impactes tampoc són desdenyables. L’acumulació i degradació dels materials als abocadors obligar a prendre mesures per no danyar els entorns. Això implica la necessitat d’impermeabilitzar el sòl sota de l’abocador per evitar que els líquids resultants de la descomposició dels residus, els lixiviats, arribin a contaminar les masses d’aigua properes a través dels aqüífers. I no sempre s’aconsegueix.

A més, s’ha de tenir en compte l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Segons el document “Càlcul de les emissions de GE derivades de la gestió dels residus municipals. Metodologia per a organitzacions”, de febrer de 2020 i elaborat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, les emissions derivades de la deposició de residus als abocadors correspon al 77 % de les emissions generades en la gestió de residus. En general, aquest sector és responsable d’un 6 %, aproximadament, de totes les emissions a Catalunya.

Proposta de llei de residus per fomentar l’economia circular

El passat mes de maig, el Govern espanyol va remetre el projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats per impulsar una economia circular i baixa en carboni. Sense data encara per a la seva aprovació, aquesta nova llei vol alinear-se amb les noves orientacions i els nous objectius en matèria de residus definits per la Unió Europea, com l’augment de la taxa de reciclatge fins a un 65 % de cara a 2035.

Un dels principals objectius de la proposta de Llei i de la Unió Europea és el foment de l’economia circular. Actualment la quantitat de recursos necessaris per produir els materials que usem habitualment és molt gran i una forma de mesurar aquest fenomen és el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra: el dia en que consumim tots els recursos naturals que el planeta és capaç de regenerar en un any.

Des de 1970 aquesta data ha anat avançant: a nivell global, l’any 1997 va ser a finals de setembre i al 2019 va tenir lloc el 29 de juliol. Per aquest 2021, tenint en compte l’efecte de la pandèmia per la Covid-19, també ha sigut el 29 juliol, per a tot el planeta. Però si ens fixem en el cas d’Espanya, els càlculs indiquen que el Dia de la Sobrecapacitat va ser el 25 de maig. És a dir, estem usant els recursos naturals de l’any que ve des de fa quatre mesos. Això implica que estem usant 2,5 planetes Terra per cobrir les nostres necessitats durant el 2021. Només a Espanya.

I les previsions globals indiquen que, de cara a 2025, necessitarem a tot el món tres planetes per mantenir el ritme de producció i consum. Òbviament es tracta d’un ritme insostenible per a la Terra i per a nosaltres: els recursos són finits i l’impacte del canvi climàtic encara pot limitar més l’accés als recursos.

L’ús sostenible dels recursos i la prevenció en la generació de residus són dues formes molt importants per aconseguir convertir-nos en societats sostenibles amb el nostre entorn

Foment de l’ús sostenible dels recursos

A banda de l’economia circular, la nova llei de residus també vol restringir els plàstics d’un sol ús, fomentar la prevenció en la generació de residus, augmentar la taxa de recollida selectiva i reciclatge, incentivar el consum d’aigua no envasada a l’hostaleria i la restauració, implementar instruments econòmics i incentius, aplicar la responsabilitat ampliada del productor i mantenir la regulació dels sòls contaminats.

L’ús sostenible dels recursos i la prevenció en la generació de residus són dues formes molt importants per aconseguir convertir-nos en societats sostenibles amb el nostre entorn. Si no canviem la relació que tenim amb el planeta i la forma com elaborem els materials necessaris per viure, els impactes que generem s’aniran agreujant i tindran conseqüències nefastes. I aquestes ens afectaran tan a nosaltres com a la resta d’espècies existents a la Terra.

Entre totes les persones podem aconseguir canviar els hàbits que tenim i assegurar un futur millor. Un futur que sigui sostenible a tots els nivells i que permeti una convivència correcta amb l’entorn que ens envolta i del qual depenem.

Castella-La Manxa impulsa el model circular amb el seu nou Pla de Residus

4 octubre, 2021 | Notícies,

L’equip de Residus forma part de l’equip de treball del PPGR, al qual aporta els seus coneixements i àmplia experiència.

El Govern castellà-manxec vol continuar avançant en la implantació del seu model de desenvolupament sostenible. Per això, amb el nou Pla de Prevenció i Gestió de Residus (PPGR) 2023-2030, aplicarà els principis de l’economia circular seguint els objectius fixats per la normativa nacional i europea en matèria de residus.

Castella-La Manxa ja va aprovar la Llei 7/2019 d’Economia Circular i un pla d’acció per a desenvolupar-la, incloent-hi mesures per afavorir el creixement econòmic, la creació d’ocupació i la generació d’oportunitats que permetin el desenvolupament sostenible de la regió.

Ara, el seu propòsit és redactar un Pla factible amb la realitat local i que impliqui els diferents agents involucrats en la gestió dels residus per a crear territoris circulars.

El PPGR 2023-2030 tindrà en compte les noves normatives europees en matèria de reducció dels plàstics i dels residus d’envasos, la situació ambiental dels abocadors i l’abocament de residus, el tractament de residus electrònics i piles, així com els objectius de reciclatge i preparació per a la reutilització a curt i mitjà termini, entre altres.

El procés d’elaboració del Pla comptarà amb la participació dels principals agents del sector a la regió, perquè la intenció de l’executiu és desenvolupar un enfocament pràctic, innovador i aplicable als diferents agents, i així continuar millorant la gestió dels residus en la comunitat.

A Anthesis Lavola comptem amb una solució integral especialitzada en la planificació de la gestió dels residus i el disseny, implantació i seguiment de serveis de recollida i neteja viària. En el cas dels plans de residus, els nostres experts fan un diagnòstic de la situació actual per a establir les estratègies que milloraran el seu tractament i gestió, complint amb la legislació vigent i prenent com a exemple a seguir les millors pràctiques internacionals.